Hjemmeside Hjemmeside
International Commitee of the Red Cross

Lumeblue (previously known as Methylthioninium chloride Cosmo)

Indlægsseddel: Information til patienten


Lumeblue depotkapsler, 25 mg

methylthioniniumchlorid


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Lumeblues udseende og pakningsstørrelser

Lumeblue depottabletter er råhvide til lyseblå, runde, bikonvekse, enterisk overtrukne tabletter. Depottabletterne leveres i blisterpakninger med 8 tabletter.


Indehaver af markedsføringstilladelsen

Alfasigma S.p.A.

Via Ragazzi del ’99, n. 5

40133 Bologna Italien

+39 0516489511

info.it@alfasigma.com


Fremstiller

Cosmo S.p.A

Via C. Colombo, 1 20045, Lainate Milano,

Italien


Denne indlægsseddel blev senest ændret i