Hjemmeside Hjemmeside
International Commitee of the Red Cross

Extavia

Indlægsseddel: Information til brugeren


Extavia 250 mikrogram/ml, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

interferon beta-1b


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.- Hvis du får symptomer som fx uregelmæssig hjerterytme (puls), hævede ankler eller ben eller får åndenød. Dette kan være tegn på hjertemuskelsygdom (kardiomyopati), som er rapporteret hos patienter, der bruger Extavia.


- Hvis du får mavesmerter, der går om mod ryggen, og/eller føler dig syg eller har feber.

Dette kan være tegn på betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis), som er blevet registreret ved

brug af Extavia. Dette er ofte forbundet med en stigning af visse fedtstoffer i blodet (triglycerider).


► Stop brugen af Extavia og kontakt straks din læge, hvis du oplever et eller flere af disse symptomer.

Andre ting der skal overvejes ved brug af Extavia:- hævede og sædvanligvis kløende områder i hud eller slimhinder (nældefeber)

 1. Forberedelse af indsprøjtning


  • Valg af indsprøjtningssted


   Før du klargør indsprøjtningen, skal du beslutte, hvor du vil sprøjte dig. Du skal sprøjte dette lægemiddel ind i fedtlaget mellem huden og musklen (subkutant - dvs. ca. 8 mm til 12 mm under huden). De steder, der er bedst egnet til indsprøjtning, er der, hvor huden er løs og blød og ikke i nærheden af led, nerver og knogler, fx mave, arm, lår eller balder.


   Bemærk:


   Beskyttelseshætten på den fyldte sprøjte indeholder et stof, der er afledt af naturgummi-latex. Beskyttelseshætten kan derfor indeholde naturgummi-latex. Rådfør dig med din læge, før du bruger Extavia, hvis du er overfølsom over for latex.


   Undlad at sprøjte dig på steder, hvor du har infiltrationer, knuder, faste knuder, smerte, eller hvor huden er misfarvet, indsunken, skorpet eller revnet. Tal med din læge eller sygeplejersken om dette eller andre usædvanlige tilstande, du bemærker.


   Du skal benytte et nyt sted ved hver indsprøjtning. Hvis nogle af områderne er for vanskelige at nå, kan du eventuelt bede et familiemedlem eller en ven om at hjælpe med disse indsprøjtninger. Følg den rækkefølge, der er beskrevet i skemaet til sidst i bilaget (se DEL II Vælg forskellige injektionssteder), så du kommer tilbage til det første sted efter 8 indsprøjtninger (16 dage). Det giver hvert sted mulighed for at komme sig helt før en ny indsprøjtning.


   Se venligst rotationsskemaet til sidst i dette bilag vedrørende valg af indsprøjtningssted. Der finder du også et eksempel på en behandlingskalender (se bilag DEL III). Dette kan hjælpe dig med at holde rede på dine indsprøjtningssteder og -datoer.


  • Medicinen


   Du skal bruge medicinen:

   • 1 hætteglas med Extavia (med pulver til opløsning)

   • 1 fyldt sprøjte med væske (solvens) til Extavia (natriumchlorid injektionsvæske).


    Til opløsning og indsprøjtning af din medicin skal du bruge et ExtaviPro 30G applikationskit (som leveres særskilt), som indeholder følgende dele samt instruktion i, hvordan det skal bruges:

   • Adapter til hætteglas, som du skal bruge ved opløsningen af din medicin

   • Kanyler nr. 30 til indsprøjtning af din medicin

   • Spritservietter


  Desuden skal du bruge en affaldsbeholder til brugte sprøjter og kanyler.


  Kanyle nr. 30 som leveres med behandlingspakken til indsprøjtning af dette lægemiddel kan bruges enten til manuel indsprøjtning eller sammen med ExtaviPro 30G autoinjektor.


  Til desinfektion af huden skal du bruge et passende desinfektionsmiddel anbefalet af apoteket.

 2. Tilberedning og opsugning af injektionsopløsningen, trin for trin


  image

  1. - Vask hænderne grundigt med vand og sæbe, før du går i gang med denne proces.


  2. Fjern beskyttelseshætten fra Extavia hætteglasset. Det er bedst at bruge tommelfingeren. Undgå at bruge neglene, da de kan brække. Sæt hætteglasset på bordet.


