Hjemmeside Hjemmeside
Zalando

Cabometyx
cabozantinib

Indlægsseddel: Information til patienten


CABOMETYX 20 mg filmovertrukne tabletter CABOMETYX 40 mg filmovertrukne tabletter CABOMETYX 60 mg filmovertrukne tabletter cabozantinib


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.


Oversigt over indlægssedlen


 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage CABOMETYX

 3. Sådan skal du tage CABOMETYX

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. Virkning og anvendelse Hvad CABOMETYX er

  CABOMETYX er et lægemiddel mod kræft, der indeholder det aktive stof cabozantinib. Det anvendes hos voksne til behandling af:

  • fremskreden nyrekræft kaldet fremskredent nyrecellekarcinom

  • leverkræft, når en specifik kræftmedicin (sorafenib) ikke længere kan stoppe forværring af sygdommen.


   CABOMETYX anvendes også til behandling af lokalt fremskreden eller metastatisk differentieret thyroideakræft, som er en type kræft i skjoldbruskkirtlen, hos voksne, når radioaktivt jod og kræftmedicin ikke længere kan stoppe forværring af sygdommen.


   CABOMETYX kan gives i kombination med nivolumab for fremskreden nyrekræft. Det er vigtigt, at du også læser indlægssedlen for nivolumab. Spørg din læge hvis du har spørgsmål til disse lægemidler.


   Sådan virker CABOMETYX

   CABOMETYX blokerer virkningen af proteiner, der kaldes receptor-tyrosinkinaser (RTK'er), og som er involveret i cellevækst og udvikling af nye blodkar til at forsyne celler. Disse proteiner kan være til stede i store mængder i kræftceller, og ved at blokere deres virkning kan dette lægemiddel forsinke hastigheden, med hvilken tumoren vokser, og hjælpe med til at afskære forsyningen af blod, som kræften har brug for.


 2. Det skal du vide, før du begynder at tage CABOMETYX Tag ikke CABOMETYX

  • hvis du er allergisk over for cabozantinib eller et af de øvrige indholdsstoffer i CABOMETYX (angivet i punkt 6).

   Advarsler og forsigtighedsregler


   Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager CABOMETYX, hvis du:

  • har forhøjet blodtryk

  • har eller har haft et aneurisme (udvidelse og svækkelse af en blodårevæg) eller en rift i en blodårevæg

  • har diarré

  • for nyligt har haft en større blødning

  • har gennemgået en operation inden for den sidste måned (eller hvis et kirurgisk indgreb er planlagt), herunder indgreb i mund/tænder

  • har en betændelseslignende (inflammatorisk) tarmsygdom (for eksempel Crohns sygdom, blødende tyktarmsbetændelse, udposninger på tyktarmen eller blindtarmsbetændelse)

  • for nyligt har haft en blodprop i benet, et slagtilfælde eller et hjerteanfald

  • har problemer med skjoldbruskkirtlen. Din skjoldbruskkirtel-funktion skal tjekkes inden du tager dette lægemiddel og regelmæssigt, mens du tager det. Fortæl det til din læge hvis du lettere bliver træt, generelt føler dig koldere end andre mennesker eller din stemme bliver dybere, mens du tager medicinen. Hvis din skjoldbruskkirtel ikke producerer nok skjoldbruskkirtelhormon, kan du få erstatningsbehandling med skjoldbruskkirtelhormon

  • hvis du har en lever- eller nyresygdom.


   Fortæl det til din læge, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Du har måske behov for at blive behandlet for dem, eller din læge kan beslutte at ændre din dosis af CABOMETYX eller helt stoppe behandlingen. Se også punkt 4, ”Bivirkninger”.

   Du skal også fortælle din tandlæge, at du tager dette lægemiddel. Det er vigtigt at du udøver god mundhygiejne under behandlingen.


   Børn og unge


   CABOMETYX anbefales ikke til børn og unge. Virkningen af dette lægemiddel hos børn og unge under 18 år er ikke kendt.


