Hjemmeside Hjemmeside

Rosuvastatin Krka d.d.
rosuvastatin

Indlægsseddel: Information til brugeren


Rosuvastatin Krka d.d. 5 mg filmovertrukne tabletter Rosuvastatin Krka d.d. 10 mg filmovertrukne tabletter Rosuvastatin Krka d.d. 15 mg filmovertrukne tabletter Rosuvastatin Krka d.d. 20 mg filmovertrukne tabletter Rosuvastatin Krka d.d. 30 mg filmovertrukne tabletter Rosuvastatin Krka d.d. 40 mg filmovertrukne tabletter


rosuvastatin


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

slagtilfælde. Rosuvastatin Krka d.d. anvendes til voksne, unge og børn på 6 år og derover til behandling af forhøjet kolesterol.


Du er blevet rådet til at tage statiner, da kostomlægning og mere motion ikke var nok til at sænke dit kolesteroltal. Du skal fortsætte med din kolesterolfattige kost og med at motionere, mens du tager Rosuvastatin Krka d.d.


Eller


- Du har andre faktorer, der øger din risiko for at få en blodprop i hjertet, et slagtilfælde eller helbredsproblemer relateret hertil.


Blodprop i hjertet, slagtilfælde og andre problemer kan skyldes en sygdom, der hedder aterosklerose (åreforkalkning). Aterosklerose skyldes aflejring af fedt i dine årer.

Hvorfor er det vigtigt at blive ved med at tage Rosuvastatin Krka d.d.?

Rosuvastatin Krka d.d. bruges til at korrigere indholdet af fedtstoffer i blodet, de såkaldte lipider, hvor det mest almindelige er kolesterol.


Der findes forskellige typer kolesterol i blodet – det “dårlige” kolesterol (LDL-C) og det “gode” kolesterol (HDL-C).

Hvis noget af det ovenstående gælder for dig (eller du er i tvivl), skal du tale med din læge igen.


Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du tager Rosuvastatin Krka d.d.:


Hvis noget af det ovenstående gælder for dig (eller du er i tvivl):

- Tag ikke Rosuvastatin Krka d.d. 30 mg og 40 mg (den højeste dosis) og tal med din læge eller apotekspersonalet, før du starter med at tage en hvilken som helst dosis af Rosuvastatin Krka d.d.


Statiner kan påvirke leveren hos et lille antal mennesker. Dette kan identificeres ved en enkelt test, der viser lever-enzymernes niveau i blodet. Lægen vil derfor sædvanligvis tage denne blodprøve (leverfunktionstest) før og under behandlingen med Rosuvastatin Krka d.d.


Så længe du tager dette lægemiddel, vil din læge overvåge dit helbred nøje, hvis du har sukkersyge (diabetes) eller er i risiko for at udvikle sukkersyge. Du vil muligvis være i risiko for at udvikle sukkersyge, hvis du har et højt indhold af sukker og fedt i blodet, er overvægtig og har højt blodtryk.


Der er rapporteret om tilfӕlde af alvorlige hudreaktioner, herunder Stevens-Johnsons syndrom og lӕgemiddelfremkaldt reaktion med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS) i forbindelse med behandling med rosuvastatin. Stop med at tage Rosuvastatin Krka d.d. og søg straks lӕgehjӕlp, hvis du får et eller flere af de symptomer, der er beskrevet i afsnit 4.

Brug af anden medicin sammen med Rosuvastatin Krka d.d.

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin.

Fortæl lægen hvis du tager følgende:


Virkningen af disse lægemidler kan ændres af Rosuvastatin Krka d.d. eller de kan ændre virkningen af Rosuvastatin Krka d.d.


Hvis du har behov for at tage fusidinsyre til behandling af en infektion med bakterier, skal du midlertidigt afbryde anvendelsen af denne medicin. Lægen vil fortælle dig, hvornår det er sikkert at begynde at bruge Rosuvastatin Krka d.d. igen. Hvis Rosuvastatin Krka d.d. anvendes samtidig med fusidinsyre kan det i sjældne tilfælde føre til muskelsvækkelse, ømhed eller smerter (rhabdomyolyse). Se mere information om rhabdomyolyse i punkt 4.


