Hjemmeside Hjemmeside
AstraZeneca

Naropin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN


Naropin2 mg/ml, 7,5 mg/ml, 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning Naropin2 mg/ml infusionsvæske, opløsning


Ropivacainhydrochlorid


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Spørg lægen, inden du får Naropin, hvis du ikke er sikker på, om noget af ovenstående gælder for dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Naropin.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelserne for Naropin er


Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive, Citywest Business Campus Dublin 24, Irland

Tel.: 0045 78772887


Repræsentant:

Aspen Nordic Branch Office of Aspen Pharma Ireland Ltd. Borupvang 3, 2750 Ballerup

Danmark


Fremstilleren ansvarlig for batchfrigivelse er

AstraZeneca AB, Forskargatan 18, 151 85 Södertälje, Sverige. AstraZeneca GmbH, Tinsdaler Weg 183, D22880 WEDEL, Germany


Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien, Danmark, Holland, Irland, Luxemburg, Storbritannien, Tyskland, Østrig: Naropin. Frankrig: Naropeine.

Italien: Naropina.


Denne indlægsseddel blev senest ændret 08/2021