   Brug af anden medicin sammen med CABOMETYX


   Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Dette skyldes, at CABOMETYX kan påvirke virkningen af visse andre lægemidler, ligesom visse andre lægemidler kan påvirke virkningen af CABOMETYX. Dette kan betyde, at din læge er nødt til at ændre den dosis, du skal have. Du skal informere lægen om alt medicin, men især hvis du tager:


  • Lægemidler til behandling af svampeinfektioner, såsom itraconazol, ketoconazol og posaconazol.

  • Lægemidler til behandling af bakterie-infektioner (antibiotika), såsom erythromycin, clarithromycin og rifampicin.

  • Lægemidler mod allergi, såsom fexofenadin.

  • Lægemidler til behandling af angina pectoris (brystsmerter, der skyldes utilstrækkelig blodforsyning til hjertet), såsom ranolazin.

  • Lægemidler til behandling af epilepsi eller krampeanfald, såsom phenytoin, carbamazepin og phenobarbital.

  • Naturlægemidler, der indeholder perikon (Hypericum perforatum), som af og til anvendes mod depression eller depressions-lignende tilstande, såsom angst.

  • Lægemidler, der anvendes til at fortynde blodet, som f.eks. warfarin og dabigatranetexilat.

  • Lægemidler til behandling af for højt blodtryk eller andre hjertetilstande, såsom aliskiren, ambrisentan, digoxin, talinolol og tolvaptan.

  • Lægemidler til behandling af sukkersyge (diabetes), såsom saxagliptin og sitagliptin.

  • Lægemidler til behandling af gigt, såsom colchicin.

  • Lægemidler til behandling af hiv eller aids, såsom efavirenz, ritonavir, maraviroc og emtricitabin.

  • Lægemidler, der anvendes til at forhindre afstødning af et transplantat (ciclosporin) og ciclosporinbaseret behandling af reumatoid artritis og psoriasis.

   Brug af CABOMETYX sammen med mad


   Du skal undgå at indtage produkter, der indeholder grapefrugt, i den periode, hvor du tager dette lægemiddel, da grapefrugt kan øge mængden af CABOMETYX i dit blod.


   Graviditet, amning og frugtbarhed


   Undgå at blive gravid under behandlingen med CABOMETYX. Hvis du eller din partner kan blive gravid, så anvend passende antikonception under behandlingen og i mindst 4 måneder efter, at behandlingen er afsluttet. Tal med din læge om, hvilke antikonceptionsmetoder der er passende, mens du tager dette lægemiddel (se også under ”Brug af anden medicin sammen med CABOMETYX” ovenfor).


   Fortæl det til lægen, hvis du eller din partner bliver gravid eller planlægger at blive gravid, mens du tager dette lægemiddel.


   Tal med din læge, INDEN du tager dette lægemiddel, hvis du eller din partner overvejer eller planlægger at få et barn, når din behandling er afsluttet. Der er en mulighed for, at din frugtbarhed kunne blive påvirket af behandlingen med dette lægemiddel.


   Kvinder, der tager dette lægemiddel, bør ikke amme under behandlingen og i mindst 4 måneder efter, at behandlingen er afsluttet, da cabozantinib og/eller dets metabolitter kan udskilles i mælken og være skadeligt for barnet.


   Hvis du tager dette lægemiddel samtidig med, at du tager svangerskabsforebyggende piller (p-piller), er

   p-pillerne måske ikke tilstrækkeligt effektive. Du skal også anvende en barrieremetode (f.eks. kondom eller pessar), mens du tager dette lægemiddel og i mindst 4 måneder efter, at behandlingen er afsluttet.


   Trafik- og arbejdssikkerhed


   Udvis forsigtighed, når du kører motorkøretøjer eller betjener maskiner. Husk på, at behandling med CABOMETYX kan få dig til at føle dig træt eller svag og kan påvirke din evne til at køre motorkøretøjer og betjene maskiner.


   CABOMETYX indeholder lactose

   Dette lægemiddel indeholder lactose (en sukkerart). Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.


   CABOMETYX indeholder natrium

   Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit.


 3. Sådan skal du tage CABOMETYX


  Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.