  3. - Aftør toppen af hætteglasset med en spritserviet. Servietten må kun bevæges i én retning. Lad spritservietten ligge oven på hætteglasset.


  4. - Fjern låget fra adapterpakningen ved at trække det bagud.

   Tag ikke adapteren til hætteglasset ud af pakningen.


  5. - Fjern spritservietten fra hætteglasset.

   Brug pakningen til at håndtere adapteren. Fastgør adapteren til hætteglasset ved at trykke nedad, indtil adapteren bryder

   igennem og låser omkring toppen af hætteglasset.


  6. – Hold fast i pakningens hjørner, fjern pakningen og smid den væk, idet du sikrer dig, at adapteren forbliver på hætteglasset.

   image

  7. - Pak den fyldte sprøjte med væske ud af emballagen. Knæk spidsen af den fyldte sprøjte og smid den væk.

   OBS: Undgå at røre ved sprøjtens spids. Tryk ikke på stemplet.


  8. - Hold fast på hætteglas og adapter og skru sprøjten helt på adapteren.

   Du har nu det samlede sprøjte-hætteglas.


  9. – Hold det samlede sprøjte-hætteglas let på skrå. Tryk langsomt stemplet ind, så væsken løber ned ad siden på hætteglasset.

   Overfør al væsken til hætteglasset.

   OBS: Omryst ikke glasset, da der vil dannes meget skum.


  10. - Hold hætteglasset mellem tommelfingeren og de øvrige fingre. Rotér det samlede sprøjtehætteglas forsigtigt indtil pulveret er opløst fuldstændigt.

   OBS: Hætteglasset må ikke omrystes.


  11. - Undersøg nøje opløsningen. Den skal være klar og må ikke indeholde partikler.

   OBS: Hvis opløsningen er misfarvet eller indeholder partikler, skal du kassere den og starte forfra med en ny sprøjte og et nyt

   hætteglas fra din æske.

   Hvis der er meget skum – hvilket kan forekomme, hvis hætteglasset rystes eller roteres for voldsomt – skal du lade

   hætteglasset stå, til skummet er væk.


   image

  12. – Vær sikker på at stemplet er trykket helt ned, før du fortsætter til næste trin. Det kan have rykket sig.

   image

  13. - Vend det samlede sprøjtehætteglas, så hætteglasset er øverst. Træk langsomt stemplet tilbage for at trække al opløsningen ind i sprøjten.


  14. - Fjern eventuelle luftbobler ved forsigtigt at banke på sprøjten. Skub stemplet ind til 1 ml-mærket (eller til den mængde, din læge har ordineret).

   OBS: Det kan være nødvendigt at justere stemplet frem og tilbage få gange for at sikre, at overskydende luftbobler er

   forsvundet, og der er 1 ml opløsning i sprøjten.


  15. - Skru sprøjten af. Lad adapteren forblive på hætteglasset. Smid hætteglas og den ubrugte del af opløsningen i affaldsbeholderen.


  16. - Pak kanylen ud af emballagen og skru den fast på sprøjtespidsen.


  17. – Lad kanylehætten blive på. Du er nu klar til at foretage indsprøjtningen manuelt selv eller til at bruge ExtaviPro 30G-autoinjektoren til indsprøjtning af Extavia.


   Opbevaring efter rekonstituering

   Hvis du af en eller anden grund ikke straks kan indsprøjte Extavia, kan du opbevare den

   rekonstituerede opløsning i køleskab i op til 3 timer, før du bruger den. Opløsningen må ikke nedfryses, og du må ikke vente længere end 3 timer, før du tager indsprøjtningen. Hvis der går mere end 3 timer, skal du kassere opløsningen og klargøre en ny. Varm opløsningen op i dine hænder inden du bruger den for at undgå smerte.

 3. Sådan foretages indsprøjtningen manuelt (hvis du skal lave en indsprøjtning med ExtaviPro 30G auto-injektoren, skal du følge den vejledning, der følger med autoinjektoren)


 1. - Vælg et område til indsprøjtningen (se afsnittet ”Valg af indsprøjtningssted” og diagrammer til sidst i denne indlægsseddel) og notér det i dit behandlingsskema.


  image

 2. - Brug en spritserviet til at rengøre huden på indsprøjtningsstedet. Lad huden lufttørre. Smid spritservietten væk.


