Hjemmeside Hjemmeside
AstraZeneca

Venlafaxin Krka
venlafaxine

Indlægsseddel: Information til patienten


Venlafaxin Krka 37,5 mg hårde depotkapsler Venlafaxin Krka 75 mg hårde depotkapsler Venlafaxin Krka 150 mg hårde depotkapsler


venlafaxin


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Se afsnit 2 ”Venlafaxin Krka indeholder saccharose”.


Udseende og pakningsstørrelser

37,5 mg hårde depotkapsler er brunlig pinke og hvide (underdel: hvid, overdel: brunlig pink), fyldt med hvide til råhvide små kugler.

75 mg hårde depotkapsler er lyserøde, fyldt med hvide til råhvide små kugler.

150 mg hårde depotkapsler er orangebrune, fyldt med hvide til råhvide små kugler.

Pakningsstørrelser:

Fås i æsker med 7 (kun 37,5 mg kapsler), 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 98, 100 og 112 hårde depotkapsler i blister.

Får i æsker med 50, 100 og 250 hårde depotkapsler i børnesikret HDPE-beholder. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveraf markedsføringstilladelsen

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige


Fremstiller

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien


Denne indlægsseddel blev senest ændret: 06/2022