Hjemmeside Hjemmeside

Mycophenolatmofetil Accord
mycophenolic acid

Indlægsseddel: Information til brugeren


Mycophenolatmofetil Accord 500 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning


mycophenolatmofetil


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


  1. Klargøring af lægemidlet Anvendelsesmåde og administrationsvej

Mycophenolatmofetil Accord indeholder ikke et antibakterielt konserveringsmiddel. Derfor skal rekonstitution og fortynding af produktet foregår under aseptiske forhold.


Indholdet af hvert hætteglas med Mycophenolatmofetil Accord skal rekonstitueres i 14 ml 5 % glukose til intravenøs infusion. En yderligere fortynding med 5 % glukose til intravenøs infusion er påkrævet, så der fås en endelig koncentration på 6 mg/ml. Dette betyder, at for at klargøre en dosis på 1 g mycophenolatmofetil, skal indholdet af 2 rekonstituerede hætteglas (ca. 2 x 15 ml) fortyndes yderligere til 140 ml med 5 % glukose til intravenøs infusion. Hvis opløsningen til infusion ikke klargøres umiddelbart inden indgift, skal indgift af opløsningen til infusion påbegyndes inden for 24 timer efter rekonstitution og fortynding af lægemidlet.


Pas på, at du ikke får det klargjorte lægemiddel i øjnene.


Mycophenolatmofetil Accord skal gives som en intravenøs infusion. Infusionshastigheden skal kontrolleres, så administrationen tager 2 timer.


Mycophenolatmofetil til intravenøs infusion, opløsning, må aldrig indgives som hurtig injektion eller intravenøs bolusinjektion.


Indehaver af markedsføringstilladelsen


Accord Healthcare B.V. Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht Holland


Fremstiller


Accord Healthcare B.V. Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht Holland


Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen


image

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne: Medlemslandets Lægemidlets navn


navn

Østrig

Mycophenolatmofetil Accord 500 mg Pulver zur Herstellung eines Infusionslösungskonzentrats

Belgien

Mycophenolate mofetil Accord Healthcare 500 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie / poudre pour solution à diluer pour perfusion / Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Tyskland

Mycophenolatmofetil Accord 500 mg Pulver zur Herstellung eines Infusionslösungskonzentrats

Danmark

Mycophenolatmofetil Accord 500 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Spanien

Micofenolato de mofetilo Accord 500 mg polvo para concentrado para solución para perfusión EFG

Frankrig

Mycophénolate mofétil Accord 500 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion

Ungarn

Mikofenolát-mofetil Accord 500 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz

Malta

Mycophenolate mofetil 500 mg Powder for concentrate for solution for infusion

Holland

Mycofenolaatmofetil Accord 500 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie

Norge

Mykofenolatmofetil Accord

Polen

Mykofenolan mofetylu Accord

Portugal

Micofenolato de mofetil Accord 500 mg pó para concentrado para solução para perfusão

Sverige

Mykofenolatmofetil Accord 500 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

Storbritannien

Mycophenolate mofetil 500 mg Powder for concentrate for solution for infusion


Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2022.