Hjemmeside Hjemmeside
AstraZeneca

Ibuprofen B. Braun
ibuprofen

Indlægsseddel: Information til patienten


Ibuprofen B. Braun 600 mg infusionsvæske, opløsning

ibuprofen


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sygeplejersken, før du får dette lægemiddel.


Anti-inflammatoriske (hæmmer betændelseslignende tilstande)/smertestillende lægemidler som ibuprofen kan være forbundet med en let forøget risiko for hjerteanfald eller slagtilfælde, særligt når

det bruges i høje doser. Tag ikke mere medicin end anbefalet, og tag ikke medicinen i længere tid end anbefalet.


Hudreaktioner

Der er rapporteret om alvorlige hudreaktioner ved behandling med ibuprofen. Du bør stoppe med at bruge Ibuprofen B. Braun og straks søge læge, hvis du får hududslæt, læsioner i slimhinderne, blærer eller andre tegn på allergi, da dette kan være de første tegn på en meget alvorlig hudreaktion. Se afsnit 4.


Tal med lægen om din behandling, før du får Ibuprofen B. Braun:Infektioner

Ibuprofen kan skjule tegn på infektioner, herunder feber og smerter. Det er derfor muligt, at ibuprofen kan forsinke relevant behandling af infektion, hvilket kan medføre en øget risiko for komplikationer. Dette er observeret ved bakteriel lungebetændelse og bakterielle hudinfektioner i forbindelse med

skoldkopper. Hvis du tager dette lægemiddel, mens du har en infektion, og dine symptomer varer ved eller bliver værre, skal du kontakte en læge med det samme.


Generelt set kan regelmæssig brug af (flere slags) smertestillende midler resultere i varige, alvorlige nyreproblemer.


Længerevarende brug af smertestillende midler kan forårsage hovedpine, som ikke må behandles med øgede doser af lægemidlet.


Regelmæssig kontrol af levertal, nyrefunktion og blodværdier kræves under langvarig indgivelse af ibuprofen.


Ibuprofen kan påvirke følgende laboratorieprøver:


Udseende og pakningsstørrelser

Klar og farveløs til lysegul infusionsvæske, opløsning uden partikler.


Opløsningen leveres i LDPE-flasker med 100 ml med et låg (Twincap) i pakninger med 10 flasker og 20 flasker.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Straße 1 Postadresse:

34212 Melsungen, Tyskland 34209 Melsungen, Tyskland


Fremstiller

B. Braun Medical, S.A. Ctra. Terrasa, 121 Rubí

08191 Barcelona Spanien


Repræsentant i Danmark

B. Braun Medical A/S Dirch Passers Allé 27, 3. sal DK-2000 Frederiksberg


Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:


AT

Ibuprofen B. Braun 600 mg Infusionslösung

BE

Ibuprofen B. Braun 600 mg oplossing voor infusie.

BG

Ибупрофен Б. Браун 600 mg/100 ml инфузионен разтвор

CZ

Ibuprofen B. Braun

DE

Ibuprofen B. Braun 600 mg Infusionslösung

DK

Ibuprofen B. Braun

EE

Ibuprofen B. Braun 600 mg infusioonilahus

ES

Ibuprofeno B. Braun 600 mg solución para perfusión

FI

Ibuprofen B. Braun 600 mg infuusioneste, liuos

FR

Ibuprofène B. Braun 600 mg solution pour perfusion

HU

Ibuprofen B. Braun 600 mg oldatos infúzió

IE

Ibuprofen B. Braun 600 mg solution for infusion

IT

Ibuprofene B. Braun 600 mg Soluzione per infusione

LU

Ibuprofen B. Braun 600 mg solution pour perfusion

LV

Ibuprofen B. Braun 600 mg šķīdums infūzijām

LT

Ibuprofen B. Braun 600 mg infuzinis tirpalas

NL

Ibuprofen B.Braun 600 mg oplossing voor infusie

NO

Ibuprofen B. Braun 600 mg infusjonsvæske, oppløsning

PL

Ibuprofen B. Braun

PT

Ibuprofeno B. Braun 600 mg solução para perfusão

RO

Ibuprofen B. Braun 600 mg soluţie perfuzabilă

SE

Ibuprofen B. Braun infusionsvätska, lösning

SI

Ibuprofen B. Braun 600 mg raztopina za infundiranje

SK

Ibuprofen B. Braun

UK

Ibuprofen 600 mg Solution for Infusion


Denne indlægsseddel blev senest ændret 01/2022