Hjemmeside Hjemmeside
AstraZeneca

Lamotab
lamotrigine

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lamotab 100 mg dispergible tabletter Lamotab 200 mg dispergible tabletter

lamotrigin image imageLæs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

.


Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lamotab

 3. Sådan skal du tage Lamotab

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. Virkning og anvendelse

  image

  Lamotab tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes antiepileptika.

  Det anvendes til behandling af to lidelser – epilepsi og bipolar sygdom.


  Lamotab virker mod epilepsi ved at blokere for de signaler i hjernen, som starter de epileptiske anfald.

  • Til voksne og børn på 13 år og derover kan Lamotab bruges både som eneste behandling og i kombination med anden medicin til behandling af epilepsi. Lamotab kan desuden bruges sammen med anden medicin ved Lennox-Gastaut syndrom, der er en sjælden form for epilepsi.

  • Til børn mellem 2 og 12 år bruges Lamotab i kombination med anden medicin til behandling af de ovennævnte tilfælde. Det kan også anvendes alene til behandling af en type epilepsi, der kaldes typiske absence kramper.


  Lamotab anvendes også til behandling af bipolar sygdom

  Mennesker med bipolar sygdom (kaldes også for maniodepression) har voldsomme humørsvingninger, med perioder med mani (opstemthed eller eufori) skiftevis med perioder med depression (modløshed eller nedtrykthed).


  Til voksne over 18 år anvendes Lamotab, alene eller sammen med anden medicin, til at forebygge de perioder med depression, der opstår ved bipolar sygdom. Det vides endnu ikke hvordan Lamotab udøver denne virkning i hjernen.


  Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lamotab

  image

  Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.


  Tag ikke Lamotab

  • hvis du er allergisk over for lamotrigin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Lamotab (angivet i afsnit 6).


   Hvis dette gælder for dig:

   • Tal med lægen, og lad være med at tage Lamotab.


    Advarsler og forsigtighedsregler

    Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Lamotab:

    • hvis du har nyreproblemer.

    • hvis du tidligere har udviklet udslæt, efter du har taget lamotrigin eller andre midler for bipolar lidelse eller epilepsi, eller hvis du får udslæt eller bliver solskoldet efter at have taget Lamotab og været udsat for sollys eller kunstigt lys (f.eks. i et solarium). Din læge vil tjekke din behandling og kan råde dig til at undgå sollys eller at beskytte dig selv mod sollys (f.eks. ved at bruge solcreme og/eller bruge beskyttende beklædning)

    • hvis du nogensinde har fået meningitis efter du har taget lamotrigin (læs beskrivelsen af disse symptomer i afsnittet ”Sjældne bivirkninger” under afsnit 4)

    • hvis du allerede anvender lægemidler, der indeholder lamotrigin.


    Hvis noget af dette gælder for dig:

   • Tal med lægen, der kan beslutte at nedsætte dosis, eller at Lamotab ikke egner sig til dig.


    Vigtige informationer omkring potentielt livstruende reaktioner

    Et lille antal mennesker der tager lamotrigin får en allergisk reaktion eller en potentiel livstruende hud reaktion, som kan udvikle sig til mere alvorlige problemer, hvis det ikke bliver behandlet - herunder Steven-Johnsons syndrom (SJS), toksisk epidermal nekrolyse (TEN) og svære overfølsomhedsreaktioner (DRESS). Du bliver nødt til at kende de symptomer du skal kigge efter, imens du tager lamotrigin.


   • Læs beskrivelsen af disse symptomer i afsnit 4 i denne indlægsseddel

    Under ”Potentielt livstruende reaktioner: få øjeblikkeligt lægehjælp.”

    Tanker om at skade dig selv eller selvmordstanker

    Midler mod epilepsi anvendes til at behandle forskellige lidelser, heriblandt epilepsi og bipolar sygdom.

    Mennesker med bipolar sygdom kan af og til tænke på at skade sig selv eller begå selvmord. Hvis du lider af bipolar sygdom, er der større risiko for at du får disse tanker:

    • Ved behandlingens start.

    • Hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.

    • Hvis du er under 25 år.

    Hvis du får ubehagelige tanker eller oplevelser, eller hvis du synes, at du får det værre eller udvikler nye symptomer, mens du tager Lamotab:

   • Kontakt en læge hurtigst muligt eller tag til det nærmeste sygehus for at få hjælp.


