Hjemmeside Hjemmeside
AstraZeneca

Actraphane
insulin human (rDNA)

Indlægsseddel: Information til brugeren


Actraphane 50 Penfill 100 IE/ml (internationale enheder/ml) injektionsvæske, suspension i cylinderampul

humant insulin


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Udseende og pakningsstørrelser


Actraphane er en injektionsvæske, suspension. Efter opblanding skal injektionsvæsken fremstå ensartet hvid og uklar.

Pakningsstørrelser med 1, 5 eller 10 cylinderampuller á 3 ml. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Injektionsvæsken er uklar, hvid og vandig.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmark Denne indlægsseddel blev senest ændret


.