Hjemmeside Hjemmeside
AstraZeneca

Bisoprolol Sandoz
bisoprolol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN


Bisoprolol Sandoz 5 mg og 10 mg filmovertrukne tabletter

Bisoprololhemifumarat


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.


Kontakt lægen, hvis en eller flere af ovennævnte advarsler er gældende eller har været gældende for dig.


Brug af anden medicin

Bisoprolol Sandoz kan påvirke effekten af andre lægemidler, og andre lægemidler kan påvirke effekten af Bisoprolol Sandoz.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Visse lægemidler kan ikke anvendes samtidigt, og andre lægemidler kræver bestemte ændringer (f.eks. i dosis).


Fortæl det altid til lægen, hvis du bruger eller får et af følgende lægemidler ud over Bisoprolol Sandoz:

Tabletkerne: mikrokrystallinsk cellulose (E 460), mannitol (E 421), croscarmellosenatrium og magnesiumstearat (E 572).

Filmovertræk: hypromellose (E 464), titandioxid (E 171) og macrogol 6000.


Udseende og pakningsstørrelser

Bisoprolol Sandoz 5 mg filmovertrukne tabletter er hvide, runde, hvælvede, filmovertrukne tabletter, som er mærket ”BISOPROLOL 5” på den ene side og fås i beholdere eller blisterpakninger med 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 100 x 1, 106, 250 eller 500 filmovertrukne tabletter.


Bisoprolol Sandoz 10 mg filmovertrukne tabletter er hvide, runde, hvælvede, filmovertrukne tabletter, som er mærket ”BISOPROLOL 10” på den ene side og fås i beholdere eller blisterpakninger med 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 100 x 1, 106, 250 eller 500 filmovertrukne tabletter.


Ikke alle pakningsstørrelser eller pakningstyper er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Østrig.


Fremstiller

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Østrig.


Dette lægemiddel er godkendt i EØS' medlemslande under følgende navne:


Holland: Bisoprololfumaraat Sandoz 5/10, omhulde tablet 5 mg/10 mg Østrig: Bisoprosan 5/10 mg - Filmtabletten

Belgien: Bisoprolol Sandoz 5/10 mg filmomhulde tabletten Danmark: Bisoprolol Sandoz

Spanien: BISOPROLOL Sandoz 5/10 mg comprimidos con cubierta pelicular EFG Finland: Bisoprolol Sandoz 5/10 mg tabletti

Frankrig: Bisoprolol Biostabilex 5/10 mg, comprimé pelliculé Sverige: Bisoprolol Sandoz 5/10 mg


Denne indlægsseddel blev senest revideret

26. januar 2011