    Det kan hjælpe at fortælle et familiemedlem, pårørende eller en god ven at du kan blive deprimeret eller have væsentlige ændringer i dit humør, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan bede dem fortælle dig, hvis de bliver bekymrede over din depression eller andre ændringer i din opførsel.


    Nogle få mennesker, der er i behandling med midler mod epilepsi, som f.eks. Lamotab, har også oplevet at få selvmordstanker eller tanker om at skade sig selv. Hvis du på noget tidspunkt får disse tanker, skal du straks kontakte lægen.


    Brugada syndrom

    Brugada syndrom er en genetisk sygdom, der resulterer i unormal elektrisk aktivitet i hjertet. EKG-abnormiteter, der kan medføre arytmi (unormal hjerterytme) kan udløses af lamotrigin. Tal med din læge, hvis du har denne betingelse.


    Hæmofagocytisk lymfohistiocytose (HLH)

    Der er rapporteret om en sjælden, men meget alvorlig immunreaktionsreaktion hos patienter, der tager lamotrigin.

    Kontakt din læge eller apotek straks, hvis du oplever nogen af følgende symptomer, mens du tager Lamotab: feber, udslæt, neurologiske symptomer (fx rysten eller rysten, forvirring, forstyrrelser af hjernens funktion).


    Hvis du tager Lamotab mod epilepsi

    Kramperne i nogle typer epilepsi kan i nogen tilfælde blive værre eller forekomme oftere mens du tager Lamotab. Nogle patienter kan opleve voldsomme krampeanfald, der kan føre til alvorlige helbredsproblemer. Hvis du oplever, at du hyppigere får kramper, eller hvis du får alvorlige kramper mens du tager Lamotab:

   • Kontakt en læge hurtigst muligt.


    Lamotab bør ikke gives til unge under 18 år til behandling af bipolar sygdom.

    Lægemidler til behandling af depression og andre psykiske problemer øger risikoen for selvmordstanker- og adfærd hos børn og unge under 18 år.


    Brug af anden medicin sammen med Lamotab

    Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin.


    Din læge har brug for at vide, om du anvender andre lægemidler til behandling af epilepsi eller psykiske problemer, for at være sikker på, at du får den rigtige dosis af Lamotab. Dette omfatter:

    • oxcabazepin, felbamat, gabapentin, levetiracetam, pregabalin, topiramat eller zonisamid, til behandling af epilepsi

    • lithium, olanzapin eller aripiprazol til behandling af psykiske problemer

    • bupropion, anvendes til behandling af psykiske problemer eller ved rygeophør.


   • Fortæl lægen hvis du anvender nogen af disse lægemidler.


    Visse lægemidler påvirker Lamotab eller øger risikoen for bivirkninger. Disse midler inkluderer:

    • valproat til behandling af epilepsi og psykiske problemer.

    • carbamazepin, anvendes til behandling epilepsi og psykiske problemer.

    • phenytoin, primidon eller phenobarbiton, anvendes til behandling af epilepsi.

    • risperidon, anvendes til behandling af psykiske problemer.

    • rifampicin, som er et antibiotikum.

    • lægemidler der anvendes til behandling af HIV infektion (en kombination af lopinavir og ritonavir eller atazanavir og ritonavir).

    • hormonelle præventionsmidler så som p-piller (se nedenfor).

   • Fortæl lægen hvis du anvender nogen af disse lægemidler, eller hvis du starter med eller holder op med at anvende nogen af disse midler.


    Hormonelle præventionsmidler så som p-piller kan påvirke virkningen af Lamotab

    Lægen kan anbefale, at du anvender en bestemt type hormonel prævention, eller at du anvender en anden type prævention, så som kondomer, pessar eller spiral. Hvis du anvender hormonel prævention som p-piller, kan lægen tage blodprøver for at checke mængden af Lamotab i dit blod.

    Hvis du anvender hormonel prævention eller planlægger at begynde:

   • Tal med lægen, der vil diskutere passende præventionsmetoder med dig.


    Lamotab kan også påvirke virkningen af den hormonelle prævention, selv om det er usandsynligt, at det skulle gøre den mindre effektiv. Hvis du anvender hormonel prævention, og du oplever blødningsforstyrrelser, så som gennembrudsblødning eller pletblødning mellem menstruationerne:

   • Tal med lægen. Dette kan være tegn på, at Lamotab påvirker virkningen af dine p-piller.


    Graviditet og amning

    Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.


    • Du bør ikke stoppe med behandlingen uden at have talt med din læge. Dette er især vigtigt, hvis du har epilepsi.

