Hjemmeside Hjemmeside

Alfuzosin Orion
alfuzosin

Indlægsseddel: Information til brugeren


Alfuzosin Orion 10 mg depottabletter

alfuzosinhydrochlorid


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Nogle patienter, især dem, som også tager lægemidler mod forhøjet blodtryk eller lægemidler mod hjertekramper (angina) kan føle sig svimmel, svage eller svede inden for få timer efter indtagelse af en dosis. Hvis dette opstår, skal du lægge dig ned indtil symptomerne er forsvundet helt. Informer din læge, fordi han måske beslutter at justere din dosis.


Brug af anden medicin sammen med Alfuzosin Orion

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.


Du må ikke tage Alfuzosin Orion, hvis du tager

Du kan få symptomer på angioødem, såsom hududslæt med knuder, hævelse (af øjenlåg, ansigt, læber, mund og tunge), problemer med at trække vejret og synke.

Andre bivirkninger kan være.


Almindelig (forekommer hos op til 1 ud af 10 personer):


Udseende og pakningsstørrelser

Depottablet.


Hvide til næsten hvide, hvælvede depottabletter præget med ”X” på den ene side og ”47” på den andens side. Tablettens diameter er 8,1 mm.


Pakningsstørrelser:

Blisterpakninger: 10, 20, 30, 50, 60 og 90 tabletter.

Flasker: 30 og 90 tabletter.

Beholderen indeholder silica gel som tørremiddel.


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orion Corporation Orionintie 1

FI-02200 Espoo Finland


Fremstiller

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

FI-02200 Espoo Finland


Orion Corporation Orion Pharma Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland


For yderligere oplysning om dette lægemiddel bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:


Orion Pharma A/S medinfo@orionpharma.com


Denne indlægsseddel blev senest revideret 02/2019