Hjemmeside Hjemmeside
AstraZeneca

Ocrevus
ocrelizumab

Indlægsseddel: Information til patienten Ocrevus 300 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Ocrelizumab


image Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.