Hjemmeside Hjemmeside
International Commitee of the Red Cross

Normosang

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN


NORMOSANG 25 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Humant hæmin


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Udseende og pakningsstørrelser

Normosang leveres som et koncentrat til infusionsvæske, opløsning (10 ml i en ampul – 4 ampuller i en pakning). Normosang er en mørkfarvet opløsning selv efter fortynding af koncentratet til infusionsvæske, opløsning.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orphan Europe Immeuble “Le Wilson”

70 avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Frankrig


Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Normosang - Østrig / Belgien / Cypern / Den Tjekkiske republik / Danmark / Estland / Finland/ Frankrig / Tyskland / Grækenland / Ungarn / Island / Irland / Italien / Letland / Litauen / Luxembourg / Malta / Holland / Norge / Portugal / Slovakiet / Slovenien / Spanien / Sverige / Storbritannien

Human Hemin Orphan Europe - Polen


Denne indlægsseddel blev senest revideret


December 2015