Hjemmeside Hjemmeside
AstraZeneca

Eslicarbazepinacetat Stada
eslicarbazepine

Indlægsseddel: Information til brugeren


Eslicarbazepinacetat STADA 200 mg tabletter Eslicarbazepinacetat STADA 800 mg tabletter


eslicarbazepinacetat


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du eller dit barn begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Udseende og pakningsstørrelser

Hver Eslicarbazepinacetat STADA 200 mg tabletter er hvide til råhvide tabletter, aflange og bikonvekse med delekærv på begge sider og en længde på ca. 11,8 mm og en tykkelse på ca. 3,9 mm Tabletten kan deles i to lige store doser.


Eslicarbazepinacetat STADA 800 mg tabletter

Hvide til råhvide tabletter, aflange og bikonvekse med delekærv på begge sider og en længde på ca. 18,9 mm og en tykkelse på ca. 6,1 mm Tabletten kan deles i to lige store doser.


Tabletterne er pakket i gennemsigtig eller uigennemsigtig PVC/PVdC/Alu blisterkort i æsker med 20, 28, 30, 60 eller 90 tabletter.


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel Tyskland


Fremstiller

Delorbis Pharmaceuticals Ltd.,

17 Athinon str., Ergates Industrial Area 2643 Ergates, Lefkosia,

Cypern


Dansk repræsentant STADA Nordic ApS Marielundvej 46A 2730 Herlev


Denne indlægsseddel blev senest ændret November 2022