    • Graviditet kan også påvirke effektiviteten af Lamotab, så lægen kan tage blodprøver for at tjekke mængden af Lamotab. Dosis skal muligvis ændres.

    • Der er dog en lille stigning i risikoen for medfødte skader herunder hareskår eller ganespalte, hvis Lamotab tages i de første 3 måneder af graviditeten.

    • Lægen kan anbefale, at du tager ekstra folinsyre, hvis du planlægger at blive gravid eller under graviditeten. Tal med lægen eller apotekspersonalet før du tager dette lægemiddel,

     hvis du ammer eller planlægger at amme. Det aktive lægemiddelstof i Lamotab passerer over i modermælken, og kan påvirke din baby. Lægen vil tale med dig om risikoen og fordelen ved at amme, mens du tager Lamotab. Lægen vil også tjekke din baby ind i mellem for hvorvidt døsighed, udslæt eller dårlig vægtforøgelse opstår, hvis du beslutter at amme. Informer din læge, hvis du observerer nogen af disse symptomer hos din baby.

     Trafi - og arbejdssikkerhed

     Lamotab kan forårsage svimmelhed og dobbeltsyn.

   • Lad være med at køre bil og betjene maskiner, med mindre du er sikker på, at du ikke bliver påvirket. Hvis du har epilepsi, bør du tale med lægen om at køre bil og betjene maskiner.

    Lamotab indeholder natrium

    Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dispergibel tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit.


 3. Sådan skal du tage Lamotab

  image

  Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.


  Så meget Lamotab skal du tage

  Det kan tage et stykke tid at fi den dosis af Lamotab, der passer bedst til dig. Denne dosis afhænger af:

  • din alder.

  • om du tager Lamotab sammen med andre lægemidler.

  • om du har nyre- eller leverproblemer.


  Lægen vil i første omgang ordinere en lav dosis, og gradvist øge dosis over et par uger, indtil du når en dosis, der passer til dig (kaldet den effektive dosis). Tag aldrig mere Lamotab end lægen anbefaler.


  Vær opmærksom på, at ikke alle anførte doseringsmuligheder kan følges med dette præparat.


  Den anbefalede dosis af Lamotab til voksne og børn i alderen 13 år og derover, er mellem 100 mg og 400 mg hver dag.


  Brug til børn og unge

  For børn mellem 2 og 12 år afhænger den effektive dosis af barnets kropsvægt. Normalt er det mellem 1 mg og 15 mg for hvert kilo barnet vejer. Den maksimale vedligeholdsesdosis er på 200 mg daglig.


  Lamotab anbefales ikke til børn under 2 år.


  Sådan tages Lamotab

  Lamotab tages en eller to gange om dagen som foreskrevet af lægen. Tabletterne kan tages ved eller uden for måltiderne.

  • Tag altid hele dosen som foreskrevet af lægen. Du må ikke nøjes med kun at tage en del af tabletten.


  Lægen kan anbefale, at du starter eller stopper med at tage anden medicin, afhængig af hvilken lidelse, du behandles for, og hvordan du reagerer på behandlingen.


  Lamotab dispergible tabletter kan synkes hele sammen med lidt vand, tygges eller opløses i vand, så medicinen bliver fl


  Hvis du tygger tabletten:

  Det kan være nødvendigt samtidig at drikke lidt vand for at få tabletten opløst i munden. Drik derefter noget mere vand for at være sikker på, at al medicinen er blevet sunket.


  Sådan opløses medicinen:

  • Læg tabletten i et glas med vand der som minimum dækker hele tabletten.

  • Rør i glasset for at opløse tabletten, eller vent ca. 1 minut indtil tabletten er helt opløst.

  • Drik al væsken.

  • Skyl glasset med lidt mere vand og drik dette, for at være sikker på, at ingen medicin er tilbage i glasset.


   Hvis du har taget for meget Lamotab

   Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Lamotab, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).


   Hvis du har taget for meget Lamotab, er der større risiko for, at du får alvorlige bivirkninger, der kan være livsfarlige.

   Symptomer på overdosering er:

  • hurtige, ufrivillige øjenbevægelser (nystagmus).

  • klodsethed og manglende koordinering af bevægelser, der påvirker balancen (ataksi).

  • ændring i hjerterytmen (kan normalt ses ved EKG)

  • bevidstløshed, krampeanfald eller koma.


