Hjemmeside Hjemmeside
AstraZeneca

Protaphane
insulin human (rDNA)

Indlægsseddel: Information til brugeren


Protaphane Penfill 100 IE/ml (internationale enheder/ml) injektionsvæske, suspension i en cylinderampul

humant insulin


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Denne indlægsseddel blev senest ændret Yderligere information

.