Hjemmeside Hjemmeside

Trimopan
trimethoprim

Indlægsseddel: Information til brugeren Trimopan, 10mg/ml oral suspension Trimethoprim

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Udseende og pakningsstørrelser:


Udseende:

Trimopan er efter omrystning en uklar hvid suspension.


Pakningsstørrelser:

Trimopan 10mg/ml, oral suspension fås i 100 ml flasker med ilagt doseringssprøjte

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo Finland


Fremstiller:

Orion Corporation Orion Pharma Volttikatu 8

FI-70700 Kuopio Finland


Orion Corporation Orion Pharma Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland


For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Orion Pharma A/S medinfo@orionpharma.com


Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2020.