Hjemmeside Hjemmeside

Sinemet 12,5/50
levodopa and decarboxylase inhibitor

Indlægsseddel: Information til brugeren Sinemet 12,5 mg/50 mg; 25 mg/100 mg tabletter

carbidopa/levodopa


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Pakningsstørrelser

Sinemet 12,5 mg/50 mg: PVC/aluminiumblisterpakning med 100 tabletter. Sinemet 25 mg/100 mg: HDPE-beholder med 100 tabletter.

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller Indehaver af markedsføringstilladelsen

N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Holland.


Fremstiller

Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, NL-2031 BN Haarlem, Holland


Repræsentant

Organon Denmark ApS, Bredgade 6, 1260 København K, tlf. 4484 6800, info.denmark@organon.com


Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2021