Hjemmeside Hjemmeside
AstraZeneca

Adrovance
alendronic acid, colecalciferol

Indlægsseddel: Information til brugeren


ADROVANCE 70 mg/2.800 IE tabletter ADROVANCE 70 mg/5.600 IE tabletter alendronsyre/cholecalciferol


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk


Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage ADROVANCE

 3. Sådan skal du tage ADROVANCE

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. Virkning og anvendelse Hvad er ADROVANCE?

  ADROVANCE er en tablet, der indeholder to aktive stoffer, alendronsyre (kaldes normalt alendronat) og cholecalciferol, kendt som D3-vitamin.


  Hvad er alendronat?

  Alendronat tilhører en gruppe ikke-hormonelle lægemidler, som kaldes bisphosphonater. Alendronat hindrer det knogletab, der opstår hos kvinder efter overgangsalderen og bidrager til at genopbygge

  knoglemassen. Alendronat nedsætter risikoen for hoftebrud samt brud på rygsøjlen.


  Hvad er D-vitamin?

  D-vitamin er et vigtigt næringsstof, som er nødvendigt for kalkoptagelsen og sunde knogler. Kroppen kan kun optage kalk ordentligt fra maden, hvis der er nok D-vitamin til stede. Meget få fødevarer

  indeholder D-vitamin. Den væsentligste kilde er sommerens sollys, som danner D-vitamin i vores hud.

  Efterhånden som vi bliver ældre, danner vores hud mindre D-vitamin. For lidt D-vitamin kan føre til knogletab og knogleskørhed. Alvorlig D-vitaminmangel kan forårsage muskelsvaghed, som kan føre til fald og større risiko for knoglebrud.


  Hvad anvendes ADROVANCE til?

  Din læge har ordineret ADROVANCE til at behandle din knogleskørhed, og fordi du er i risiko for D- vitaminmangel. Det nedsætter risikoen for hoftebrud og brud på rygsøjlen hos kvinder efter overgangsalderen.


  Hvad er knogleskørhed?

  Knogleskørhed medfører tyndere og svagere knogler og er almindeligt hos kvinder efter overgangsalderen. Når menstruationerne ophører, holder æggestokkene op med at producere det kvindelige kønshormon østrogen, som medvirker til at holde kvindens knogler sunde. Som resultat opstår knogletab, og knoglerne bliver svagere. Jo tidligere en kvinde når overgangsalderen, jo større er risikoen for knogleskørhed.

  Tidligt i forløbet har knogleskørhed som regel ingen symptomer. Men hvis det ikke bliver behandlet, kan det resultere i knoglebrud. Selvom knoglebrud sædvanligvis gør ondt, kan knoglebrud i rygsøjlen forblive ubemærket, indtil patienten får sammenfald i ryggen. Knoglebrud kan opstå under normale daglige aktiviteter, såsom løft eller som følge af mindre skader, som ikke sædvanligvis bevirker brud på normale knogler. Knoglebrud opstår som regel i hoften, rygsøjlen eller håndleddet og kan medføre ikke kun smerte, men også betydelige problemer såsom foroverbøjet stilling (pukkelryg) og tab af bevægelighed.


  Hvordan kan knogleskørhed behandles?

  Såvel som behandling med ADROVANCE kan din læge foreslå, at du foretager nogle ændringer i din livsstil, som kan hjælpe dig i din tilstand, for eksempel:


  Rygestop Rygning synes at øge hastigheden for knogletabet og kan derfor øge risikoen for knoglebrud.


  Motion Ligesom musklerne har knoglerne brug for motion for at forblive stærke og sunde.

  Kontakt din læge før du begynder på et træningsprogram.


  Afbalanceret kost Din læge kan rådgive dig om kosten eller om, hvorvidt du bør tage kosttilskud.


 2. Det skal du vide, før du begynder at tage ADROVANCE Tag ikke ADROVANCE

  • hvis du er allergisk over for alendronsyre, cholecalciferol eller et af de øvrige indholdsstoffer i ADROVANCE (angivet i punkt 6),

  • hvis du har visse problemer med spiserøret (øsofagus – det rør der forbinder din mund med maven), såsom forsnævring eller synkebesvær,

  • hvis du ikke er i stand til at stå eller sidde oprejst i mindst 30 minutter,

  • hvis din læge har fortalt dig, at dit kalkindhold i blodet er lavt.


