Hjemmeside Hjemmeside

Mometasonfuroat Teva
mometasone

Indlægsseddel: Information til brugeren


Mometasonfuroat Teva, 50 mikrogram/dosis, næsespray, suspension

mometasonfuroat


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Når næsespray med binyrebarkhormon anvendes i høje doser i længere tid, kan der forekomme bivirkninger, som er forårsaget af, at kroppen absorberer lægemidlet.


Hvis du får kløe eller irritation i dine øjne, kan din læge anbefale dig, at du bruger andre lægemidler med Mometasonfuroat Teva.


Børn

Hvis næsespray med binyrebarkhormon i høje doser anvendes i længere tid, kan det forårsage visse bivirkninger, såsom nedsat vækst hos børn.


De anbefales, at børns højde kontrolleres jævnligt, hvis de er i længerevarende behandling med binyrebarkhormon, og hvis der forekommer ændringer, skal lægen adviseres.


Brug af anden medicin sammen med Mometasonfuroat Teva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.


Hvis du tager andre lægemidler, som indeholder binyrebarkhormon mod allergi, enten som tablet eller som indsprøjtning, vil din læge muligvis råde dig til at stoppe denne behandling, mens du tager Mometasonfuroat Teva. Nogle få patienter kan opleve visse bivirkninger, når de stopper med tabletbehandlingen eller indsprøjtningerne med binyrebarkhormon. Disse bivirkninger omfatter led- eller muskelsmerter, svaghed og depression. Du kan også udvikle andre allergier såsom kløende, løbende øjne, eller områder med rød og kløende hud. Hvis du får nogen af disse bivirkninger, og du er bekymret, skal du kontakte din læge.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Der er ingen eller begrænset information om brugen af Mometasonfuroat Teva til gravide kvinder. Det vides ikke, om mometasonfuroat kan findes i modermælken.


Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.


Trafik- og arbejdssikkerhed

Der findes ikke information om Mometasonfuroat Tevas virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.


Mometasonfuroat Teva indeholder benzalkoniumchlorid

Mometasonfuroat Teva indeholder hjælpestoffet benzalkoniumchlorid, som kan forårsage irritation i næsen.


 1. Sådan skal du tage Mometasonfuroat Teva


  Tag altid Mometasonfuroat Teva nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Tag aldrig en større dosis, eller brug ikke sprayen oftere eller i længere tid, end lægen har foreskrevet.

  Behandling af høfeber og helårssnue Brug til voksne og børn over 12 år

  Den anbefalede dosis er 2 pust i hvert næsebor 1 gang dagligt.


  Hos nogle patienter lindrer Mometasonfuroat Teva symptomerne inden for 12 timer efter første dosis, men den fulde virkning af behandlingen kan måske først mærkes efter 2 dage. Derfor skal du fortsætte med jævnlig brug for at opnå det fulde udbytte af behandlingen.


  • Når dine symptomer er under kontrol, vil din læge muligvis råde dig til kun at tage 1 pust i hvert næsebor 1 gang dagligt.

  • Hvis ikke du får det bedre, skal du kontakte din læge, som muligvis vil råde dig til at øge dosis; den maksimale dosis er 4 pust i hvert næsebor 1 gang dagligt.


  Brug til børn i alderen 3-11 år

  Den anbefalede dosis er 1 pust i hvert næsebor 1 gang dagligt.


  Hvis du eller dit barn lider af alvorlig høfeber, kan din læge råde dig til at tage Mometasonfuroat Teva nogle dage før pollensæsonen begynder, da dette vil hjælpe med at forebygge dine høfebersymptomer. Når pollensæsonen slutter, bør dine høfebersymptomer forbedres, og der vil muligvis ikke være behov for yderligere behandling.


  Næsepolypper


  Brug til voksne over 18 år


  Den anbefalede startdosis er 2 pust i hvert næsebor 1 gang dagligt.

  • Hvis symptomerne ikke er under kontrol efter 5-6 uger, kan dosis øges til 2 pust i hvert næsebor 2 gange dagligt. Når symptomerne er under kontrol, bør din læge bede dig om at nedsætte dosis til den laveste dosis, hvor dine symptomer stadig er under kontrol.

  • Hvis der ikke er nogen bedring af symptomerne efter 5-6 ugers behandling 2 gange dagligt, skal du kontakte din læge for at drøfte andre behandlinger, som kan erstatte behandlingen med Mometasonfuroat Teva.

   Sådan forbereder du din næsespray til brug

   Din Mometasonfuroat Teva næsespray har en beskyttelseshætte, som beskytter spidsen af næsesprayen (næsestudsen) og holder den ren. Du skal huske at fjerne beskyttelseshætten, inden næsesprayen tages i brug, og sætte hætten på igen efter brug.


   Hvis det er første gang, du bruger næsesprayen, skal du klargøre den ved at trykke pumpen ned 10 gange, indtil du ser en fin forstøvet væske:


   1. Ryst flasken forsigtigt.

   2. Placér pegefinger og langefinger på hver sin side af næsestudsen, og tommelfingeren under flasken. Brug aldrig en nål eller andet skarpt til at lave hul i toppen af næsestudsen.