Rosuvastatin Krka d.d. sammen med mad og drikke

Du kan tage Rosuvastatin Krka d.d. sammen med eller uden mad.


Graviditet og amning

Du må ikke tage Rosuvastatin Krka d.d., hvis du er gravid eller ammer. Hvis du bliver gravid, mens du tager Rosuvastatin Krka d.d., skal du stoppe behandlingen med det samme og tale med din læge. Kvinder skal undgå at blive gravide, mens de tager Rosuvastatin Krka d.d., ved at anvende passende prævention.


Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.


Trafik- og arbejdssikkerhed

De fleste kan køre bil og betjene maskiner, mens de tager Rosuvastatin Krka d.d. – det vil ikke påvirke evnen til dette. Ikke desto mindre kan nogle opleve svimmelhed under behandling med Rosuvastatin Krka

d.d. Hvis du føler dig svimmel, skal du kontakte din læge, før du forsøger at køre bil eller betjene maskiner.


Rosuvastatin Krka d.d. indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter (lactose eller mælkesukker).


 1. Sådan skal du tage Rosuvastatin Krka d.d.

  Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.


  Sædvanlige doser til voksne


  Hvis du tager Rosuvastatin Krka d.d. mod forhøjet kolesterol:

  Startdosis

  Din behandling med Rosuvastatin Krka d.d. starter med 5 mg eller 10 mg. Dette gælder også, selvom du tidligere har taget en højere dosis af et andet statin. Startdosis vil afhænge af:

  • dit kolesteroltal.

  • den risiko du har for at få en blodprop i hjertet eller et slagtilfælde.

  • hvis du er speciel følsom overfor mulige bivirkninger.


   Spørg lægen eller apotekspersonalet hvilken startdosis af Rosuvastatin Krka d.d., der passer bedst til dig. Din læge kan beslutte at give dig den laveste dosis (5 mg) hvis:

  • du er af asiatisk oprindelse (japansk, kinesisk, filippinsk, vietnamesisk, koreansk og indisk).

  • du er over 70 år.

  • du har moderate problemer med nyrerne.

  • du har risiko for muskelømhed og muskelsmerter (myopati).


  Øgning af dosis og den maksimale daglige dosis

  Din læge kan beslutte at øge din dosis, så du får den dosis af Rosuvastatin Krka d.d., der er den rigtige for dig. Hvis du er startet med 5 mg, kan lægen beslutte at fordoble dosis til 10 mg, derefter 20 mg og 40 mg hvis nødvendigt. Hvis du er startet med 10 mg, kan lægen beslutte at fordoble dosis til 20 mg og derefter 40 mg hvis nødvendigt. Der skal gå 4 uger mellem hver dosisjustering.


  Den maksimale daglige dosis af Rosuvastatin Krka d.d. er 40 mg. 40 mg er kun til patienter med højt kolesteroltal og høj risiko for blodpropper i hjertet eller slagtilfælde, og hvis kolesteroltal ikke sænkes tilstrækkeligt med 20 mg.


  Hvis du tager Rosuvastatin Krka d.d. for at reducere risikoen for at få en blodprop i hjertet, et slagtilfælde eller helbredsproblemer relateret hertil:

  Den anbefalede dosis er 20 mg dagligt. Din læge kan dog beslutte at bruge en lavere dosis, hvis du har en af de tilstande, der er nævnt herover.


  Brug til børn og unge i alderen 6-17 år

  Dosisintervallet er 5 til 20 mg én gang dagligt for børn og unge i alderen 6 til 17 år. Den sædvanlige startdosis er 5 mg dagligt og din læge kan gradvist øge din dosis for finde den mængde Rosuvastatin Krka d.d., som passer til dig. Den maksimale daglige dosis af Rosuvastatin Krka d.d. er 10 eller 20 mg for børn i alderen 6 til 17 år afhængig af din underliggende tilstand, som bliver behandlet. Tag din dosis én gang dagligt. Rosuvastatin Krka d.d. 40 mg tabletter bør ikke tages af børn.


  Sådan tager du dine tabletter

  Hver tablet skal synkes hel sammen med vand.


  Tag Rosuvastatin Krka d.d. én gang dagligt. Du kan tage det på ethvert tidspunkt af dagen med eller uden mad. Det anbefales, at du tager din tablet på samme tidspunkt hver dag, idet det kan hjælpe dig med at huske at tage tabletten.


