Hjemmeside Hjemmeside

Nanocis
technetium (99mTc) rheniumsulfide colloidIndlægsseddel: Information til patienten


NANOCIS

kit til preparation af technetium (99mTc) colloidal rhenium sulfid injektion


(Nanocolloid)


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.Hætteglas A: gelatine, ascorbinsyre, natriumhydroxid, koncentreret saltsyre, vand til injektioner under nitrogenatmosfære.


Hætteglas B: stannolkloriddihydrat, natriumpyrophosphatdecahydrat, koncentreret saltsyre, natriumhydroxid, under nitrogenatmosfære.


Udseende og pakningsstørrelser


Nanocis er et radiofarmaceutisk sæt, som kun er beregnet til at blive anvendt af læger og sundhedspersonale. Du vil ikke få udleveret dette lægemiddel eller håndtere pakningen eller hætteglasset.


Pakningsstørrelser

Pakning med 5 multidosis hætteglas A og 5 hætteglas B.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

CIS bio international

R.N.306 - Saclay

B.P. 32

91192 GIF-SUR-YVETTE CEDEX FRANKRIG


.

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2022.


Du kan finde yderligere information om dette lægemiddel på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside https://www.dkma.dk


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:


Det komplette produktresumé for Nanocis findes i et separat dokument i produktpakningen med det formål at give læger og sundhedspersonale ekstra videnskabelig og praktisk information om indgivelse og anvendelse af dette radiofarmaceutiske middel.

Se produktresumeet.