   Tag ikke tabletterne, hvis du mener, at noget af ovenstående passer på dig. Tal med din læge og følg lægens råd.


   Advarsler og forsigtighedsregler

   Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager ADROVANCE, hvis:

  • Du har nyreproblemer,

  • Du har eller for nyligt har haft synkebesvær eller har fordøjelsesproblemer,

  • Din læge har fortalt dig, at du har Barretts øsofagus (en tilstand med celleforandringer i nederste del af spiserøret),

  • Du har fået at vide, at du har svært ved at optage mineraler i maven eller tarmen (malabsorptionssyndrom),

  • Du har dårlig mundhygiejne, tandkødslidelser, planlagt tandudtrækning, eller hvis du ikke får regelmæssig tandpleje,

  • Du har kræft,

  • Du får kemoterapi eller strålebehandling,

  • Du tager angiogenesehæmmere (hæmmer nydannelse af blod- og lymfekar) (f.eks. bevacizumab eller thalidomid), som anvendes ved behandling af cancer,

  • Du tager kortikosteroider (f.eks. prednison eller dexamethason), som anvendes ved behandling af visse sygdomme såsom astma, reumatoid artrit og svære allergier,

  • Du er eller har været ryger (da det kan øge risikoen for tandproblemer).


   Du kan blive rådet til et tandlægebesøg, før du begynder behandling med ADROVANCE.

   Det er vigtigt at opretholde en god mundhygiejne, når du er i behandling med ADROVANCE. Du bør gå regelmæssigt til tandlægen under din behandling, og du skal kontakte din læge eller tandlæge, hvis du oplever problemer med din mund eller tænder såsom løse tænder, smerter eller hævelser.


   Irritation, betændelse eller sårdannelse i spiserøret (øsofagus – det rør der forbinder din mund med maven), ofte med symptomer såsom brystsmerter, halsbrand, synkebesvær eller synkesmerter opstår især, hvis patienten ikke drikker et helt glas vand, og/eller hvis man lægger sig ned inden 30 minutter, efter man har taget ADROVANCE. Disse bivirkninger kan forværres, hvis patienten fortsætter med at tage ADROVANCE efter at have udviklet sådanne symptomer.


   Børn og unge

   ADROVANCE bør ikke gives til børn og unge under 18 år.


   Brug af anden medicin sammen med ADROVANCE

   Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin.


   Det er sandsynligt, at kalktilskud, syreneutraliserende midler og nogle andre former for medicin, der tages gennem munden, vil påvirke kroppens optagelse af ADROVANCE, hvis det tages samtidigt. Det er derfor vigtigt, at du følger instruktionen i punkt 3 og venter 30 minutter, før du tager anden medicin eller tilskud.


   Visse lægemidler mod gigt eller langvarige smerter, NSAID (f.eks. acetylsalicylsyre eller ibuprofen) kan medføre fordøjelsesproblemer. Derfor skal der udvises forsigtighed, når disse lægemidler tages samtidigt med ADROVANCE.


   Det er sandsynligt, at visse lægemidler eller tilsætningsstoffer i maden kan forhindre optagelsen af D- vitaminet i ADROVANCE i kroppen. Disse omfatter kunstige fedterstatninger, mineralske olier, slankemidlet orlistat og de kolesterolsænkende lægemidler colestyramin og colestipol. Medicin til krampeanfald (såsom phenytoin eller phenobarbital) kan nedsætte virkningen af D-vitamin. Yderligere D-vitamintilskud kan overvejes for den enkelte patient.


   Brug af ADROVANCE sammen med mad og drikke

   Det er sandsynligt, at mad og drikke (også mineralvand) vil nedsætte virkningen af ADROVANCE, hvis det indtages på samme tid. Det er derfor vigtigt, at du følger instruktionen i punkt 3. Du skal vente mindst 30 minutter, før du indtager mad eller drikke, med undtagelse af vand.


   Graviditet og amning

   ADROVANCE er kun beregnet til kvinder efter overgangsalderen. Tag ikke ADROVANCE, hvis du er gravid, tror du kan være gravid eller hvis du ammer.


