Hjemmeside Hjemmeside
Zalando

Serevent
salmeterol

Indlægsseddel: Information til brugeren


Serevent 25 mikrogram/dosis inhalationsspray, suspension

salmeterol


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.



Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Serevent

 3. Sådan skal du bruge Serevent

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. Virkning og anvendelse


  • Serevent inhalationsspray indeholder det aktive stof salmeterol. Salmeterol tilhører en gruppe lægemidler, der er langtidsvirkende og udvider bronkierne, så det bliver lettere at trække vejret. Det virker normalt efter 10-20 minutter, og virkningen holder i mindst 12 timer.


  • Serevent ordineres af lægen, for at du kan undgå problemer med at trække vejret, f.eks. på grund af astma. Hvis du tager Serevent hver dag, vil det hjælpe med at forebygge astmaanfald, herunder også astmaanfald, der skyldes anstrengelse, eller hvis du har anfald om natten.


  • Hvis du tager Serevent hver dag, kan du også forebygge åndedrætsbesvær, der skyldes andre lungesygdomme, f.eks. kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).


  • Serevent hjælper mod problemer med din vejrtrækning. Det virker ikke på pludselige anfald af åndenød og hvæsende vejrtrækning, hvor du skal bruge en hurtigvirkende anfaldsmedicin, f.eks. salbutamol.


  • Serevent er ordineret til dig som inhalationsspray og skal inhaleres direkte ned i lungerne.


  • Serevent indeholder drivmidlet norfluran, som er mere miljøvenligt end de cfc-gasser, der før blev brugt. Der kan derfor være en forskel i smagen, men det betyder ikke noget for virkningen af Serevent.


   Hvis du får Serevent for din astma, skal du altid bruge det sammen med inhalationsmedicin med binyrebarkhormon, som du samtidig skal have ordineret af lægen.


 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Serevent

  Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.


  Brug ikke Serevent:

  • hvis du er allergisk (overfølsom) over for salmeterol eller over for norfluran (HFA 134a).


   Vær ekstra forsigtig med at tage Serevent


  • Hvis din astma eller vejrtrækning bliver værre, skal du straks kontakte lægen. Du synes måske, at din vejrtrækning bliver mere hvæsende og besværet, eller du har en følelelse af, at det strammer til hen over brystet, eller du har mere brug for din hurtigvirkende anfaldsmedicin. Hvis det er tilfældet, skal du ikke tage flere doser Serevent. Så ville du kunne få mere ondt i brystet og blive alvorligt syg. Du skal gå til lægen, fordi behandlingen af din astma måske skal ændres.


  • Når din astma er velkontrolleret, kan lægen vurdere, at det er hensigtsmæssigt at nedsætte din dosis gradvist.


  • Hvis du får Serevent for din astma, er det vigtigt at fortsætte med den astmamedicin, du får i forvejen, især binyrebarkhormon (som inhalation eller tabletter). Du skal fortsætte med medicinen, nøjagtig som du plejer, medmindre lægen siger noget andet, også selv om du har fået det bedre. Hold ikke op med at tage din medicin med binyrebarkhormon, når du begynder at bruge Serevent.


  • Lægen vil muligvis følge din behandling tættere, hvis du har en øget hormonproduktion fra skjoldbruskkirtlen, hvis du har diabetes (Serevent kan øge blodsukkeret), eller hvis du har en hjertesygdom, f.eks. uregelmæssigt eller hurtigt hjerteslag.


   Brug af anden medicin sammen med Serevent


   Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. I nogle tilfælde er det måske ikke hensigtsmæssigt at tage Serevent sammen med andre former for medicin.


  • Tal med lægen, før du bruger Serevent, hvis du bliver behandlet med ketoconazol eller itraconazol mod svamp, eller hvis du får ritonavir mod hiv. Disse lægemidler kan øge risikoen for at få bivirkninger med Serevent, f.eks. uregelmæssig hjertebanken, eller de kan forværre en bivirkning.


  • Du skal helst ikke have beta-blokkere, når du får Serevent, med mindre lægen har ordineret det. Beta-blokkere (f.eks. atenolol, propranolol, sotalol) gives som oftest mod forhøjet blodtryk eller andre hjertesygdomme. Tal med lægen om det, hvis du får beta- blokkere, eller hvis de for nylig er blevet ordineret til dig, fordi de kan nedsætte eller ophæve virkningen af salmeterol.


  • Serevent kan forårsage, at indholdet af kalium i blodet falder. Hvis det sker, kan du få uregelmæssigt hjerteslag, muskelsvaghed eller muskelkramper. Det kan især forekomme, hvis du tager Serevent sammen med medicin mod forhøjet blodtryk, f.eks. vanddrivende medicin, og anden medicin mod åndenød, f.eks. teofyllin eller binyrebarkhormon. Lægen vil måske foreslå, at du får taget en blodprøve for at få testet indholdet af kalium i dit blod. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.


