Hjemmeside Hjemmeside
Zalando

Kloramfenikol Santen
chloramphenicol


INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten


Kloramfenikol Santen 5 mg/ml øjendråber, opløsning

chloramphenicol


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Kloramfenikol Santen.


Brug af anden medicin sammen med Kloramfenikol Santen

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.


Hvis du har brug for at anvende flere lægemidler i samme øje, vent mindst 5 minutter mellem inddrypning af de forskellige lægemidler. Øjensalve bør altid administreres til sidst.

Brug ikke Kloramfenikol Santen produkter samtidig med lægemidler, som kan undertrykke funktionen af knoglemarven.


Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.


Chloramphenicol bør anvendes med forsigtighed under graviditet og amning.


Trafik- og arbejdssikkerhed

Efter at have anvendt dråberne, kan du midlertidigt få sløret syn. Du må ikke køre bil eller betjene maskiner, før dit syn er klart. Hvis du er i tvivl, så tal med apotekspersonalet eller lægen.


Kloramfenikol Santen indeholder benzalkoniumchlorid

Kloramfenikol Santen øjendråber i flaske indeholder konserveringsmidlet benzalkoniumchlorid. Dette lægemiddel indeholder ca. 0,002 mg benzalkoniumchlorid pr. dråbe, svarende til 0,04 mg/ml.


Benzalkoniumchlorid kan også give øjenirritation, især hvis du har tørre øjne eller problemer med hornhinderne (det klare lag forrest i øjet). Hvis du har unormale fornemmelser i øjet såsom svie eller smerte, når du bruger dette lægemiddel, skal du tale med din læge.


Kontaklinser

Benzalkoniumchlorid kan absorberes af bløde kontaktlinser og kan ændre farven af kontaktlinserne. Du skal tage kontaktlinserne ud, inden lægemidlet bruges, og vente mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen.

Kontaktlinser i inficerede øjne bør undgås, da infektionen kan tage længere tid, eller det kan blive værre.


  1. Sådan skal du bruge Kloramfenikol Santen


Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.


Den anbefalede dosis er i begyndelsen én dråbe 6–8 gange dagligt; Når symptomerne aftager, bør dosis gradvist reduceres.


Før du bruger øjendråber:


Udseende og pakningsstørrelser

Klar og farveløs til let gullig opløsning. Hvid, 10 ml LDPE flaske med HDPE hætte.


Indehaver af markedsføringstilladelsen

Santen Oy

Niittyhaankatu 20

33720 Tampere Finland


Fremstiller Santen Oy Kelloportinkatu 1

33100 Tampere Finland


Denne indlægsseddel blev senest ændret 26.1.2021

www.dkma.dk.