Hjemmeside Hjemmeside
AstraZeneca

Metosyn
fluocinonide

Indlægsseddel: Information til brugeren


Metosyn 0,05% salve

Fluocinonid


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Udseende og pakningsstørrelser

50 g (aluminiumtub).


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Bioglan AB Box 50310

20213 Malmö Sverige


Denne indlægsseddel blev senest ændret juli 2017