Hjemmeside Hjemmeside
AstraZeneca

Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka
valsartan, amlodipine and hydrochlorothiazide

Indlægsseddel: Information til patienten


Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 5 mg/160 mg/12,5 mg filmovertrukne tabletter Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 5 mg/160 mg/25 mg filmovertrukne tabletter Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 10 mg/160 mg/12,5 mg filmovertrukne tabletter Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 10 mg/160 mg/25 mg filmovertrukne tabletter Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 10 mg/320 mg/25 mg filmovertrukne tabletter


amlodipin/valsartan/hydrochlorthiazid


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, må du ikke tage Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka, og du skal tale med din læge.


Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka


Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod med jævne mellemrum.


Se også information under overskriften ”Tag ikke Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka”.

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, skal du fortælle det til din læge. Børn og unge

Brug af Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka til børn og unge under 18 år frarådes.


Ældre patienter (65 år og derover)

Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka kan tages af patienter på 65 år og derover med samme dosis som for andre voksne patienter og på samme måde, som de allerede tager de tre stoffer, som kaldes amlodipin, valsartan og hydrochlorthiazid. Ældre patienter, især dem, der tager den højeste dosis af Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka (10 mg/320 mg/25 mg) skal regelmæssigt have deres blodtryk kontrolleret.


Brug af anden medicin sammen med Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at stoppe med at tage den ene medicin. Dette gælder især, hvis du tager medicin, som er anført herunder:


Tag ikke Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka sammen med:


Afhængigt af hvordan du reagerer på behandlingen, kan lægen foreslå en højere eller lavere dosis. Du må ikke tage mere end den foreskrevne dosis.

Hvis du har taget for meget Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka

Hvis du ved et uheld har taget for mange Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka-tabletter, skal du straks kontakte en læge. Du kan have behov for lægehjælp.


Hvis du har glemt at tage Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka

Hvis du glemmer at tage din medicin, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Du skal tage din næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. Hvis det næsten er tid til din næste dosis, skal du

tage den næste tablet på det sædvanlige tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis (to tabletter samtidig) som erstatning for den glemte tablet.


Hvis du holder op med at tage Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka

Hvis du holder op med at tage Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka, kan det resultere i, at din sygdom bliver værre. Stop ikke med at tage din medicin, medmindre din læge siger det.


Tag altid denne medicin, også selvom du føler dig rask

Personer med forhøjet blodtryk bemærker ofte ingen tegn på dette problem. Mange føler sig helt raske. Det er meget vigtigt, at du tager denne medicin nøjagtigt efter lægens anvisninger, hvis du vil opnå det bedste resultat og mindske risikoen for bivirkninger. Overhold dine aftaler med lægen, også selvom du føler dig rask.


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.


 1. Bivirkninger


  Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.


  Som for enhver kombination, der indeholder tre aktive stoffer, kan bivirkninger forbundet med hver enkelt komponent ikke udelukkes. De indberettede bivirkninger med Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka eller et af dens tre aktive stoffer (amlodipin, valsartan og hydrochlorthiazid) er anført nedenfor og kan forekomme ved brug af Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka.


  Nogle bivirkninger kan være alvorlige og kræver omgående lægebehandling.

  Kontakt omgående din læge, hvis du får hvilken som helst af følgende alvorlige bivirkninger, efter du har taget dette lægemiddel:


  Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

  • svimmelhed

  • lavt blodtryk (følelse af at være ved at besvime, svimmelhed, pludselig besvimelse)


   Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

  • meget nedsat vandladning (nedsat nyrefunktion)


   Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

  • spontan blødning

  • uregelmæssig hjerterytme

  • leversygdomme


   Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer)

  • pludselig hvæsende vejrtrækning, brystsmerter, kortåndethed eller besvær med at trække vejret

  • hævede øjenlåg, ansigt eller læber

  • hævelse af tunge og svælg, hvilket kan gøre det meget svært at trække vejret

  • alvorlige hudreaktioner, som indbefatter udbredt hududslæt, nældefeber, hudrødme over hele kroppen, intens kløe, blæredannelse, afskalning eller hævelse i huden, betændelseslignende tilstand i slimhinderne (Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse) eller andre allergiske reaktioner

  • hjertetilfælde

  • betændelse i bugspytkirtlen, som kan give stærke smerter i maven og ryggen og få dig til at føle dig meget utilpas

  • svaghed, blå mærker, feber og hyppige infektioner

  • stivhed

   Andre bivirkninger kan være:

   Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

  • lavt indhold af kalium i blodet

  • forhøjede lipider i blodet


   Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

  • søvnighed

  • hjertebanken

  • ansigtsrødme

  • hævede ankler (ødemer)