   Trafik- og arbejdssikkerhed

   Der er set bivirkninger med ADROVANCE (f.eks. sløret syn, svimmelhed og alvorlige knogle-, muskel- eller ledsmerter), som kan påvirke evnen til at køre bil eller betjene maskiner (se punkt 4).

   Hvis du får nogle af disse bivirkninger, må du ikke køre bil, før du får det bedre.


   ADROVANCE indeholder lactose og saccharose.

   Hvis din læge har fortalt, at der er nogle sukkerarter, du ikke kan tåle, skal du kontakte lægen, før du tager denne medicin.


   ADROVANCE indeholder natrium

   Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit.

 3. Sådan skal du tage ADROVANCE


Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.


Tag én ADROVANCE tablet én gang ugentligt.


Følg disse instruktioner nøje.


 1. Vælg den ugedag, der passer dig bedst. Tag én ADROVANCE tablet hver uge på den valgte ugedag.


  Det er meget vigtigt, at du følger instruktionerne 2-5 for at ADROVANCE-tabletten hurtigt kan komme ned i maven og for at nedsætte risikoen for irritation af spiserøret (øsofagus – det rør der forbinder din mund med maven).


 2. Slug ADROVANCE tabletten hel med et helt glas postevand (ikke mineralvand), mindst 200 ml, så ADROVANCE kan blive ordentligt optaget, efter du er stået op, og før du indtager mad, drikke eller anden medicin.

  • Tag ikke tabletten med mineralvand.

  • Tag ikke tabletten med kaffe eller te.

  • Tag ikke tabletten med juice eller mælk.


   Du må ikke knuse eller tygge tabletten eller lade den blive opløst i munden på grund af risikoen for sår i munden.


 3. Når du har slugt ADROVANCE tabletten, må du ikke lægge dig ned – du skal forblive oprejst (siddende, stående eller gående) i mindst 30 minutter. Du må ikke lægge dig ned, før du har indtaget dagens første måltid.


 4. Tag ikke ADROVANCE ved sengetid, eller før du står op.


 5. Hvis du udvikler synkebesvær, synkesmerter, brystsmerter eller ny/forværret halsbrand, skal du stoppe med at tage ADROVANCE og kontakte din læge.


 6. Når du har slugt ADROVANCE tabletten, skal du vente mindst 30 minutter, før du indtager dagens første måltid, drikke eller anden medicin, også syreneutraliserende midler, kalktilskud og vitaminer. ADROVANCE er kun effektivt, hvis det tages på tom mave.


Hvis du har taget for meget ADROVANCE

Hvis du ved en fejltagelse kommer til at tage for mange tabletter, skal du drikke et helt glas mælk og straks kontakte din læge. Fremkald ikke opkastning og læg dig ikke ned.


Hvis du har glemt at tage ADROVANCE

Hvis du glemmer at tage en tablet, skal du blot tage en ADROVANCE tablet om morgenen, efter du er kommet i tanke om det. Tag ikke to tabletter på samme dag. Fortsæt med at tage én tablet om ugen, på

den ugedag, du oprindeligt har valgt.


Hvis du holder op med at tage ADROVANCE

Det er vigtigt, at du tager ADROVANCE, så længe din læge foreskriver medicinen. Da det er ukendt, hvor lang tid du skal tage ADROVANCE, skal du med jævne mellemrum diskutere behovet for at

fortsætte med dette lægemiddel med din læge for at afgøre, om ADROVANCE stadig er rigtigt for

dig.


Der er vedlagt et instruktionskort i ADROVANCE pakningen. Det indeholder vigtig information, som vil minde dig om, hvordan du tager ADROVANCE korrekt.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.


 1. Bivirkninger


  Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.


  Kontakt straks lægen, hvis du bemærker en eller flere af følgende bivirkninger, som kan være alvorlige, og som kan kræve akut lægehjælp:


  Almindelige (kan berøre op til 1 person ud af 10):

  • Halsbrand, synkebesvær, synkesmerter, sårdannelse i spiserøret (øsofagus – det rør der forbinder din mund med maven), som kan medføre smerter i brystet, halsbrand eller synkebesvær/synkesmerter.


