Hjemmeside Hjemmeside

Zoledronic Acid Hospira
zoledronic acid

Indlægsseddel: Information til brugeren


Zoledronsyre Hospira 4 mg/100 ml infusionsvæske, opløsning

zoledronsyre


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.