  • mavesmerter

  • ubehag i maven efter et måltid

  • døsighed

  • hovedpine

  • hyppig vandladning

  • højt indhold af urinsyre i blodet

  • lavt indhold af magnesium i blodet

  • lavt indhold af natrium i blodet

  • svimmelhed eller besvimelse, når man rejser sig

  • nedsat appetit

  • kvalme og opkastning

  • kløende udslæt og andre former for udslæt

  • manglende evne til at få eller vedligeholde erektion


   Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

  • hurtig hjerterytme

  • følelse af at alt snurrer rundt

  • synsforstyrrelser

  • ubehag i maven

  • brystsmerter

  • forøget indhold af urinstof, kreatinin og urinsyre i blodet

  • højt indhold af calcium, fedt eller natrium i blodet

  • nedsat kaliumindhold i blodet

  • dårlig ånde

  • diarré

  • mundtørhed

  • vægtøgning

  • appetitløshed

  • smagsforstyrrelser

  • rygsmerter

  • hævede led

  • muskelkramper/svaghed/smerte

  • smerte i arme og ben

  • svært ved at stå eller gå som normalt

  • svaghed

  • nedsat koordinationsevne

  • svimmelhed i oprejst tilstand eller efter fysisk aktivitet

  • manglende energi

  • søvnforstyrrelser

  • prikken i huden eller følelsesløshed

  • neuropati (smerter og føleforstyrrelser pga. nervebetændelse)

  • pludseligt midlertidigt tab af bevidsthed

  • lavt blodtryk ved skift til stående stilling

  • hoste

  • åndenød

  • halsirritation

  • øget svedtendens

  • kløe

  • hævelse, rødmen og smerte langs en blodåre

  • rødme i huden

  • skælven

  • humørsvingninger

  • angst

  • depression

  • søvnløshed

  • smagsforstyrrelser

  • besvimelse

  • manglende smertefølelse

  • synsforstyrrelser

  • nedsat syn

  • ringen for ørerne

  • nysen/snue pga. en betændelseslignende reaktion i næseslimhinden

  • ændrede afføringsvaner

  • fordøjelsesbesvær

  • hårtab

  • hudkløe

  • misfarvninger af huden

  • vandladningsforstyrrelser

  • øget behov for vandladning om natten

  • hyppigere vandladning

  • ubehag i brystet eller udvikling af bryster hos mænd

  • smerter

  • utilpashed

  • vægttab


   Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

  • lavt antal blodplader (sommetider med blødning eller blå mærker under huden)

  • sukker i urinen

  • højt blodsukker

  • forværring af den metaboliske tilstand ved diabetes

  • ubehag i maven

  • forstoppelse

  • leversygdomme, der kan optræde sammen med gulfarvning af hud og øjne, eller mørkfarvet urin (hæmolytisk anæmi)

  • øget hudfølsomhed over for sol

  • lilla pletter på huden

  • nyresygdomme

  • forvirring


   Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer)

  • nedsat antal hvide blodlegemer

  • nedsat antal blodplader, som kan medføre blå mærker og tendens til blødning

  • hævede gummer

  • mavekatar

  • leverbetændelse

  • gul hud

  • forhøjede leverenzymer (ses ved blodprøver)

  • øget muskelspænding

  • årebetændelse, oftest med hududslæt

  • øget lysfølsomhed

  • en tilstand med stivhed, rysten og/eller bevægelsesforstyrrelser

  • feber, ondt i halsen eller sår i munden, øget hyppighed af infektioner (manglende eller lavt antal hvide blodlegemer)

  • bleg hud, træthed, åndenød, mørkfarvet urin (hæmolytisk anæmi, unormal nedbrydning af røde blodlegemer i blodårerne eller andre steder i kroppen)

  • forvirring, træthed, muskelsammentrækninger og -kramper, hurtigt åndedræt (hypokloræmisk alkalose)

  • svære smerter øverst i maven (betændelse i bugspytkirtlen)

  • åndedrætsbesvær med feber, hoste, hvæsen, åndenød (åndedrætsbesvær, lungeødem og lungebetændelse)

  • udslæt i ansigtet, ledsmerter, muskelsygdomme, feber (lupus erythematosus)

  • betændelse i blodårer med symptomer som fx udslæt, purpurrøde pletter, feber (vaskulitis)

  • svær hudsygdom med udslæt, hudrødme, blæredannelser på læber, i øjne eller mund, afskalning af hud, feber (toksisk epidermal nekrolyse)


   Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

  • ændringer i blodprøveværdier for nyrefunktionen, forhøjet kaliumindhold i dit blod, lavt indhold af røde blodlegemer