  Sjældne (kan berøre op til 1 person ud af 1.000):

  • Allergiske reaktioner som nældefeber; hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg, som muligvis kan medføre vejrtræknings- og synkebesvær; svære hudreaktioner.

  • Smerter i munden og/eller kæben, hævelser eller sår inde i munden, følelsesløshed eller tyngdefornemmelse i kæben eller løse tænder. Dette kan være tegn på knogleskade i kæben

   (knoglenekrose), der generelt er forbundet med forsinket sårheling og infektion, ofte efter tandudtrækning. Kontakt din læge eller tandlæge, hvis du oplever disse symptomer.

  • Usædvanlige brud på lårbensknoglen, primært hos patienter i langtidsbehandling for knogleskørhed, kan forekomme i sjældne tilfælde. Kontakt lægen, hvis du får smerter, svaghed eller ubehag i låret, hoften eller lysken, idet det kan være tidlige tegn på et muligt brud på

   lårbensknoglen.

  • Svære knogle- muskel- og/eller ledsmerter.


   Andre bivirkninger

   Meget almindelige (kan berøre mere end 1 person ud af 10):

  • Knogle-, muskel- og/eller ledsmerter, som kan være voldsomme.


   Almindelige (kan berøre op til 1 person ud af 10):

  • Ledhævelse.

  • Mavesmerter, ubehagsfølelse i maven eller opstød efter at have spist, forstoppelse, oppustet mave, diarré, øget luftafgang fra tarmen.

  • Hårtab, kløe.

  • Hovedpine, svimmelhed.

  • Træthed, hævede hænder eller ben.


   Ikke almindelige (kan berøre op til 1 person ud af 100):

   • Kvalme, opkastning.

   • Irritation eller betændelse i spiserøret (øsofagus – det rør der forbinder din mund med maven) eller i maven.

   • Sort eller tjærelignende afføring.

   • Sløret syn, smerte eller rødmen i øjet.

   • Udslæt, rødmen af hud.

   • Forbigående influenzalignende symptomer som for eksempel ømme muskler, generel utilpashed og nogle gange feber, sædvanligvis i starten af behandlingen.

   • Smagsforstyrrelser.


    Sjældne (kan berøre op til 1 person ud af 1.000):

  • Symptomer på for lavt indhold af kalk i blodet omfattende muskelkramper eller trækninger og/eller prikkende fornemmelse i fingrene eller omkring munden.

  • Mavesår eller sår i mave- og tarmkanalen (nogle gange alvorlige eller med blødning).

  • Indsnævring af spiserøret (øsofagus – det rør der forbinder din mund med maven).

  • Udslæt forværret af sollys.

  • Sår i munden.


   Meget sjældne (kan berøre op til 1 person ud af 10.000):

  • Sig det til lægen, hvis du får øresmerter, udflåd fra øret og/eller betændelse i øret. Dette kan være tegn på knoglebeskadigelse i øret.


  Indberetning af bivirkninger

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

  image

  kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

  anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 2. Opbevaring


  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


  Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakning og blister efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Opbevar lægemidlet i den originale blisterpakning for at beskytte mod fugt og lys.


  Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 3. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger ADROVANCE indeholder:

Aktive stoffer: Alendronsyre og cholecalciferol (D3-vitamin). Hver ADROVANCE 70 mg/2.800 IE tablet indeholder 70 mg alendronsyre (som natriumtrihydrat) og 70 mikrogram (2.800 IE) cholecalciferol (D3-vitamin). Hver ADROVANCE 70 mg/5.600 IE tablet indeholder 70 mg alendronsyre (som natriumtrihydrat) og 140 mikrogram (5.600 IE) cholecalciferol (D3-vitamin).


Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose (E460); lactose, vandfri (se punkt 2); triglycerider middelkædelængde; gelatine; croscarmellosenatrium; saccharose (se punkt 2); silica, kolloid vandfri; magnesiumstearat (E572); butylhydroxytoluen (E321); modificeret majsstivelse og natriumaluminiumsilicat (E554).