   3. Hold næsestudsen væk fra dit ansigt, og pres pumpen ned med dine fingre 10 gange, indtil der kommer en forstøvet væske.

Hvis du ikke har brugt næsesprayen i 14 dage eller mere, skal du klargøre den på ny ved at presse pumpen ned 2 gange, indtil du ser en fin forstøvet væske.


Så længe holder næsesprayen

Ved den sædvanlige dosis på 2 pust i hvert næsebor 1 gang dagligt, er der medicin nok til 15 dages behandling (for en flaske, som indeholder 60 afmålte doser), til 30 dage (for en flaske, som indeholder 120 afmålte doser) og 35 dage (for en flaske, som indeholder 140 afmålte doser).


Sådan skal du bruge din næsespray


image

 1. Ryst flasken forsigtigt, og fjern beskyttelseshætten (Figur 1).

 2. Puds næsen forsigtigt.


  image

 3. Luk det ene næsebor, og før næsestudsen ind i det andet næsebor (Figur 2). Bøj hovedet let forover, men hold fortsat næsesprayen lodret.

 4. Sprøjt et pust af forstøvet væske ind i næsen ved at trykke pumpen ned 1 gang med dine fingre, samtidig med du trækker vejret langsomt ind gennem næsen.

 5. Ånd ud gennem munden. Gentag trin 4 for at inhalere din anden dosis i samme næsebor, hvis relevant.

 6. Fjern næsestudsen fra næseboret, og ånd ud gennem munden.

  image

 7. Gentag trin 3-6 i det andet næsebor (Figur 3).


Aftør forsigtigt næsestudsen med en ren klud eller serviet efter brug, og sæt beskyttelseshætten på igen.


Rengøring af din næsespray


Når næsespray med binyrebarkhormon anvendes i høje doser i længere tid, kan der forekomme bivirkninger, som er forårsaget af, at kroppen absorberer lægemidlet.


Andre bivirkninger


De fleste patienter oplever ingen problemer efter at have brugt næsesprayen. Nogle patienter kan dog lide af følgende, efter de har brugt Mometasonfuroat Teva eller en anden næsespray med binyrebarkhormon:


Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):


Udseende og pakningsstørrelser


Mometasonfuroat Teva er en næsespray, suspension. Hver flaske indeholder 60, 120 eller 140 doser.

Flasker som indeholder 60 eller 120 doser fås i enkeltpakninger.

Flasker som indeholder 140 doser fås i pakninger med 1, 2 eller 3 flasker. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller


Indehaver af markedsføringstilladelsen: Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem Holland


Repræsentant: Teva Denmark A/S Vandtårnsvej 83A 2860 Søborg

Tlf.: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk


Fremstiller:

Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravská 29 č.p. 305, 747 70 Opava - Komárov Tjekkiet


Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:


Belgien – Mometasone Teva 50 microgram per verstuiving, neusspray, suspensie Bulgarien – Mometasone Teva

Cypern – Mometasone Teva 50 mcg/ψεκασμό Ρινικό εκνέφωμα, εναιώρημα

Danmark – Mometasonfuroat Teva Estland – Mometasone Teva

Finland – Momesonex 50 mikrog/annos nenäsumute, suspensie

Frankrig – MOMETASONE TEVA 50 microgrammes/dose, suspension pour pulvérisation nasale. Mometasone furoate

Grækenland – Mometasone Teva 50 mcg/ψεκασμό Ρινικό εκνέφωμα, εναιώρημα Holland – Mometasonfuroaat Teva 50 microgram/verstuiving, neusspray, suspensie Irland – Mometasone furoate Teva 50 micrograms/actuation nasal spray suspension Island – Momesonex Teva 50 míkrógrömm/skammt nefúði, dreifa.

Italien – Mometasone TEVA

Litauen - Mometasone Teva 50 mikrogramų/dozėje nosies purškalas (suspensija)

Letland – Mometasone Teva 50 mikrogrami/izsmidzinājumā deguna aerosols, suspensija Polen – Pronasal

Portugal – Mometasona Teva Slovakiet – Mometazon Teva

Slovenien – Mometazonfuroat Teva Pharma 50 mikrogramov/vpih pršilo za nos, suspenzija Spanien – Mometasona Teva 50 microgramos suspensión para pulverizacion nasal EFG Storbritannien – Mometasone Furoate 50 micrograms/actuation Nasal Spray, Suspension Sverige – Mometasone Teva 50 mikrogram/dos nässpray, suspension

Tyskland – Mometasonfuroat AbZ 50 Mikrogramm/Sprühstoß Nasenspray, Suspension Ungarn – Nasotasone 50mcg szuszpenziós adagolt orrspray

Østrig – Mometason Ratiopharm 50 µg/Dosis Nasenspray


Denne indlægsseddel blev senest ændret 07/2017.