Hjemmeside Hjemmeside

Signifor
pasireotide

Indlægsseddel: Information til brugeren


Signifor 0,3 mg injektionsvæske, opløsning Signifor 0,6 mg injektionsvæske, opløsning Signifor 0,9 mg injektionsvæske, opløsning pasireotid


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger Signifor, hvis du har eller har haft:

- medicin, der bruges til at kontrollere elektrolytbalancen (kalium, magnesium) i kroppen.


Det er særligt vigtigt at du fortæller det, hvis du bruger noget af følgende medicin:


  1. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Signifor indeholder


For at mindske ubehag på injektionsstedet, bør opløsningen opnå stuetemperatur inden administration. Ampullerne må først åbnes lige inden administration og ubrugt opløsning skal kasseres.

Kontroller udløbsdatoen og dosering

Kontroller udløbsdatoen, som er angivet på ampullens etiket (efter ”EXP”) og kontroller, at ampullen

indeholder den dosis, som din læge har ordineret til dig.


BRUG IKKE medicinen, hvis udløbsdatoen er overskredet eller hvis doseringen er forkert. I begge disse tilfælde skal du returnere hele pakningen til apoteket.

image

Hvordan du indsprøjter Signifor


Trin 1:

Signifor injektionsvæsken leveres i en ampul, der kan

knækkes. Det farvede punkt på ampullens øverste del markerer det sted, hvor toppen skal knækkes af. Bank let på ampullen med din finger for at sikre, at der ikke er noget væske i toppen, når du åbner ampullen.


Trin 2:

Anbefalet fremgangsmåde: Hold ampullen lodret med det farvede punkt vendt væk fra dig. Hold den nederste

del af ampullen i den ene hånd. Hold tommelfingrene sammen over og under knækpunktet og knæk toppen

image

af ampullen. Stil den åbne ampul opret på en ren, plan overflade.


image

Trin 3:

Tag den sterile sprøjte og sæt kanylen på. Hvis du

bruger to kanyler, skal du bruge den lange, tykke, stumpe kanyle i dette trin.


Før du fortsætter til trin 4, skal du rense injektionsstedet med en spritserviet.

Fjern kanylens beskyttelseshylster. Stik kanylen ned i ampullen og træk stemplet ud, så hele ampullens indhold trækkes op i sprøjten.

Hvis du bruger to kanyler, skal du nu udskifte den lange kanyle med den korte.


image

Trin 5:

Hold sprøjten i en hånd mellem to fingre med din

tommelfinger for enden af stemplet. Bank på sprøjten med dine fingre for at slippe af med luftbobler. Kontroller, at der ikke er nogen luftbobler i sprøjten ved at trykke stemplet ind, indtil den første dråbe kommer ud af spidsen af kanylen.

Lad ikke kanylen berøre noget. Du er nu klar til selve injektionen.


image

Trin 6:

Knib forsigtigt huden sammen ved injektionsstedet, og

mens du holder kanylen i en vinkel på ca. 45 grader (som vist på billedet), stikkes den ind i injektionsstedet.

Træk forsigtigt stemplet lidt ud for at sikre, at du ikke har ramt en blodåre. Hvis du ser blod i sprøjten, skal

image

du først fjerne kanylen fra huden og derefter udskifte den korte kanyle med en ny kanyle og finde et andet injektionssted.


image

Trin 7:

Bliv ved med at knibe huden sammen ved

injektionsstedet og pres langsomt stemplet helt i bund, indtilheleinjektionssprøjtensindholdersprøjtetind. Hold stemplet nede, og lad injektionssprøjten sidde i

5 sekunder.

image

Slip langsomt grebet om huden omkring injektionsstedet og træk kanylen forsigtigt ud. Sæt beskyttelseshætten på kanylen igen.


image

Trin 9:

Smid den brugte sprøjte og kanyle i en kanyleboks eller en anden tæt og lukket boks straks efter brug.

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.