Hjemmeside Hjemmeside

Airapy
medical air

Indlægsseddel: Information til brugeren Airapy 100%, medicinsk gas, komprimeret


Medicinsk luft


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, daden indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, har givet Dem.

Udseende og pakningsstørrelse

Lægemiddelform: medicinsk gas, komprimeret Airapy er en farveløs gas uden lugt

Gascylinderens skulder er malet sort og hvid (luft). Gascylinderens krop er hvid (medicinsk gas).

I Finland kan gasflaskens krop også være turkis.


Gascylindere/batterier fyldt til 200 bar leverer cirka X liter gas ved atmosfærisk tryk og 15° C i henhold til tabellen nedenfor:

Cylinderstørrelse i liter

2

2,5

3

4

5

10

20

50

Liter gas

390

490

580

780

980

1.960

3.920

9.800


Pakkestørrelse i liter

12 x 50

Liter gas

118.000

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Linde Gas BOX 30193

10425 Stockholm Sverige


Fremstillere

Linde Gas AB

Baltzar von Platens gata 4-6 74947 Enköping

Sweden


AGA Gas AB

Rotevägen 2

SE-192 78 Sollentuna (Rotebro site) Sweden


ISAGA ehf - Linde Healthcare Breidhöfda 11

IS-110 Reykjavik Iceland


Linde GmbH

Dr.-Carl-von-Linde-Str. 6-14

82049 Pullach Germany


Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Denmark- Airapy Estonia- AIRAPY Finland- Airapy

Germany- Aer medicinalis Linde Iceland- Airapy

Latvia- AIRAPY Norway- Airapy Sweden- Airapy


Denne indlægsseddel blev senest revideret den 2020-07-13


De kan finde yderligere oplysninger om Airapy på www.produktresume.dk