  Regelmæssig undersøgelse af kolesteroltal

  Det er vigtigt, at du regelmæssigt får målt dit kolesteroltal for at sikre, at det korrekte niveau er nået, og at det forbliver stabilt.

  Din læge vil eventuelt øge dosis, indtil du får den dosis af Rosuvastatin Krka d.d., der er rigtig for dig.


  Hvis du har taget for meget Rosuvastatin Krka d.d.

  Kontakt lægen eller nærmeste skadestue, hvis du har taget mere af Rosuvastatin Krka d.d., end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Hvis du bliver indlagt, eller bliver behandlet for noget andet, skal du fortælle det lægefaglige personale, at du tager Rosuvastatin Krka d.d..


  Hvis du har glemt at tage Rosuvastatin Krka d.d.

  Du skal bare tage den næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.


  Hvis du holder op med at tage Rosuvastatin Krka d.d.

  Tal med din læge, hvis du ønsker at stoppe med at tage Rosuvastatin Krka d.d.. Dit kolesteroltal kan stige igen hvis du stopper med at tage Rosuvastatin Krka d.d.


  Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.


 2. Bivirkninger


  Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.


  Det er vigtigt, at du er opmærksom på, hvad disse bivirkninger kan være. De er sædvanligvis milde og forsvinder efter kort tids brug.


  Stop med at tage Rosuvastatin Krka d.d. og søg øjeblikkelig lægehjælp, hvis du oplever nogen af følgende allergiske reaktioner:

  • Vanskelighed ved at trække vejret, med eller uden hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller hals.

  • Hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller hals, hvilket kan give vanskelighed ved at synke.

  • Alvorlig hudkløe (med knudedannelse i huden).


   Stop også med at tage Rosuvastatin Krka d.d., og tal med din læge så hurtigt som muligt, hvis du oplever noget af følgende:

  • Usædvanlig ømhed eller smerte i dine muskler, der fortsætter i længere tid end forventet.

   Muskelsymptomer er mere almindelige hos børn og unge end hos voksne. Som med andre statiner, har en lille gruppe mennesker udviklet en ubehagelig muskeleffekt, som i sjældne tilfælde har udviklet sig til en mulig livstruende muskelskade, kendt som rhabdomyolyse.

  • Lupus-lignende syndrom (herunder kløe, ledproblemer og påvirkning af blodlegemer).

  • Muskelbeskadigelse/fibersprængning.

  • Rødelige, ikke hӕvede, målskivelignende pletter eller runde områder på overkroppen, ofte med blӕrer i midten, afskalning af huden, sår omkring munden, halsen, nӕsen, øjnene og kønsdelene. Disse alvorlige hududslæt kan opstå efter et forløb med feber og influenza-lignende symptomer (Stevens-Johnsons syndrom).

  • Udbredt udslӕt, høj feber og forstørrede lymfekirtler (DRESS-syndrom eller syndrom med

   lӕgemiddeloverfølsomhed).


   Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

  • Hovedpine

  • Mavesmerter

  • Forstoppelse

  • Kvalme

  • Muskelsmerter

  • Svaghedsfølelse

  • Svimmelhed

  • Stigning i mængden af protein i urinen – sædvanligvis normaliseres dette af sig selv, uden du behøver at stoppe behandlingen med Rosuvastatin Krka d.d. tabletter (kun for 40 mg).

  • Sukkersyge. Dette er mere sandsynligt, hvis du har et højt indhold af sukker og fedtstoffer i blodet, er overvægtig og har højt blodtryk. Din læge vil kontrollere dit helbred, imens du tager dette lægemiddel.


   Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

  • Udslæt, kløe, andre hudreaktioner.

  • Stigning i mængden af protein i urinen – sædvanligvis normaliseres dette af sig selv, uden at du behøver at stoppe behandlingen med Rosuvastatin Krka d.d. tabletter (kun for 5-20 mg).


   Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 patienter):

  • Alvorlig allergisk reaktion – symptomerne er hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller hals, vanskelighed ved at synke og trække vejret, en alvorlig hudkløe (med knudedannelse i huden). Hvis du føler, at du er ved at udvikle en allergisk reaktion, skal du stoppe med at tage Rosuvastatin Krka d.d. og øjeblikkelig søge lægehjælp.

