Hjemmeside Hjemmeside

Burana
ibuprofen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN


Burana 400 mg filmovertrukne tabletter Burana 600 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.


Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Burana

 3. Sådan skal du tage Burana

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Yderligere oplysninger 1. VIRKNING OG ANVENDELSE


  Burana tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes NSAID (ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler). Burana har en febernedsættende, smertestillende og betændelseshæmmende virkning. Virkningen opnås normalt efter 30 minutter, med maksimal virkning efter 1-2 timer.


  Burana 400 mg tabletter bruges til behandling af akutte tilstande med svage til moderate smerter, så som hovedpine, tandpine, rygsmerter, smerter i muskler og led, nedsættelse af feber i forbindelse med infektion i de øvre luftveje (f.eks. forkølelse) og menstruationssmerter. Burana 400 mg og 600 mg anvendes til symptomatisk behandling af smerter og betændelse ved gigtsygdomme (reumatoid arthritis og osteoarthritis) hos voksne.


  Lægen kan have givet dig Burana for noget andet. Følg altid lægens anvisning.


 2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE BURANA Tag ikke Burana

  • hvis du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof (ibuprofen) eller ét af de øvrige indholdsstoffer i Burana

  • hvis du tidligere har oplevet allergiske reaktioner så som astma, betændelse i næseslimhinden (rhinitis) eller nældefeber ved brug af smertestillende lægemidler, der indeholder acetylsalicylsyre eller andre betændelseshæmmende lægemidler (NSAID)

  • hvis du har øget risiko for at bløde

  • hvis du har eller har haft, tilbagevendende mavesår eller sår på tolvfingertarmen (to eller flere adskilte episoder med diagnosticerede sår eller blødning)

  • hvis du har haft mavesår eller sår på tolvfingertarmen i forbindelse med behandling med NSAID

  • hvis du har alvorlig leversvigt

  • hvis du har alvorligt nedsat hjertefunktion eller alvorligt nedsat nyrefunktion

  • hvis du er gravid i 7.-9. måned.

   Vær ekstra forsigtig med at tage Burana

  • hvis du har en nyre- eller leversygdom

  • hvis du har nedsat hjertefunktion

  • hvis du har forhøjet blodtryk

  • hvis du har astma eller en allergisk sygdom

  • hvis du har SLE (systemisk lupus erythematosus), der er en kollagen sygdom

  • hvis du har haft mavesår, sår på tolvfingertarmen eller andre sygdomme i mave-tarmkanalen (f.eks. colitis ulcerosa, Crohns sygdom)

  • hvis du har en sygdom, som er forbundet med en øget blødningstendens

  • hvis du har væsentlig væskemangel (på rund af opkasting, diarré eller utilstrækkeligt væskeindtag).


   Kontakt din læge før du tager Burana, hvis du er gravid eller planlægger en graviditet. Se også punkt ”Graviditet, amning og fertilitet”.


   Ældre skal være opmærksomme på, at de har en øget risiko for at få bivirkninger, især blødning og bristning i fordøjelseskanalen, som kæn være dødelig.


   Hvis du tidligere har haft sår i maven eller tarmene, især hvis det har været kompliceret med hul eller ledsaget af blødning, skal du være opmærksom på alle usædvanlige symptomer fra maven, og straks indberette dem til din læge. Blødning, sårdannelse eller hul i maven eller tarmene kan forekomme uden nogen form for advarselstegn, selv hos patienter, der aldrig har haft sådanne problemer. Hvis der opstår sår i fordøjelseskanalen, skal behandlingen stoppes.


   Hos patienter med systemisk lupus erythematosus (SLE) og blandede bindevævssygdomme, kan der være en forhøjet risiko for aseptisk meningitis.


   Man skal altid bruge den laveste effektive dosis for at mindske risikoen for bivirkninger. Brug af højere dosis end anbefalet kan medføre øget risiko for bivirkninger.


   Hvis du oplever hævelse af bl.a. ansigt, tunge og/eller svælg eller nældefeber, kortåndethed og synkebesvær (angioødem), skal du stoppe med at tage Burana og straks søge læge.


   Alvorlige hudreaktioner er meget sjældent set i forbindelse med brug af NSAID. Stop med at tage Burana og søg læge, hvis du får hudreaktioner eller slimhindelæsioner.


   Ved skoldkopper bør du ikke bruge dette lægemiddel.


   Lægemidler som Burana kan være forbundet med en let forøget risiko for hjertetilfælde (”myokardieinfarkt”) eller slagtilfælde. Risikoen øges ved brug af høje doser og ved længere tids brug. Den anbefalede dosis og behandlingstid bør ikke overskrides.