   Graviditet og amning

   Hvis du er gravid, eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Serevent.

   Trafik- og arbejdssikkerhed

   Serevent påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.


 3. Sådan skal du bruge Serevent


  Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.


  • Hvis du får Serevent for din astma, skal du altid bruge det sammen med inhalationsmedicin med binyrebarkhormon, som du samtidig skal have ordineret af lægen.


  • Du skal tage Serevent hver dag og kun holde op, hvis lægen råder dig til det.


  • Du vil føle medicinens virkning inden for det første døgn. Serevent er til inhalation gennem munden.

   Dosering ved astma Voksne og børn fra 12 år

  • Den sædvanlige startdosis er 2 pust 2 gange daglig.

  • Ved mere alvorlig astma kan lægen ordinere, at dosis øges til 4 pust 2 gange daglig.


   Børn fra 4 til 12 år

  • Den sædvanlige dosis er 2 pust 2 gange daglig. Serevent bør ikke anvendes til børn under 4 år.

   Dosering ved kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL, herunder bronkitis og emfysem) Voksne

  • Den sædvanlige startdosis er 2 pust 2 gange daglig. Ikke relevant for børn og unge.


   Brugsanvisning


   Få lægen, sygeplejersken eller apoteket til at vise dig, hvordan du skal bruge din spray, og sørg for jævnligt at få tjekket, at du bruger den korrekt. Hvis du ikke bruger sprayen som anvist, kan det bevirke, at medicinen ikke hjælper mod din astma eller KOL.


   Medicinen er i en trykbeholder monteret i plasthylster med mundstykke.


   image

   Klargøring af sprayen


   1. Når du bruger din spray første gang, skal du prøve, om den virker. Tag beskyttelseshætten af ved at klemme let om siderne med tommel- og pegefinger, og træk den af.


   2. Ryst sprayen grundigt, og hold den væk fra dig, idet du trykker to pust ud i luften. Gør dette igen, hvis sprayen ikke har været brugt i en uge eller mere.

Inhalationsteknik


Det er vigtigt, at du trækker vejret så langsomt som muligt, lige før du skal bruge din spray.


 1. Du skal sidde ret op eller stå op, når du bruger din spray.


 2. Fjern beskyttelseshætten (se foto ovenfor). Sørg for at mundstykket er rent både indvendigt og udvendigt, og at der ikke sidder noget i det.


  image

 3. Ryst sprayen 4-5 gange for at sikre, at der ikke er løse genstande, og at indholdet i sprayen bliver blandet ordentligt.


  image

 4. Hold sprayen lodret med tommelfingeren på basis under mundstykket. Foretag den dybeste udånding, du finder behagelig.


  image

 5. Sæt mundstykket mellem tænderne og lad læberne slutte tæt omkring det uden at bide i mundstykket.


  image

 6. Træk vejret gennem munden. Tryk beholderen hårdt ned i starten af

  en indånding gennem munden for at afgive et pust medicin. Inhalér dosis roligt og dybt.


  image

 7. Hold vejret i nogle få sekunder, og fjern sprayen fra munden.


 8. Vent ½ minut mellem hvert pust og gentag så pkt. 3-7.


 9. Tryk beskyttelseshætten på med et klik lige efter brug for at holde mundstykket rent.


Øv dig foran et spejl de første gange. Hvis du kan se, at der kommer en sky op af sprayen eller ud af mundvigene, skal du begynde forfra.


Hvis du eller dit barn har svært ved at bruge sprayen, kan en såkaldt spacer, Volumatic, muligvis være til gavn for behandlingen. Tal med lægen eller apoteket.


Rengøring af sprayen


For at undgå tilstopning skal sprayen gøres ren mindst en gang om ugen.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller Indehaver af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Delta Park 37

2665 Vallensbæk Strand, Danmark


Telefon: 36 35 91 00

E-mail: dk-info@gsk.com


Fremstiller

Glaxo Wellcome, Evreux, Frankrig


Dette lægemiddel er godkendt i medlemslandene i Det Europæiske Samarbejdsområde og i Det Forenede Kongerige (Nordirland) under følgende navne:


Belgien Serevent Evohaler

Danmark Serevent

Estland Serevent

Holland Serevent 25 Inhalator CFK vrij, suspensie 25 microgram /dosis

Irland Serevent Evohaler

Island Serevent

Litauen Serevent

Luxembourg Serevent Evohaler

Malta Serevent Evohaler

Norge Serevent

Polen Serevent

Slovakiet Serevent Inhaler N

Slovenien Serevent 25 μg/vpih inhalacijska suspenzija pod tlakom

Det Forenede Kongerige (Nordirland) Serevent Evohaler Sverige Serevent Evohaler

Ungarn Serevent Evohaler

Østrig Serevent Evohaler

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2021.