Hjemmeside Hjemmeside
AstraZeneca

Budesonid Sandoz
budesonide

Indlægsseddel: Information til brugeren


Budesonid Sandoz 32 mikrogram/dosis næsespray, suspension Budesonid Sandoz 64 mikrogram/dosis næsespray, suspension budesonid


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Dispergibel cellulose (mikrokrystallinsk cellulose og carboxymethylcellulosenatrium (89:11, v/w)), polysorbat 80, kaliumsorbat (E 202), vandfri glucose, dinatriumedetat, koncentreret saltsyre, ascorbinsyre (E 300), renset vand


Udseende og pakningsstørrelser

Budesonid Sandoz er en hvid, ensartet suspension.


Budesonid Sandoz leveres i en ravgul glasflaske med en næsespraypumpe i plastik og en applikator i polypropylen.

Pakningsstørrelser: 1 x 120 (1 x 10 ml) doser, 3 x 120 (3 x 10 ml) doser.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S Mail: info@orifarm.com

Tlf.: +45 6395 2700


Fremstiller

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ


For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.


Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2022


1000107820-002-01