   Hvis du har hjerteproblemer, tidligere har oplevet slagtilfælde eller mener, at du er i risiko for dette (hvis du f.eks. har forhøjet blodtryk, sukkersyge, for højt kolesterol eller er ryger), bør du tale med din læge eller apoteket om behandlingen.


   Brug af anden medicin

   Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.


   Brug ikke andre smertestillende lægemidler, herunder andre NSAID-præparater, sammen med Burana uden først at have rådført dig med din læge eller apoteket.

   Burana kan påvirke følgende lægemidlers virkning, eller Buranas virkning kan påvirkes, når de bruges samtidigt:


   • acetylsalicylsyre (smertestillende og febernedsættende lægemiddel, og i små doser til forebyggelse af blodpropper)

   • warfarin, ticlopidin (lægemidler mod blodpropper)

   • methotrexat (lægemidddel mod kræft og visse gigtsydomme)

   • lægemidler til behandling af forhøjet blodtryk som betablokkere, vanddrivende lægemidler, thiazider, furosemid, bumetanid

   • ACE-hæmmere (f.eks. captopril ) og angiotensin II-antagonister (f.eks. losartan)

   • ciclosporin, tacrolimus (lægemidler, der forhindrer at et transplantat afstødes)

   • lithium (til behandling af manio-depressiv sygdom)

   • SSRI’ere (f.eks. paroxetin, sertralin, citalopram mod depression)

   • binyrebarkhormoner (betændelseshæmmende lægemidler)

   • aminoglykosider (visse antibiotika)

   • voriconazol og fluconazol (lægemidler til behandling af svampeinfektioner)

   • colestyramin (kolesterol medicin)

   • digoxin (hjertemedicin).


    Rådfør dig med lægen før du tager Burana, hvis du tager noget af ovennævnte medicin.


    Brug af Burana sammen med mad og drikke

    Burana bør indtages med rigelig væske og sammen med eller efter et måltid.


    Graviditet, amning og fertilitet

    Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.


    Graviditet

    Hvis du er gravid, må du ikke bruge Burana de sidste 3 måneder af graviditeten. Du bør undgå at bruge Burana, hvis du planlægger at blive gravid eller er gravid. Hvis du er gravid, uanset tidspunktet i graviditeten, må du kun bruge Burana efter aftale med din læge.


    Amning

    Ibuprofen udskilles i modermælk, men det er ikke sandsynligt, at det påvirker barnet. Fortæl det til din læge, hvis du bruger Burana oftere end en gang imellem i den periode, hvor du ammer.


    Fertilitet

    Anvendelse af Burana kan forbigående gøre det vanskeligere at blive gravid og derfor frarådes behandling til kvinder, som forsøger at blive gravide. Denne bivirkning er reversibel, når du stopper indtagelse af medicinen.


    Trafik- og arbejdssikkerhed

    Behandling med Burana kan medføre synsforstyrrelser. Denne bivirkning er ikke almindelig, men du skal huske på det, når du har brug for at være meget opmærksom, f.eks. når du kører bil.


    Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Burana

    Burana 400 mg og 600 mg tabletter indeholder saccharose. Burana 600 mg tabletter indeholder lactosemonohydrat. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.


 3. SÅDAN SKAL DU TAGE BURANA

  Tag altid dette lægemiddel nøjagtig efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller på apoteket.


  Din læge vil tilpasse den korrekte dosis specielt til dig.


  Burana 400 mg tabletter


  Milde til moderate akutte smertetilstande og feber i forbindelse med infektioner i de øvre luftveje (f.eks. forkølelse).


  Den sædvanlige dosis for voksne og børn over 12 år:

  200-400 mg som enkeltdosis eller 3-4 gange dagligt (med mindst 4 timers mellemrum). Du må ikke tage mere end 1200 mg/dag. Enkeltdoser over 400 mg giver ikke en bedre smertelindring.


  Normal dosis for børn 6-12 år (over 20 kg): 200 mg 1-3 gange dagligt (med mindst 6-8 timers mellemrum).


  Menstruationssmerter

  Sædvanlig dosis for voksne og børn over 12 år: 400 mg 1-3 gange dagligt (med mindst 4 timers mellemrum) efter behov. For at opnå den bedste virkning skal du tage medicinen, så snart du får din menstruation.


  Burana 400 mg og 600 mg tabletter


  Gigtsygdomme

  Sædvanlig dosis for voksne: 400-600 mg 3 gange dagligt. Du må ikke tage mere end 2400 mg/dag. Den første dosis kan tages på tom mave for at opnå en hurtigere lindring af tidlig morgenstivhed.


  Ældre

  Hvis du er ældre, bør du altid kontakte din læge før du tager Burana, fordi du vil være mere tilbøjelig til at få bivirkninger, især blødning og bristning i fordøjelseskanalen, som kan være dødelig. Din læge vil vejlede dig tilsvarende.


