Hjemmeside Hjemmeside

Rozex
metronidazoleLæs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Udseende og pakningsstørrelser

Tube 30 g og 50 g. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Galderma Nordic AB Seminariegatan 21

752 28 Uppsala Sverige

Tel: +46 18 444 0330

Fax: +46 18 444 0335


Fremstiller Laboratoires Galderma ZI Montdésir

745 40 Alby-sur-Chéran Frankrig.


Denne indlægsseddel blev senest ændret i september 2022