Hjemmeside Hjemmeside
Zalando

Buvidal
buprenorphine

Indlægsseddel: Information til brugeren


Buvidal 8 mg depotinjektionsvæske, opløsning Buvidal 16 mg depotinjektionsvæske, opløsning Buvidal 24 mg depotinjektionsvæske, opløsning Buvidal 32 mg depotinjektionsvæske, opløsning Buvidal 64 mg depotinjektionsvæske, opløsning Buvidal 96 mg depotinjektionsvæske, opløsning Buvidal 128 mg depotinjektionsvæske, opløsning Buvidal 160 mg depotinjektionsvæske, opløsning


buprenorphin


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug af disse lægemidler sammen med Buvidal kan medføre serotoninsyndrom, der er en potentielt livstruende tilstand (se "Brug af anden medicin sammen med Buvidal").


Vigtige ting at være opmærksom på

smerter og gøre det vanskeligere at diagnosticere visse sygdomme. Husk at fortælle lægen, at du behandles med dette lægemiddel.


image

Figur 7:


Så snart kanylen er blevet fjernet helt fra huden, slip langsomt stemplet med tommelfingeren og lad kanylebeskytteren automatisk dække den eksponerede kanyle (se Figur 8). Det er muligt, at der er en lille smule blod på injektionsstedet. Aftør med en vatkugle eller gaze efter behov.

image

Figur 8:


  1. Bortskaffelse af injektionssprøjten


Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.