Hjemmeside Hjemmeside
AstraZeneca

Arthrotec Forte
diclofenac, combinations

Indlægsseddel: Information til brugeren


Arthrotec 50 mg/0,2 mg, tabletter med modificeret udløsning

diclofenacnatrium/misoprostol


Arthrotec Forte 75 mg/0,2 mg, tabletter med modificeret udløsning

diclofenacnatrium/misoprostol


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Udseende og pakningstørrelser Udseende

Arthrotec: Hvide, runde tabletter mærket med ”SEARLE 1411” på den ene side og ”A” på den anden side.

Arthrotec Forte: Hvide, runde tabletter mærket med ”SEARLE 1421” på den ene side og ”75 A” på den anden side.


Pakningsstørrelser

Arthrotec leveres i blisterpakninger med 20 tabletter eller 100 tabletter. Arthrotec Forte leveres i blisterpakninger med 20 tabletter eller 100 tabletter.


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup


Fremstiller

Piramal Pharma Solutions (Dutch) B.V., Level, 7e verdieping, Bargelaan 200, 2333 CW, Leiden, Nederlandene.


Denne indlægsseddel blev senest ændret i juli 2021.