  Hvis du har glemt at tage Lamotab

  • Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag den næste dosis til sædvanlig tid. Hvis du har glemt at tage fl e doser af Lamotab

  • Spørg lægen til råds om hvordan du skal starte igen. Det er vigtigt, at du gør dette.


   Hvis du holder op med at tage Lamotab

   Tag Lamotab så længe som lægen anbefaler. Du må ikke stoppe med mindre lægen har anbefalet dette.


   Hvis du tager Lamotab for epilepsi

   Når du skal stoppe med at tage Lamotab, er det vigtigt, at dosis nedsættes langsomt over ca. 2 uger. Hvis du pludseligt stopper med at tage Lamotab, kan din epilepsi vende tilbage eller forværres.


   Hvis du tager Lamotab for bipolar sygdom

   Der kan gå et stykke tid før Lamotab begynder at virke, så du vil højst sandsynligt ikke få det bedre lige med dette samme. Når du stopper med at tage Lamotab, er det ikke nødvendigt at nedsætte dosis langsomt. Men du skal tale med lægen inden du stopper med at tage Lamotab.

   Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.


 4. Bivirkninger

  image

  Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.


  Potentielt livstruende reaktioner: få øjeblikkeligt lægehjælp

  Et lille antal mennesker der tager lamotrigin får en allergisk reaktion eller en potentiel livstruende hudreaktion, som kan udvikle sig til mere alvorlige problemer, hvis den ikke bliver behandlet.

  Disse symptomer optræder oftest i løbet af de første par måneder af behandlingen med lamotrigin, især hvis start dosen er for høj eller hvis dosen forøges for hurtigt, eller hvis lamotrigin tages med anden medicin kaldet valproat. Nogle af symptomerne er mere almindelige hos børn, så forældre skal være særligt omhyggelige med at holde øje med dem.


  Symptomer på disse reaktioner er:

  • udslæt eller rødme, som kan udvikle sig til livstruende hudreaktioner, herunder udbredt udslæt med blærer og afskalning af huden, især omkring mund, næse, øjne og kønsdele (Stevens-Johnsons syndrom), kraftig afskalning af hudlag (mere end 30 % af kropsoverfl - toksisk epidermal nekrolyse) eller udbredt udslæt, med påvirkning af leveren, blodet og andre organer i kroppen (DRESS-syndrom, som også kaldes svær overfølsomhedsreaktion)

  • sår i munden, svælget, næsen eller på kønsdelene

  • ømhed i mund eller røde og hævede øjne (øjenbetændelse)

  • høj legemstemperatur (feber), infl symptomer eller døsighed

  • hævelser i ansigtet eller hævede kirtler på halsen, i armhulerne eller i lysken

  • uventede blødninger eller blå mærker eller fi rene bliver blå

  • ondt i halsen eller fl e infektioner (f.eks. forkølelser) end normalt

  • stigning i leverenzymer, hvilket kan ses i blodprøver

  • forhøjet antal af en bestemt type af hvide blodlegemer (eosinofi

  • forstørrede lymfekirtler

  • påvirkning af kroppens organer, herunder lever og nyrer.


   I mange tilfælde vil disse symptomer være tegn på mindre alvorlige bivirkninger. Men du skal være opmærksom på, at de muligvis kan være livstruende og kan udvikle sig til mere alvorlige problemer, så som organsvigt, hvis de ikke bliver behandlet. Hvis du bemærker et eller fl e af disse symptomer:

   • Kontakt en læge omgående. Lægen kan beslutte at udføre prøver af din lever, nyrer eller blod og kan anbefale, at du stopper med at tage lamotrigin. I tilfælde af du har udviklet Stevens-Johnsons syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse ved behandling med lamotrigin, må du aldrig begynde at tage lamotrigin igen.


   Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos fl e end 1 ud af 10 patienter):

  • hovedpine.

  • hududslæt.


   Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

  • aggression eller irritabilitet.

  • søvnighed eller døsighed.

  • svimmelhed.

  • rystelser.

  • søvnproblemer (søvnløshed).

  • ophidselse.

  • diarré.

  • mundtørhed.

  • utilpashed (kvalme) eller opkastning.

  • træthed.

  • ledsmerter eller rygsmerter eller smerter andet sted.


   Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

  • klodsethed eller manglende koordinationsevne (ataksi).

  • dobbeltsyn eller sløret syn.

  • usædvanligt hårtab eller tyndere hår (alopeci).

  • hududslæt eller solskoldning efter udsættelse for sollys eller kunstigt lys (lysfølsom).

   Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af

   1.000 patienter):

  • en livstruende hud reaktion (Stevens-Johnson syndrom): se også informationen i begyndelsen af afsnit 4.

  • en gruppe af symptomer, herunder: feber, kvalme, opkastning, hovedpine, nakkestivhed, overfølsomhed over for skarpt lys. Dette kan skyldes en betændelsestilstand i membranerne, der dækker hjernen og rygsøjlen (meningitis).

   Disse symptomer forsvinder som regel, når behandlingen bliver stoppet. Kontakt lægen, hvis symptomerne fortsætter eller bliver værre.

  • hurtige, ukontrollerede øjenbevægelser (nystagmus).

  • kløende øjne med fl og skorper på øjenlågene (konjunktivitis).


   Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af

   10.000 patienter):

  • en livstruende hud reaktion (toksisk epidermal nekrolyse): se også informationen i begyndelsen af afsnit 4.

  • svære overfølsomhedsreaktioner (DRESS) (Se også information i begyndelsen af afsnit 4).

  • høj legemstemperatur (feber) (Se også information i begyndelsen af afsnit 4).

  • hævelser i ansigtet (ødem) eller hævede kirtler på halsen, i armhulerne eller i lysken (lymfadenopati) (Se også information i begyndelsen af afsnit 4).

  • ændringer i leverfunktionen der viser sig i blodprøver eller leversvigt (se også information i begyndelsen af afsnit 4).

  • alvorlige problemer med blodets størkningsevne, hvilket kan give uventede blødninger eller blå mærker (dissemineret intravaskulær koagulation) (Se også information i begyndelsen af afsnit 4).

  • ændringer der kan vise sig i blodprøver – inklusiv nedsat antal røde blodlegemer (anæmi), nedsat antal hvide blodlegemer (leukopeni, neutropeni, agranulocytose), nedsat antal blodplader (thrombocytopeni), nedsat antal af alle disse typer blodceller (pantocytopeni), samt en lidelse i knoglemarven, der kaldes aplastisk anæmi.

  • hallucinationer (du ser eller hører ting, som ikke er der).

  • forvirring.

  • usikkerhed på benene ved bevægelse.

  • ukontrollerede kropsbevægelser (tics), ukontrollerede muskelspasmer i øjne, hoved og overkrop (choreoathetosis) eller andre unormale kropsbevægelser som spjæt, rystelser eller stivhed.

  • hyppigere anfald hos personer med epilepsi.

  • forværring af symptomerne på Parkinsons sygdom hos personer med denne lidelse.

  • lupus-lignende reaktioner (symptomer kan inkludere: ryg- eller ledsmerter, der sommetider kan være ledsaget af feber og/eller generelt dårligt helbred).

  • hæmagocytisk lymfohistiocytose (HLH) (se afsnit 2, hvad du skal vide, før du tager Lamotab).


   Andre bivirkninger

   Andre bivirkninger er set i et fåtal af personer, men frekvensen er ukendt (frekvensen hvormed bivirkningen forekommer kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data).


   En samling af symptomer, der optræder samtidig; heriblandt:

  • der har været rapporteret om knoglelidelser, herunder afkalkning af knoglerne, knogleskørhed og knoglebrud. Tal med din læge eller apotekspersonalet hvis du er i behandling med epilepsimedicin, har knogleskørhed eller tager medicin med binyrebarkhormon.

  • mareridt.

  • lavere immunitet på grund af lavere niveauer af antistoffer kaldet immunglobuliner i blodet, som hjælper med at beskytte mod infektion.


  Indberetning af bivirkninger

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

  Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1

  DK-2300 København S

  Websted: www.meldenbivirkning.dk


  Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

 5. Opbevaring

  image

  Opbevar Lamotab utilgængeligt for børn.


  Tag ikke Lamotab efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

  Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afl t, toilettet eller skraldespanden.


 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

image

Lamotab indeholder:


Udseende og pakningsstørrelser

Lamotab 100 mg og 200 mg er hvide, runde, fl tabletter mærket med henholdsvis ”100” eller ”200” på den ene side.


Pakningsstørrelser:

56, 60, 100 og 112 dispergible tabletter.


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markeds- føringstilladelsen: 2care4

Stenhuggervej 12

6710 Esbjerg V


Fremstiller:

2care4 Stenhuggervej 12-14

6710 Esbjerg V


Lamotab svarer til Lamotrigin Stada.


Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2022.