Hjemmeside Hjemmeside

Temozolomide Sun
temozolomide

Indlægsseddel: Information til brugeren


Temozolomide SUN 5 mg, hårde kapsler Temozolomide SUN 20 mg, hårde kapsler Temozolomide SUN 100 mg, hårde kapsler Temozolomide SUN 140 mg, hårde kapsler Temozolomide SUN 180 mg, hårde kapsler Temozolomide SUN 250 mg, hårde kapsler temozolomid


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger

Indhold af kapsel: lactose, natriumstivelsesglycolat (type B), vinsyre, stearinsyre (se pkt. 2 "Temozolomide SUN indholder lactose")

Kapselskal: gelatine, titaniumdioxid (E171), natriumlaurilsulfat

Tryksværte:

Temozolomide SUN 5 mg, hårde kapsler: shellak, propylenglycol, gul jernoxid (E172), blå 1/Brilliant Blue FCF aluminium lake (E 133).

Temozolomide SUN 20 mg, hårde kapsler: shellak, propylenglycol, gul jernoxid (E172). Temozolomide SUN 100 mg, hårde kapsler: shellak, propylenglycol, rød jernoxid (E172), gul jernoxid (E172), titaniumdioxid (E171).

Temozolomide SUN 140 mg, hårde kapsler: shellak, propylenglycol, titaniumdioxid (E171), blå 1/Brilliant Blue FCF aluminium lake (E 133).

Temozolomide SUN 180 mg, hårde kapsler: shellak, propylenglycol, rød jernoxid (E172). Temozolomide SUN 250 mg, hårde kapsler: shellak, propylenglycol, sort jernoxid (E172).


Udseende og pakningsstørrelser


Temozolomide SUN 5 mg hårde gelatinekapsler med hvid, uigennemsigtig hætte og krop, påtrykt med grønt blæk. Hætten er påtrykt med '890'. Kroppen er præget med '5 mg' og to striber.


De hårde kapsler forefindes i blisterpakninger, som indeholder 5 kapsler. For pakker med 20 kapsler vil 4 blisterpakker med 5 kapsler være inkluderet i et karton.


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller


Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Nederlandene


Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende Dem til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:


België/Belgique/Belgien/България/Česká republika/

Danmark/Eesti/Ελλάδα/Hrvatska/Ireland/Ísland/

Κύπρος/Latvija/Lietuva/Luxembourg/Luxemburg/Magyarország/

Malta/Nederland/Norge/Österreich/Portugal/ Slovenija/Slovenská republika/Suomi/Finland/Sverige Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Nederland/Pays-Bas/Niederlande/Нидерландия/Nizozemsko/ Nederlandene/Holland/Ολλανδία/Nizozemska/The Netherlands/Holland/

Ολλανδία/Nīderlande/Nyderlandai/Pays-Bas/Niederlande/Hollandia/ L-Olanda/Nederland/Nederland/Niederlande/Países Baixos/

Nizozemska/Holandsko/Alankomaat/Nederländerna/Nederländerna Tel./тел./tlf./τηλ./Sími/τηλ./Tlf./Puh./

+31 (0)23 568 5501


Deutschland

Sun Pharmaceuticals Germany GmbH Hemmelrather Weg 201

51377 Leverkusen

Deutschland

tel. +49 214 403 990


España

Sun Pharma Laboratorios, S.L.

Rambla de Catalunya 53-55 08007 Barcelona

España

tel. +34 93 342 78 90


France

Sun Pharma France

11-15, Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux

France

Tel. +33 1 41 44 44 50


Italia

Sun Pharma Italia Srl

Viale Giulio Richard, 1 20143 Milano

Italia

tel. +39 02 33 49 07 93


Polska

Ranbaxy (Poland) Sp. Z o. o.

ul. Kubickiego 11

02-954 Warszawa Polska

Tel. +48 22 642 07 75


România

Terapia S.A.

Str. Fabricii nr 124

Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

România

Tel. +40 (264) 501 500

United Kingdom (Northern Ireland)

Ranbaxy UK Ltd

a Sun Pharma Company Millington Road 11

Hyde Park, Hayes 3

5th Floor

UB3 4AZ HAYES

United Kingdom

Tel. +44 (0) 208 848 8688


Denne indlægsseddel blev senest ændretDe kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside: https://www.ema.europa.eu/.