  Du skal fortsætte med at tage dette lægemiddel, indtil din læge beslutter at stoppe behandlingen. Hvis du får alvorlige bivirkninger, kan din læge beslutte at ændre din dosis eller stoppe behandlingen tidligere end oprindelig planlagt. Din læge vil fortælle dig, om du har behov for at få din dosis ændret.


  Du skal tage CABOMETYX en gang dagligt. Den sædvanlige dosis er 60 mg, men din læge vil afgøre, hvad der er den rette dosis for dig.

  Når dette lægemiddel gives i kombination med nivolumab til behandling af fremskreden nyrekræft er den anbefalede dosis af CABOMETYX 40 mg en gang dagligt.


  Du må ikke tage CABOMETYX sammen med mad. Du må ikke spise noget mindst 2 timer, før du tager og 1 time efter, at du har taget medicinen. Synk tabletten hel med et helt glas vand. Tabletterne må ikke knuses.

  Hvis du har taget for meget CABOMETYX

  Hvis du har taget mere af dette lægemiddel, end du har fået besked på, så kontakt en læge eller tag på hospitalet med det samme. Medbring tabletterne og denne indlægsseddel.


  Hvis du har glemt at tage CABOMETYX

  • Hvis der er 12 timer eller mere til din næste dosis, så tag den glemte dosis lige så snart, du kommer i tanker om det. Tag din næste dosis på det normale tidspunkt.

  • Hvis der er mindre end 12 timer til din næste dosis, så lad være med at tage den dosis, som du har glemt. Tag din næste dosis på det normale tidspunkt.


   Hvis du holder op med at tage CABOMETYX

   Hvis du stopper din behandling kan medicinens virkning stoppe. Stop ikke din behandling med dette lægemiddel medmindre du har snakket med din læge omkring det.


   Når dette lægemiddel gives i kombination med nivolumab, vil du først få nivolumab efterfulgt af CABOMETYX.


   Læs indlægssedlen for nivolumab for at forstå brugen af dette lægemiddel. Spørg din læge hvis du har yderligere spørgsmål til brugen af dette lægemiddel.


 4. Bivirkninger


  Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Hvis du får bivirkninger, vil din læge måske bede dig om at tage CABOMETYX i en lavere dosis. Din læge kan også ordinere andre lægemidler som hjælp til at mindske dine bivirkninger.


  Fortæl det straks til din læge, hvis du lægger mærke til nogen af følgende bivirkninger – du kan have behov for hurtig lægehjælp:

  • Smerter i maven, kvalme, opkastning, forstoppelse eller feber. Disse kan være tegn på perforation af mave-tarm-kanalen (et hul i din mave eller tarm), hvilket kan være livstruende.

  • Alvorlig eller ukontrollerbar blødning med symptomer såsom opkastning af blod, sort afføring, blod i urinen, hovedpine, ophostning af blod.

  • Hævelse, smerter i dine hænder og fødder eller kortåndethed.

  • Et sår, der ikke heler.

  • Kramper, hovedpine, forvirring eller problemer med at koncentrere sig. Disse kan være tegn på en tilstand, der kaldes posteriort reversibelt encefalopatisyndrom (PRES). PRES er en sjælden bivirkning (påvirker færre end 1 ud af 1000 mennesker).

  • Følelse af døsighed, forvirring eller tab af bevidsthed. Dette kan skyldes leverproblemer.

  • Smerter i munden, tænderne og/eller kæben, hævelser eller sår i munden, følelsesløshed eller en følelse af tunghed i kæben eller en løs tand. Det kan være tegn på knogleskader i kæben (osteonekrose).


