Hjemmeside Hjemmeside
Zalando

Farmidur
isosorbide mononitrate

Indlægsseddel: Information til brugeren Farmidur, 30 og 60 mg, depottabletter isosorbidmononitrat


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, har givet dig.

Øvrige indholdsstoffer: hypromellose, carnaubavoks, stearinsyre, lactosemonohydrat; silica, kolloid vandfri; magnesiumstearat, talcum, titandioxid (E 171), jernoxid (E 172), macrogol 4000.


Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

30 mg depottabletter: cremefarvede, runde (diameter: 7 mm) bikonvekse depottabletter.

60 mg depottabletter: cremefarvede, ovale, med delekærv og mærket ”60” på den ene side.


Pakningsstørrelser 30 mg:

Blisterpakninger: 30, 50 og 100 depottabletter. Tabletbeholder (HDPE): 100 depottabletter.


60 mg:

Blisterpakninger: 28, 30, 49, 50, 56, 98 og 100 depottabletter. Tabletbeholder (HDPE): 100 depottabletter.


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S Danmark info@orifarm.com


Fremstiller, 30 og 60 mg depottablet:

Viminco A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør eller

Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S


Denne indlægsseddel blev senest ændret 01/2018