Hjemmeside Hjemmeside
Zalando

Quixidar
fondaparinux sodium

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Quixidar 2,5 mg/0,5 ml injektionsvæske, opløsning

salg

Fondaparinuxnatrium


Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge medicinen.

Forsøg ikke at fjerne denne luftboble før indsprøjtning

a


ere

– du risikerer at spilde medicinen.


 1. Efter rensning dannes en fold i huden ved at nive let. Hold folden mellem tommel- og pegefinger under hele injektionen (fig. D).


 2. Hold godt fast i sprøjten ved fingerstøtten.

  ikke

  Indfør kanylen i hele dens længde vinkelret på hudfolden (fig.

  E).


  Lægemidlet

 3. Tøm sprøjten HELT ved at trykke stemplet helt i bund. Derved aktiveres det automatiske system til beskyttelse af kanylen (fig. F).


 4. Slip stemplet igen, så nålen automatisk trækker sig ud af huden og op i en sikkerhedsmanchet, hvor den fastlåses permanent (fig. G).


image

til

Figur B


eret

image

Figur C


image

Figur D

image

Figur E

image

Figur F

image

Figur G

Lægemidlet

ikke

autoriseret

salg

Smid ikke den brugte sprøjte ud med husholdningsaffaldet. Smid den brugte sprøjte ud, som anvist af din læge eller apoteket.