Hjemmeside Hjemmeside
International Commitee of the Red Cross

Posaconazole STADA

Indlægsseddel: Information til brugeren Posaconazole STADA 100 mg gastroresistente tabletter

posaconazol


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Øvrige indholdsstoffer: Methacrylsyre-ethylacrylat copolymer (1:1) (type B), triethylcitrat, xylitol, hydroxypropylcellulose, propylgallat, mikrokrystallisnsk cellulose, kolloid vandfri silica,

croscarmellosenatrium, natriumstearylfumarat (se pkt. 2 ”Posaconazole STADA indeholder natrium”), polvinylalkohol, titandioxid (E171), macrogol 3350, talcum, gul jernoxid (E172).


Udseende og pakningsstørrelser

Posaconazole STADA gastroresistente tabltter er gult-overtrukne og kapselformede, mærket med ”100P” på den ene side og glat på den anden side. Tabletterne er pakket i æsker af 24 eller 96 tabletter i blistere uden perforrering, 24x1 eller 96x1 tabketter i perforreret enkeltdosis blistere, eller 60 tabletter i HDPE flasker.


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel Tyskland


Fremstiller

Delorbis Pharmaceuticals Ltd

17 Athinon Street, Ergates industrial Area 2643 Ergates

Cypern


Repræsentant STADA Nordic ApS Marielundvej 46A 2730 Herlev Danmark


Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne: Tyskland Posaconazol AL 100 mg magensaftresistente Tabletten Østrig Posaconazol STADA 100 mg magensaftresistente Tabletten

Kroatien Posakonazol STADA 100 mg želučanootporne tablete

Spanien Posaconazol STADA 100 mg comprimidos gastrorresistentes EFG Estland Posaconazole STADA

Finland Posaconazole STADA 100 mg enterotabletti

Frankrig POSACONAZOLE EG 100 mg, comprimé gastrorésistant Grækenland Posaconazole STADA

Irland Posaconazole Clonmel 100 mg gastro-resistant tablets

Island Posaconazole STADA

Italien Posaconazolo Eurogenerici

Lithuania Posaconazole STADA 100 mg skrandyjeneirios tabletės Letland Posaconazole STADA 100 mg zarnās šķīstošās tabletes

Malta Posaconazole Clonmel 100 mg Gastroresistant Tablets

Holland Posaconazol CF 100 mg, maagsapresistente tabletten

Polen Posaconazole STADA

Rumænien Posaconazol STADA 100 mg comprimate gastrorezistente Sverige Posaconazole STADA 100 mg enterotablett

Slovenien Posakonazol STADA 100 mg gastrorezistentne tablete Slovakiet Posakonazol STADA 100 mg gastrorezistentne tablete England Posaconazole STADA 100 mg Gastro-resistant tablets


Denne indlægsseddel blev senest ændret december 2020