   Andre bivirkninger med CABOMETYX alene omfatter:


   Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 mennesker)


  • Gener fra maven, herunder diarré, kvalme, opkastning, forstoppelse, fordøjelsesbesvær og mavesmerter

  • Vabler, smerter i hænder eller fodsåler, udslæt på huden eller hudrødme

  • Appetitløshed, vægttab, ændret smagssans

  • Træthed, svaghed, hovedpine, svimmelhed

  • Hypertension (forhøjet blodtryk)

  • Anæmi (blodmangel)

  • Lavt antal blodplader

  • Rødme, hævelse eller smerter i munden eller svælget, taleproblemer, hæshed, hoste

  • Ændringer i blodprøver, der bruges til at overvåge din almene helbredstilstand og funktionen af dine organer (herunder lever og nyrer), lave niveauer af elektrolytter (som magnesium eller kalium)

  • Kortåndethed

  • Nedsat aktivitet af skjoldbruskkirtlen; symptomerne kan omfatte: træthed, vægtstigning, forstoppelse, kuldefølelse og tør hud

  • Hævelse i dine ben og arme

  • Smerter i arme, hænder, ben eller fødder

  • Lavt indhold af albumin i blodet


   Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 mennesker)


  • Byld (ophobning af pus med hævelse og betændelse)

  • Dehydrering

  • Synkebesvær

  • Ringen for ørerne (tinnitus)

  • Blodpropper i blodkar og i lungerne

  • Lavt antal hvide blodlegemer

  • Forhøjet eller nedsat blodsukkerniveau

  • Nedsat mængde af calcium, natrium og fosfat i blodet

  • Stigning af kaliumindholdet i blodet

  • Stigning af mængden af bilirubin i blodet (som kan medføre gulsot/gul hud eller gule øjne)

  • Stigning af mængden af amylase i blodet

  • Stigning af mængden af lipase i blodet

  • Stigning af mængden af kolesterol eller triglycerider i blodet

  • Følelsesløshed, prikkende, brændende fornemmelse eller smerter i lemmerne

  • Betændelse i bugspytkirtlen

  • En smertefuld rift eller unormal forbindelse mellem væv i kroppen (fistel)

  • Gastro-øsofageal refluks (tilbageløb af mavesyre fra mavesækken til spiserøret)

  • Hæmorider

  • Mundtørhed og smerter i munden

  • Følelse af døsighed, forvirring eller tab af bevidsthed på grund af leverproblemer

  • Tør hud, kraftig kløe i huden, akne

  • Fortykkelse af det ydre hudlag

  • Hårtab og udtynding af håret (alopeci), ændret hårfarve

  • Smerter i led, muskelkramper

  • Protein i urinen (set i undersøgelser)

  • En brændende eller stikkende følelse i tungen

  • Sårkomplikationer.


   Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos 1 ud af 100 mennesker)


  • Slagtilfælde

  • Kramper

  • Svært forhøjet blodtryk

  • Nedsat mængde galde, der udtømmes fra leveren

  • Beskadigelse af knoglen (osteonekrose) i kæben.


  Ikke kendt (andelen af påvirkede mennesker er ikke kendt)


  • Hjerteanfald

  • En udvidelse og svækkelse af en blodårevæg eller en rift i en blodårevæg (aneurismer og arterielle dissektioner).


  Følgende bivirkninger er blevet rapporteret med CABOMETYX i kombination med nivolumab:

  Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

  • Infektioner i de øvre luftveje

  • Nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen, symptomerne kan omfatte træthed, vægtstigning, forstoppelse, føle sig kold og tør hud

  • Øget funktion af skjoldbruskkirtlen, symptomerne kan omfatte hurtig hjerterytme (puls), svedudbrud

   og vægttab

  • Appetitløshed, ændret smagssans

  • Hovedpine, svimmelhed

  • Forhøjet blodtryk (hypertension)

  • Vanskeligheder med at tale, hæshed (dysfoni), hoste og åndenød

  • Maveonde, inklusive diarre, kvalme, opkastning, fordøjelsesbesvær, mavesmerter og forstoppelse

  • Rødmen, hævelse og smerter i munden eller halsen (stomatitis)

  • Hududslæt, undertiden med blærer, kløe, smerter i hænderne eller fodsålerne, udslæt eller rødmen af huden

  • Ledsmerter (artralgi), muskelkramper, muskelsvaghed og smerter i musklerne

  • Protein i urinen (ses i prøver)

  • Træthed eller svaghedsfølelse, feber, ødemer (hævelse)


   Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

  • Alvorlig lungeinfektion (lungebetændelse)

  • Øget mængde af en bestemt type hvide blodlegemer kaldet eosinofiler

  • Allergisk reaktion (inklusive anafylaktisk reaktion)

  • Nedsat udskillelse af de hormoner, der dannes i binyrerne (kirtler placeret over nyrerne)

  • Dehydrering

  • Betændelseslignende tilstand i nerverne (som medfører følelsesløshed, svaghed, snurrende fornemmelse eller brændende smerter i arme og ben)

  • Ringen for ørerne (tinnitus)

  • Tørre øjne og sløret syn

  • Ændringer i hjerterytmen, hurtig hjerterytme (puls)

  • Blodpropper i blodårerne

  • Betændelseslignende tilstand i lungerne (pneumonitis, med hoste og vejrtrækningsbesvær), blodpropper i lungerne, væske omkring lungerne

  • Næseblod

  • Betændelseslignende tilstand i tyktarmen (colitis), mundtørhed, mundsmerter, betændelseslignende tilstand i maven (gastritis) og hæmorroider

  • Betændelseslignende tilstand i leveren (hepatitis)

  • Tør hud og kraftig hudkløe

  • Alopeci (hårtab og udtynding af håret), ændret hårfarve

  • Betændelseslignende tilstand (inflammation) i led (artritis)

  • Nyresvigt (inklusive pludseligt tab af nyrefunktion)

  • Smerter, brystsmerter


   Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

  • Allergisk reaktion relateret til infusionen af lægemidlet nivolumab

  • Betændelseslignende tilstand i hypofysen, der sidder nederst i hjernen (hypofysitis), hævelse af skjoldbruskkirtlen (thyroiditis)

  • Midlertidig betændelseslignende tilstand i nerverne, der medfører smerter, svaghed og lammelse af

   arme og ben (Guillain-Barré syndrom); muskelsvaghed og muskeltræthed uden svind af muskelvæv (myastenisk syndrom)

  • Betændelseslignende tilstand i hjernen

  • Betændelseslignende tilstand i øjet (som medfører smerte og rødhed)

  • Betændelseslignende tistand i hjertemusklen

  • Betændelseslignende tilstand i bugspytkirtlen (pankreatitis), perforering af tarmene, brændende eller smertefuld fornemmelse i tungen (glossodyni)

  • Hudsygdom med fortykkede røde områder på huden, ofte med sølvagtige skæl (psoriasis)

  • Nældefeber (kløende udslæt)

  • Ømme eller svage muskler, som ikke skyldes fysisk aktivitet (myopati), knogleskade i kæben, en smertefuld rift eller unormal forbindelse mellem væv i kroppen (fistel)

  • Nyrebetændelse


   Ændringer i prøveresultater

   CABOMETYX i kombination med nivolumab kan ændre resultaterne af de prøver, som lægen tager. Disse kan være:

  • Unormale leverfunktionsprøver (øget mængde af leverenzymerne aspartat-aminotransferase,

   alanin-aminotransferase eller alkalisk phosphatase i blodet, øget indhold af nedbrydningsproduktet bilirubin i blodet)

  • Unormale nyrefunktionsprøver (øget mængde kreatinin i blodet)

  • Højt (hyperglykæmi) eller lavt (hypoglykæmi) blodsukkerniveau

  • Nedsat antal røde blodlegemer (som transporterer ilt), nedsat antal hvide blodlegemer (som er vigtige for at kunne bekæmpe infektioner) eller nedsat antal blodplader (der hjælper blodet med at størkne)

  • Øget mængde af enzymet, der nedbryder fedtstoffer, og af enzymet, der nedbryder stivelse

  • Nedsat mængde af phosphat

  • Forhøjet eller nedsat mængde af calcium eller kalium i blodet

  • Forhøjet eller nedsat mængde af magnesium eller natrium i blodet

  • Vægttab

  • Forhøjet triglyceridniveau i blodet

  • Forhøjet kolesterolniveau i blodet


  Indberetning af bivirkninger

  image

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 5. Opbevaring


  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


  Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på tabletbeholderens etiket og pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.


  Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger CABOMETYX indeholder:

Aktivt stof: cabozantinib (S)-malat.


CABOMETYX 20 mg filmovertrukne tabletter: Hver tablet indeholder cabozantinib (S)-malat svarende til 20 mg cabozantinib.

CABOMETYX 40 mg filmovertrukne tabletter: Hver tablet indeholder cabozantinib (S)-malat svarende til

40 mg cabozantinib.

CABOMETYX 60 mg filmovertrukne tabletter: Hver tablet indeholder cabozantinib (S)-malat svarende til 60 mg cabozantinib.

Øvrige indholdsstoffer:Udseende og pakningsstørrelser


CABOMETYX 20 mg filmovertrukne tabletter er gule og runde, uden delekærv og præget med "XL" på den ene side og "20" på den anden side.

CABOMETYX 40 mg filmovertrukne tabletter er gule og trekantede, uden delekærv og præget med "XL" på den ene side og "40" på den anden side.

CABOMETYX 60 mg filmovertrukne tabletter er gule og ovale, uden delekærv og præget med "XL" på den

ene side og "60" på den anden side.


CABOMETYX fås i pakninger med en plastiktabletbeholder med 30 filmovertrukne tabletter. Tabletbeholderen indeholder tre silicagelbeholdere med tørremiddel. Tørremidlet skal forblive i tabletbeholderen og må ikke sluges.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller


Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse 92100 Boulogne-Billancourt Frankrig


Fremstiller


Patheon France

image

40 Boulevard de Champaret 38300 Bourgoin Jallieu, Frankrig


Tjoapack Netherlands B.V. Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Holland


Rottendorf Pharma GmbH Ostenfelderstrasse 51 – 61 D-59320 Ennigerloh Tyskland


image

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:


België/Belgique/Belgien, Luxembourg/Luxemburg Italia

Ipsen NV

België /Belgique/Belgien Tél/Tel: + 32 9 243 96 00

Ipsen SpA

Tel: + 39 – 02 39 22 41


България Latvija

PharmaSwiss EOOD Тел.: +359 2 8952 110

Ipsen Pharma representative office Tel: +371 67622233

Česká republika Lietuva

Ipsen Pharma, s.r.o. Tel: + 420 242 481 821

Ipsen Pharma SAS Lietuvos filialas Tel. +370 700 33305


Danmark, Norge, Suomi/Finland, Sverige, Ísland Magyarország

Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB Sverige/Ruotsi/Svíþjóð

Tlf/Puh/Tel/Sími: +46 8 451 60 00

IPSEN Pharma Hungary Kft. Tel.: +36 1 555 5930


Deutschland, Österreich Nederland

Ipsen Pharma GmbH Deutschland

Tel.: +49 89 2620 432 89

Ipsen Farmaceutica B.V. Tel: + 31 (0) 23 554 1600


Eesti Polska

Centralpharma Communications OÜ Tel: +372 60 15 540

Ipsen Poland Sp. z o.o. Tel.: + 48 22 653 68 00


Ελλάδα, Κύπρος, Malta Portugal

Ipsen Μονοπρόσωπη EΠΕ Ελλάδα

Τηλ: + 30 210 984 3324

Ipsen Portugal - Produtos Farmacêuticos S.A. Tel: + 351 21 412 3550


España România

Ipsen Pharma, S.A.U. Tel: + 34 936 858 100

Ipsen Pharma România SRL Tel: + 40 21 231 27 20


France Slovenija

Ipsen Pharma

Tél: + 33 1 58 33 50 00

PharmaSwiss d.o.o. Tel: + 386 1 236 47 00


Hrvatska Slovenská republika

PharmaSwiss d.o.o. Tel: +385 1 6311 833

Ipsen Pharma, organizačná zložka Tel: + 420 242 481 821


Ireland, United Kingdom (Northern Ireland)

Ipsen Pharmaceuticals Limited Tel: +44 (0)153 62 77 77


Denne indlægsseddel blev senest ændret.