Udseende og pakningsstørrelser


ADROVANCE 70 mg/2.800 IE tabletter er modificeret kapselformede, hvide/beige tabletter, der er mærket med omridset af en knogle på den ene side og ”710” på den anden side. ADROVANCE

70 mg/2.800 IE tabletter fås i pakninger med 2, 4, 6 eller 12 tabletter.


ADROVANCE 70 mg/5.600 IE tabletter er modificeret rektangulære, hvide/beige tabletter, der er mærket med omridset af en knogle på den ene side og ”270” på den anden side. ADROVANCE 70 mg/5.600 IE tabletter fås i pakninger med 2, 4 eller 12 tabletter.


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen

N.V. Organon Kloosterstraat 6

5349 AB Oss

Fremstiller

Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Holland Holland


Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:


België/Belgique/Belgien

Organon Belgium

Tél/Tel: 0080066550123 (+32 2 2418100)

dpoc.benelux@organon.com

Lietuva

Organon Pharma B.V. Lithuania atstovybė

Tel.: +370 52041693

dpoc.lithuania@organon.com


България

Органон (И.А.) Б.В. - клон България Тел.: +359 2 806 3030

dpoc.bulgaria@organon.com

Luxembourg/Luxemburg

Organon Belgium

Tél/Tel: 0080066550123 (+32 2 2418100)

dpoc.benelux@organon.com


Česká republika

Organon Czech Republic s.r.o. Tel: +420 233 010 300

dpoc.czech@organon.com

Magyarország

Organon Hungary Kft.

Tel.: +36 1 766 1963

dpoc.hungary@organon.com


Danmark

Organon Denmark ApS Tlf: +45 4484 6800

info.denmark@organon.com

Malta

Organon Pharma B.V., Cyprus branch Tel: +356 2277 8116

dpoc.cyprus@organon.com


Deutschland

Organon Healthcare GmbH

Tel.: 0800 3384 726 (+49 (0) 89 2040022 10)

dpoc.germany@organon.com

Nederland

N.V. Organon

Tel.: 00800 66550123

(+32 2 2418100)

dpoc.benelux@organon.com


Eesti

Organon Pharma B.V. Estonian RO Tel: +372 66 61 300

dpoc.estonia@organon.com

Norge

Organon Norway AS Tlf: +47 24 14 56 60

info.norway@organon.com


Eλλάδα

N.V. Organon

Τηλ: +30-216 6008607

Österreich

Organon Austria GmbH Tel: +43 (0) 1 263 28 65

medizin-austria@organon.com


España

Organon Salud, S.L.

Tel: +34 91 591 12 79

organon_info@organon.com

Polska

Organon Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 105 50 01

organonpolska@organon.com


France

Organon France

Tél: +33 (0) 1 57 77 32 00

Portugal

Organon Portugal, Sociedade Unipessoal Lda.

Tel: +351 218705500

geral_pt@organon.com


Hrvatska

Organon Pharma d.o.o. Tel: +385 1 638 4530

dpoc.croatia@organon.com

România

Organon Biosciences S.R.L. Tel: +40 21 527 29 90

info.romania@organon.com

Ireland

Organon Pharma (Ireland) Limited Tel: +353 15828260

medinfo.ROI@organon.com

Slovenija

Organon Pharma B.V., Oss, podružnica Ljubljana

Tel: +386 1 300 10 80

info.slovenia@organon.com


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Organon Slovakia s. r. o. Tel: +421 2 44 88 98 88

dpoc.slovakia@organon.com


Ιtalia

Addenda Pharma S.r.l.,

Tel: +39-06-9139 3303

addendapharma@legalmail.it

Suomi/Finland

Organon Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0) 29 170 3520

dpoc.finland@organon.com


Κύπρος

Organon Pharma B.V., Cyprus branch

Τηλ: +357 22866730

dpoc.cyprus@organon.com

Sverige

Organon Sweden AB Tel: +46 8 502 597 00

dpoc.sweden@organon.com


Latvija

Ārvalsts komersanta “Organon Pharma B.V.”

pārstāvniecība

Tel: +371 66968876

dpoc.latvia@organon.com

United Kingdom (Northern Ireland) Organon Pharma (Ireland) LimitedTel: +353 15828260

medinfo.ROI@organon.com


Denne indlægsseddel blev senest ændret <{MM/YYYY}>