 3. - Tag hætten af kanylen ved at trække i den. Den må ikke drejes.


 4. – Hvis det er muligt, så klem forsigtigt huden sammen omkring det desinficerede indsprøjtningssted (for at løfte huden en smule).


 5. - Hold sprøjten som en blyant eller en dartpil. Stik kanylen direkte ind i huden (i en vinkel på 90˚) med en hurtig, bestemt bevægelse.


 6. - Sprøjt medicinen ind (ved at trykke stemplet langsomt og roligt helt i bund, indtil sprøjten er tom).


 7. - Kassér sprøjten i affaldsbeholderen.

  DEL II: VÆLG FORSKELLIGE INDSPRØJTNINGSSTEDER


  For at give området tid til at komme sig og for at forebygge infektion skal du vælge et nyt sted til hver indsprøjtning. Råd om, hvilke områder du kan vælge imellem, findes i bilagets første del. Det er en god idé at vide, hvor du har tænkt dig at sprøjte dig, før du gør sprøjten klar. I diagrammet nedenfor er der et skema, som kan hjælpe dig med at skifte indsprøjtningssted. Du kan for eksempel vælge højre side af maven til den første indsprøjtning, venstre side af maven til den næste indsprøjtning, derefter højre lår til den tredje osv. ifølge diagrammet, indtil alle passende områder på kroppen er brugt. Hold regnskab med, hvor og hvornår du sidst sprøjtede dig. Det kan du fx gøre ved at registrere stedet på det vedlagte skema.


  Hvis du følger denne plan, kommer du tilbage til det første sted (fx højre side af maven) efter

 8. indsprøjtninger (16 dage). Dette kaldes en rotationscyklus. I vores eksempel er hvert område igen opdelt i seks steder, nemlig venstre og højre: øverste, mellemste og nederste del af hvert område, hvilket giver i alt 48 indsprøjtningssteder. Hvis du kommer tilbage til et område efter en rotationscyklus, skal du vælge det sted i området, som ligger længst væk. Hvis et område bliver ømt, skal du tale med din læge eller sygeplejerske om at vælge andre indsprøjtningssteder.


Rotationsplan

For at veksle passende mellem indsprøjtningsstederne anbefaler vi, at du noterer dato og sted for din indsprøjtning. Du kan benytte følgende rotationsplan.


Anvend hver enkelt rotationscyklus på skift. Hver rotationscyklus indeholder 8 indsprøjtninger (16 dage), der gives fra område 1 til område 8 på skift. Hvis du følger denne rækkefølge, får hvert område mulighed for at komme sig, før der igen indsprøjtes.


Rotationscyklus 1: Øverste venstre del af hvert område Rotationscyklus 2: Nederste højre del af hvert område Rotationscyklus 3: Midterste venstre del af hvert område Rotationscyklus 4: Øverste højre del af hvert område Rotationscyklus 5: Nederste venstre del af hvert område Rotationscyklus 6: Midterste højre del af hvert område

DEL III: Skema til behandling med EXTAVIA Extavia behandlingskalender

image

ROTATIONSPLAN:


10-15 cm fra skulderen


OMRÅDE 1


Højre arm

(øvre del af armen)


10-15 cm

fra albuen


OMRÅDE 2


Venstre arm

(øvre del af armen)OMRÅDE 3


Højre del af maven (undlad at stikke i et stykke på cirka 5 cm til højre for navlen)


10-15 cm fra

lysken

OMRÅDE 4


Venstre del af maven (undlad at stikke i et stykke på cirka 5 cm til venstre for navlen)


OMRÅDE 5


Højre lår


OMRÅDE 6


Venstre lår


10-15 cm

Benets midterlinje

fra knæet


OMRÅDE 8 OMRÅDE 7

Venstre balde


Højre balde

image

EKSEMPEL PÅ BEHANDLINGSKALENDER:


Extavia behandlingskalenderHøjre arm

10-15 cm fra skulderen


Venstre armHøjre del af maven

10-15 cm

fra albuen


Venstre del af mavenHøjre lår

10-15 cm

fra lysken


Venstre lår


10-15 cm fra

knæetVenstre balde

Benets midterlinje

Højre balde