  • unormalt testresultat af røde blodlegemer

  • lavt antal af en bestemt type hvide blodlegemer og blodplader

  • forhøjet kreatininindhold i blodet

  • unormal leverfunktionstest

  • svært nedsat vandladning

  • betændelse i blodårer

  • svaghedsfølelse, blå mærker og hyppige infektioner (aplastisk anæmi)

  • Nedsat syn eller øjensmerter som følge af højt tryk (mulige tegn på væskeansamling i det vaskulære lag i øjet (choroidal effusion) eller akut snævervinklet glaukom)

  • åndenød

  • stærkt nedsat urinmængde (muligt tegn på nyresygdom eller nyresvigt)

  • alvorlig hudsygdom med udslæt, hudrødme, blæredannelse på læber, i øjne eller mund, afskalning af hud, feber (erythema multiforme)

  • muskelkramper

  • feber

  • blærer på huden (tegn på en lidelse kaldet bulløs dermatit)

  • hud- og læbekræft (non-melanom hudkræft)


   Indberetning af bivirkninger

   Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.


   Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

   Websted: www.meldenbivirkning.dk


   Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 2. Opbevaring


  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


  Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

  Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.


  Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 3. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka indeholder:

5 mg/160 mg/12,5 mg:

Hver filmovertrukket tablet indeholder 5 mg amlodipin (som amlodipinbesilat), 160 mg valsartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid.

5 mg/160 mg/25 mg:

Hver filmovertrukket tablet indeholder 5 mg amlodipin (som amlodipinbesilat), 160 mg valsartan og 25 mg hydrochlorthiazid.

10 mg/160 mg/12,5 mg:

Hver filmovertrukket tablet indeholder 10 mg amlodipin (som amlodipinbesilat), 160 mg valsartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid

10 mg/160 mg/25 mg:

Hver filmovertrukket tablet indeholder 10 mg amlodipin (som amlodipinbesilat), 160 mg valsartan og 25 mg hydrochlorthiazid.

10 mg/320 mg/25 mg:

Hver filmovertrukket tablet indeholder 10 mg amlodipin (som amlodipinbesilat), 320 mg valsartan og 25 mg hydrochlorthiazid.


- Øvrige indholdsstoffer (hjælpestoffer): mikrokrystallinsk cellulose, povidon K25, croscarmellosenatrium, natriumlaurilsulfat, mannitol, vandfri kolloid silica, magnesiumstearat (E470b) i tabletkernen og polyvinylalkohol, macrogol 3350, titandioxid (E 171), talcum, rød jernoxid (E172) – kun for 10 mg/160 mg/12,5 mg og 10 mg/320 mg/25 mg filmovertrukne tabletter og gul jernoxid (E172) – kun for

5 mg/160 mg/25 mg og 10 mg/160 mg/25 mg filmovertrukne tabletter i overtrækket. Se punkt 2 "Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka indeholder natrium".


Udseende og pakningsstørrelser

5 mg/160 mg/12,5 mg:

De filmovertrukne tabletter er hvide eller næsten hvide, ovale, bikonvekse, præget med K1 på den ene side af tabletten, størrelsen er cirka 13 x 8 mm.

5 mg/160 mg/25 mg:

De filmovertrukne tabletter er lysegule, ovale, bikonvekse, præget med K3 på den ene side af tabletten, størrelsen er cirka 13 x 8 mm.

10 mg/160 mg/12,5 mg:

De filmovertrukne tabletter er pink, ovale, bikonvekse, præget med K2 på den ene side af tabletten, størrelsen er cirka 13 x 8 mm.

10 mg/160 mg/25 mg:

De filmovertrukne tabletter er brungule, ovale, bikonvekse, præget med K4 på den ene side af tabletten, størrelsen er cirka 13 x 8 mm.

10 mg/320 mg/25 mg:

De filmovertrukne tabletter er brunrøde, ovale og bikonvekse, størrelsen er cirka 18 x 9 mm.


Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka er tilgængelig i æsker, der indeholder:

- 7, 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 7 x 1, 10 x 1, 14 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 56 x 1,

60 x 1, 84 x 1, 90 x 1, 98 x 1 og 100 x 1 filmovertrukne tabletter i blister

- 7, 14, 28, 56, 84, 98, 7 x 1, 14 x 1, 28 x 1, 56 x 1, 84 x 1 og 98 x 1 filmovertrukne tabletter i blister, kalenderpakninger.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien


Repræsentant

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige


Fremstiller

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland


Denne indlægsseddel blev senest ændret 12/2020