Hjemmeside Hjemmeside
Zalando

Clarithromycin Alternova

Indlægsseddel: Information til brugeren


Clarithromycin Alternova, pulver til infusionsvæske, opløsning clarithromycin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Udseende og pakningsstørrelser

Hvidt krystallisk pulver.

Hætteglas (type II-glas) med gummiprop (bromobutyl) og forseglet hætte af aluminium. Hætteglas pakket i æsker indeholdende 1 hætteglas.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Alternova A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør, Danmark


Fremstiller

Laboratorios Alcalá Farma, S.L., Avenida de Madrid, 82, 28802 Alcalá de Henares, Madrid, Spanien


Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:


DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE


Den anbefalede dosis er:


Voksne:

500 mg 2 gange dagligt.

Clarithromycin Alternova infusionsvæske bør højst gives i fem dage.


Den færdige opløsning til indsprøjtning fremstilles som følger:

  1. Forbered den initiale opløsning af clarithromycin ved at tilføre 10 ml sterilt vand til injektion pr. 500 mg hætteglas. Brug kun sterilt vand til injektion, da andre opløsningsvæsker kan forårsage bundfældning af opløsningen. Brug ikke opløsningsvæsker som indeholder konserveringsmidler eller uorganiske salte.

    Hver ml indeholder 50 mg clarithromycin.


  2. Infusionsvæsken (rekonstitueret opløsning fortyndet med 250 ml til 2 mg/ml) tilberedes ved at fortynde opløsningen med 250 ml af en af følgende væsker:

Glucose 50 mg/ml,

Natriumklorid 9 mg/ml, Ringer-laktat


Parenterale lægemidler skal undersøges visuelt for partikler og misfarvning inden administration.


OPBEVARING OG HOLDBARHED


Dette lægemiddel har en holdbarhed på 4 år.


Den brugsfærdige infusionsvæske (rekonstitueret opløsning fortyndet med 250 ml egnet fortyndingsvæske til ca. 2 mg/ml) er vist kemisk og fysisk stabil i 48 timer ved 5 ºC og 6 timer ved 25

ºC.


Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør det rekonstituerede produkt bruges omgående. Hvis det ikke bruges med det samme, vil ansvaret for opbevaringstider og opbevaringsbetingelser ligge hos brugeren og vil normalt ikke være mere end 24 timer ved 2-8 ºC, medmindre rekonstituering/opløsning er sket under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser.


Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.