Hjemmeside Hjemmeside
Zalando

Quetiapin Accord
quetiapine

Indlægsseddel: Information til brugeren


Quetiapin Accord 150 mg depottabletter quetiapin


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Tag ikke Quetiapin Accord, hvis ovenstående gælder for dig. Hvis du er usikker, så tal altid med din læge eller apotekspersonalet, inden du tager Quetiapin Accord.


Advarsler og forsigtighedsregler


Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du tager Quetiapin Accord.


Stop med at bruge Quetiapin Accord, hvis du udvikler disse symptomer, og kontakt straks din læge eller søg straks lægehjælp.


Vægtforøgelse

Der er set vægtforøgelse hos patienter, der tager Quetiapin Accord. Du og din læge bør tjekke din vægt regelmæssigt.


Børn og unge

Quetiapin Accord må ikke anvendes af børn og unge under 18 år.


Brug af anden medicin sammen med Quetiapin Accord

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin.


Tag ikke Quetiapin Accord, hvis du tager et eller flere af følgende lægemidler:


Den gruppe lægemidler, som Quetiapin Accord tilhører, kan forårsage hjerterytmeproblemer, der kan være alvorlige, og som i værste fald kan medføre døden.


Nogle bivirkninger kan kun ses, når der tages en blodprøve. Det kan dreje sig om ændringer i mængden af visse fedttyper (triglycerider og total kolesterol) eller sukker i blodet, ændringer af mængden af skjoldbruskkirtelhormoner i blodet, øget antal leverenzymer, fald i mængden af visse typer blodceller, fald i mængden af røde blodceller, stigning i kreatinfosfokinase (et stof i musklerne) i blodet, fald i mængden af natrium i blodet og stigninger i mængden af hormonet prolaktin i blodet.

Stigninger i hormonet prolaktin kan i sjældne tilfælde føre til følgende:


Hos børn og unge kan endvidere ses følgende bivirkninger:

De bivirkninger, som forekommer hos voksne, kan også forekomme hos børn og unge. Følgende bivirkning er set oftere hos børn og unge eller er ikke set hos voksne:

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):


Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

- Følelse af svaghed, besvimelse (kan føre til fald).

Tabletkerne: Lactosemonohydrat, hypromellose 3550, hypromellose 100, natriumchlorid, povidon K‑30, mikrokrystallinsk cellulose, talcum og magnesiumstearat.


Tabletovertræk: Opadry White indeholder poly(vinylalkohol), titandioxid (E171), macrogol 3350, talkum.


Udseende og pakningsstørrelser


Quetiapin Accord 150 mg er hvide til offwhite kapselformede, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, præget med ‘AB2’ på den ene side, jævne på den anden side. Tabletternes længde er ca. 17,4 mm og deres bredde er ca. 6,7 mm.


Pakningsstørrelser med 10, 30, 50, 60 og 100 tabletter i hvid, uigennemsigtig PVC/PVDC-alu- blisterpakning eller OPA/alu/PVC-alu-blisterpakning.


Pakningsstørrelser med 60 og 100 tabletter i hvid, uigennemsigtig HDPE-beholder med hvid, uigennemsigtig polypropylenlukning med børnesikring og induktionsforseglingsmembran.


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller Indehaver af markedsføringstilladelsen

Accord Healthcare B.V. Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht Holland


Fremstiller


Accord Healthcare B.V. Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht Holland


eller


Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen


Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2022 .