Hjemmeside Hjemmeside
AstraZeneca

SYNALAR
fluocinolone acetonide and antiinfectives

Indlægsseddel: Information til brugeren Synalar 0,025 % gel Fluocinolonacetonid


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Udseende og pakningsstørrelser

Udseende: Synalar gel er en klar farveløs gel. Pakningsstørrelser: 30 g (aluminiumtub).


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller


Bioglan AB Box 50310

202 13 Malmö Sverige


Denne indlægsseddel blev senest revideret juni 2017.