Hjemmeside Hjemmeside
Zalando

Sumatriptan ratiopharm

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Sumatriptan ratiopharm 50 mg och 100 mg tabletter Sumatriptan


Læs denne indlægsseddel grundigt inden De begynder at tage medicinen


Kontakt Deres læge, før De tager Sumatriptan ratiopharm, hvis De mener, at De har et af disse problemer, eller hvis De har nogen spørgsmål.


1/5

Vær ekstra forsigtig med at bruge Sumatriptan ratiopharm

Før De får en recept på Sumatriptan ratiopharm, vil Deres læge sikre sig, at Deres hovedpine skyldes migræne og ikke anden sygdom.


Deres læge bør vide, hvis De


Sumatriptam ratiopharms udseende og pakningsstørrelser:

Sumatriptan ratiopharm 50 mg er lyserøde ovale tabletter med delekærv på den ene side. Sumatriptan ratiopharm 100 mg er hvide ovale tabletter.

Pakningsstørrelser:

50 mg: 2, 6, 12 eller 18 tabletter i aluminiumsblister.

100 mg: Æske med 2, 3, 6, 12 eller 18 tabletter i aluminiumsblister. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Markedsføres i Danmark af

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, D-89079 Ulm, Tyskland


Fremstiller

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, D-89143 Blaubeuren, Tyskland.


Hvis De vil have yderligere oplysninger om Sumatriptan ratiopharm, skal De henvende Dem til den lokale repræsentant i Danmark

ratiopharm A/S, Slotsmarken 12, st. tv., 2970 Hørsholm Tlf.: 45 46 06 60


Denne indlægsseddel blev senest revideret juli/2007