  • Muskelskade hos voksne. Som en forholdsregel skal du stoppe med at tage Rosuvastatin Krka

   d.d. og tale med din læge så hurtigt som muligt, hvis du oplever usædvanlig muskelømhed eller muskelsmerter, der fortsætter i længere tid, end forventet.

  • Alvorlige mavesmerter (betændelse i bugspytkirtlen).

  • Øgning af leverenzymer i blodet.

  • Der opstår lettere blødning eller blå mærker end normalt på grund af lavt antal blodplader (trombocytopeni).

  • Lupus-lignende syndrom (herunder kløe, ledproblemer og påvirkning af blodlegemer).


   Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):

  • Gulsot (gulfarvning af hud og øjne)

  • Hepatitis (betændelse i leveren)

  • Spor af blod i urinen

  • Skade på nerver i ben og arme (såsom følelsesløshed)

  • Ledsmerter

  • Hukommelsestab

  • Brystforstørrelse hos mænd (gynækomasti)


   Bivirkninger med ikke kendt frekvens kan inkludere:

  • Diarré (løs afføring)

  • Hoste

  • Åndenød

  • Ødem (hævelse)

  • Søvnforstyrrelser, inklusiv søvnløshed og mareridt

  • Seksuelle problemer

  • Depression

  • Vejrtrækningsproblemer, herunder vedvarende hoste og/eller åndenød eller feber

  • Seneskade

  • Konstant muskelsvaghed. Indberetning af bivirkninger

   Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via


   Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

   Websted: www.meldenbivirkning.dk


   Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 3. Opbevaring


  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


  Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel. Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod fugt.


  Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 4. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Rosuvastatin Krka d.d. indeholder

Tabletkerne: Lactose, mikrokrystallinsk cellulose, crospovidon (type A), magnesiumsterat og silica, kolloid vandfri. Tabletovertræk: Polyvinylalkohol, titandioxid (E171), macrogol 3350, talcum, jernoxid, rød (E172) (kun i 5 mg og 15 mg tabletterne) og jernoxid, gul (E172) (kun i 10 mg og 40 mg tabletterne).


Udseende og pakningsstørrelser

Rosuvastatin Krka d.d. 5 mg filmovertrukne tabletter er rødbrune, runde, let bikonvekse, filmovertrukne tabletter med skrå kanter, mærket med nummer 5 på den ene side af tabletten (diameter: 6 mm).

Rosuvastatin Krka d.d. 10 mg filmovertrukne tabletter er gulbrune, runde, let bikonvekse, filmovertrukne tabletter med skrå kanter, mærket med nummer 10 på den ene side af tabletten (diameter: 8 mm).

Rosuvastatin Krka d.d. 15 mg filmovertrukne tabletter er lyserøde, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter med skrå kanter, mærket med nummer 15 på den ene side af tabletten (diameter: 9 mm).

Rosuvastatin Krka d.d. 20 mg filmovertrukne tabletter er hvide eller næsten hvide, runde, let bikonvekse, filmovertrukne tabletter med skrå kanter, mærket med nummer 20 på den ene side af tabletten (diameter: 10 mm).

Rosuvastatin Krka d.d. 30 mg filmovertrukne tabletter er hvide eller næsten hvide, bikonvekse, kapselformede, filmovertrukne tabletter, mærket med nummer 30 på den ene side af tabletten (dimensioner: 15 x 8 mm).

Rosuvastatin Krka d.d. 40 mg filmovertrukne tabletter er gulbrune, bikonvekse, kapselformede, filmovertrukne tabletter, mærket med nummer 40 på den ene side af tabletten (dimensioner: 16 x 9 mm).


Rosuvastatin Krka d.d. fås i æsker med 10, 14, 15, 20, 28, 30, 56, 60, 90, 98 og 100 filmovertrukne tabletter i blistere.

Rosuvastatin Krka d.d. fås i æsker med 10 x 1, 14 x 1, 15 x 1, 20 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 90 x 1,

98 x 1 og 100 x 1 filmovertrukne tabletter i perforeret enkeltdosisblistere. Ikke alle pakningstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien


Repræsentant

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige


Fremstiller

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland


Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2022