Hjemmeside Hjemmeside
AstraZeneca

Fablyn
lasofoxifene

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN


FABLYN 500 mikrogram Filmovertrukne tabletter

lasofoxifen


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.


Udseende og pakningsstørrelser


FABLYN er en trekantet, ferskenfarvet, filmovertrukken tablet mærket med “Pfizer” på den ene side og “OPR 05” på den anden side.


Tabletterne findes i blisterpakninger med 7, 28 eller 30 tabletter, og i beholder med 90 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller


Indehaver af markedsføringstilladelsen er: Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH, Am Bahnhof 2, 92289 Ursensollen, Tyskland.


Fremstiller er: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Heinrich Mack Strasse 35, 89257 Illertissen, Tyskland.

Denne indlægsseddel blev senest godkendt {MM/YYYY}


Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

De kan finde yderligere information om FABLYN på Det europæiske Lægemiddelagenturs (EMEAs) hjemmeside https://www.emea.europa.eu/.