  Nedsat nyre- eller leverfunktion

  Hvis du lider af nedsat nyre- eller leverfunktion, så kontakt altid din læge før du tager Burana. Din læge vil vejlede dig tilsvarende.


  Hvis du har taget for mange Burana filmovertrukne tabletter

  Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du, eller et barn, har taget flere Burana filmovertrukne tabletter, end der står her eller mere end lægen har foreskrevet, og du (af den grund) føler dig utilpas. Tag pakningen med.


  Hvis du har glemt at tage Burana

  Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.


  Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.


 4. BIVIRKNINGER


  Burana kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.


  Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer): gener i mave- tarmkanalen (fordøjelsesbesvær, mavesmerter, diarré, forstoppelse, kvalme, opkastning).

  Træthedsfølelse, hovedpine. Eksem. Du kan ofte mindske bivirkningerne fra mave-tarmkanalen, hvis du tager Burana sammen med et måltid.


  Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 personer): astma, kløe, nældefeber, mindre blødninger i hud og slimhinder, næsekatar, søvnløshed, mild grad af angst. Høre- og synsforstyrrelser, der forsvinder når behandlingen ophører. Hævelse af slimhinder i mund og svælg (angioødem). Blødning fra mave-tarmkanalen, mavesår.


  Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer): væskeophobning (ødem). Ændring i blodets sammensætning (leukopeni, trombocytopeni, aplastisk anæmi). Nedsat hjertefunktion, forhøjet blodtryk. Sår på tyktarmen, betændelse i bugspytkirtlen, perforering, sort afføring, oppustethed, opkastning af blod, forværring af colitis ulcerosa og Crohns sygdom (sygdom i tyktarmen). Aseptisk meningitis, svimmelhed, betændelse af synsnerven. Anafylaktiske reaktioner (overfølsomhedsreaktioner med feber, eksem, ødem og lavt blodtryk), påvirkning af lever og nyre, hudreaktioner så som Stevens-Johnsons syndrom, afskalning af hud (til tider alvorlig), rødmen, følsomhed over for lys, hårtab. Depression, forvirring, dårligt syn, øresusen.


  Ved skoldkopper kan der i sjældne tilfælde forekomme alvorlige hudinfektioner.


  Lægemidler som Burana kan være forbundet med en let forøget risiko for hjertetilfælde (”myokardieinfarkt”) eller slagtilfælde.


  Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.


  Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.


 5. OPBEVARING


  Opbevares utilgængeligt for børn.


  Burana 400 mg filmovertrukne tabletter:

  PVC/Al blisterpakning og HDPE-beholder: Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.


  Burana 600 mg filmovertrukne tabletter:

  PVC/Al blisterpakning: Opbevares ved temperaturer under 30°C.

  HDPE-beholder: Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.


  Brug ikke Burana efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.


  Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 6. YDERLIGERE OPLYSNINGER


Burana 400 mg/600 mg filmovertrukne tabletter indeholder:


400 mg Burana: Kolloid vandfri silica, mikrokrystallinsk cellulose, pregelatineret stivelse, dextrater, croscarmellosenatrium og magnesiumstearat.


600 mg Burana: Lactosemonohydrat, gelatine, macrogol, kolloid vandfri silica, croscarmellosenatrium og mikrokrystallinsk cellulose.


Øvrige indholdsstoffer i filmovertrækket: Saccharose, hypromellose, polysorbat 80, titandioxid (E 171), glycerol (85%) og magnesiumstearat.


Udseende og pakningsstørrelse


Filmovertrukket tablet (tablet).

400 mg tablet: Hvid eller næsten hvid, filmovertrukket kapselformet tablet med delekærv på begge sider. 600 mg tablet: Hvid eller næsten hvid, filmovertrukket kapselformet tablet med delekærv.


400 mg: Tabletten kan deles i to lige store dele,

600 mg: Delekærven er der, for at tabletten kan deles, så den er nemmere at sluge, ikke for at kunne dosere to halve tabletter.


Pakningsstørrelser:

Blisterpakning: 10, 20, 30 og 50 tabletter

Tabletbeholder: 100 tabletter


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Orion Corporation Orionintie 1

FI-02200 Espoo Finland


Fremstiller

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

FI-02200 Espoo Finland


Repræsentant Orion Pharma A/S Møllevej 9

2990 Nivå


Dette lægemiddel er godkendt i EØS medlemslande under følgende navne:


Tjekkiet: Iburion Danmark: Burana Norge: Burana Polen: Iburion Slovakiet: Iburion Sverige: Burana


Denne indlægsseddel blev senest revideret 10/2011