Hjemmeside Hjemmeside

Oxazepam Alternova
oxazepam

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN


Oxazepam Alternova 15 mg tabletter

oxazepam


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Oxazepam Alternova kan give hukommelsestab. Dette kan opstå få timer efter, at du har taget Oxazepam Alternova. For at nedsætte risikoen for hukommelsestab, bør du sørge for at få 7-8 timers uforstyrret søvn.


Du bør blive undersøgt regelmæssigt under behandling med Oxazepam Alternova og især i begyndelsen af behandlingen. Normalt bør behandlingen ikke vare længere end 8 til 12 uger.


Brug af anden medicin sammen med Oxazepam Alternova

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.


Tal med lægen, hvis du er i behandling med:


Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Oxazepam Alternova er lyseblå, runde tabletter med en diameter på 6,5 mm, flade skrå kanter og delekærv på den ene side.


Pakningsstørrelser

Blisterpakninger med 25, 30, 50 eller 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Alternova A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør


Fremstiller

BELUPO Pharmaceuticals & Cosmetics Inc., Danica 5, 48 000 Koprivnica, Kroatien eller

Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S


Denne indlægsseddel blev senest revideret 10/2019