Hjemmeside Hjemmeside

Estrofem mite
estradiol

Indlægsseddel: Information til brugeren

Estrofem mite 1 mg fi vertrukne tabletter

estradiolhemihydrat


image imageLæs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


.


Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Estrofem mite

 3. Sådan skal du tage Estrofem mite

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. Virkning og anvendelse

  image

  Estrofem mite er en hormonsubstitutionsbehandling (HRT). Det indeholder det kvindelige kønshormon estradiol. Estrofem mite ordineres specielt til postmenopausale kvinder, særligt kvinder som har fået fjernet livmoderen (hysterektomi) og derfor ikke behøver østrogen/gestagen behandling.


  Estrofem mite anvendes til:


  Lindring af symptomer der forekommer efter overgangsalderen

  I overgangsalderen falder mængden af det østrogen der produceres i kvindens krop. Dette kan forårsage symptomer såsom varmt ansigt, nakke og brystkasse (hedeture). Estrofem mite lindrer disse symptomer efter overgangsalderen. Du bør kun få ordineret Estrofem mite hvis dine symptomer er en alvorlig gene i din dagligdag.


  Erfaring med behandling af kvinder over 65 år med Estrofem mite er begrænset. Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller du ikke får det bedre.

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Estrofem mite

  image

  Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.


  Sygehistorie og regelmæssig lægekontrol

  Brug af HRT medfører risici, som skal overvejes

  inden det besluttes om behandling skal påbegyndes, eller om den skal fortsættes.


  Erfaring med behandling af kvinder som for tidligt går i overgangsalderen (pga. at æggestokkene ikke fungerer eller operation) er begrænset. Hvis du går i overgangsalderen for tidligt kan risici ved brug af HRT være anderledes. Tal med din læge.


  Før du begynder at tage HRT (eller begynder igen), vil din læge spørge dig om din og din families sygehistorie. Din læge kan beslutte at foretage en fysisk undersøgelse. Dette kan inkludere en undersøgelse af dine bryster og/eller om nødvendigt en indvendig undersøgelse.


  Når du er startet med Estrofem mite, skal du gå til regelmæssig lægekontrol (mindst én gang om året). Ved disse kontroller kan du tale med din læge om fordele og ulemper ved at fortsætte med at tage Estrofem mite.


  Gå regelmæssigt til brystscreening som anbefalet af din læge.


  Tag ikke Estrofem mite

  Hvis du har nogle af følgende tilstande. Hvis du er usikker på nogle af punkterne nedenfor, skal du tale med din læge inden du bruger Estrofem mite.


  Tag ikke Estrofem mite

  • hvis du er allergisk over for estradiol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Estrofem mite (angivet i afsnit 6).

  • Hvis du har, har haft eller har mistanke om, at du har brystkræft.

  • Hvis du har, har haft eller har mistanke om, at du har en østrogenafhængig tumor, såsom kræft i livmoderslimhinden (endometriet).

  • Hvis du har blødninger fra skeden uden kendt årsag.

  • Hvis du har fortykkelse af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi), og ikke bliver behandlet for det.

  • Hvis du har eller på noget tidspunkt har haft en blodprop i en vene (venøs tromboembolisme), f.eks. i benene (dyb venetrombose) eller i lungerne (lungeemboli).

  • Hvis du har en forstyrrelse, der påvirker blodets evne til at størkne (såsom mangel på protein C, protein S eller antitrombin).

  • Hvis du har eller for nylig har haft en sygdom, der skyldes blodpropper i arterierne, såsom et hjertetilfælde, slagtilfælde eller hjertekramper (angina).

  • Hvis du har eller på noget tidspunkt har haft en leversygdom og prøver af din leverfunktion endnu ikke er normaliserede.

  • Hvis du har en sjælden blodsygdom kaldet “porfyri”, som er arvelig.

  Hvis nogle af ovenstående tilstande indtræder for første gang imens du bruger Estrofem mite, skal du stoppe behandlingen og straks konsultere din læge.

  Advarsler og forsigtighedsregler

  Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Estrofem mite. Fortæl din læge, hvis du har eller har haft nogle af følgende sygdomme inden du begynder med behandlingen, da de kan vende tilbage eller forværres under behandling med Estrofem mite. Hvis det er tilfældet bør du gå oftere til lægekontrol:

  • godartede knuder (fi omer) i livmoderen

  • vækst af livmoderslimhinden uden for livmoderen (endometriose), eller tidligere har haft fortykkelse af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi)

  • øget risiko for dannelse af blodpropper (se ”Blodpropper i en vene (venøs tromboemboli)”)

  • øget risiko for udvikling af en østrogenafhængig kræftform (som f.eks. hvis du har en mor, søster, mormor eller farmor, som har haft brystkræft)

  • forhøjet blodtryk

  • en leversygdom, f.eks. en godartet svulst i leveren

  • sukkersyge

  • galdesten

  • migræne eller kraftig hovedpine

  • en sygdom i immunsystemet der påvirker mange af kroppens organer (SLE – systemisk lupus erythematose)

  • epilepsi

  • astma

  • en sygdom der påvirker trommehinden og hørelsen (otosklerose)

  • et meget højt fedtindhold i blodet (triglycerider)

  • væskeophobning som skyldes hjerte- eller nyreproblemer.


   Stop med at tage Estrofem mite og kontakt straks lægen

   Hvis du oplever nogle af følgende bivirkninger ved brug af HRT:

  • nogle af tilstandene anført under afsnittet ”Tag ikke Estrofem mite”

  • du bliver gul i huden eller i det hvide af øjnene (gulsot). Dette kan være tegn på leverproblemer

  • en markant forhøjelse af dit blodtryk (symptomerne kan være hovedpine, træthed, svimmelhed)

  • migræne-lignende hovedpine for første gang

  • hvis du bliver gravid

  • hvis du bemærker tegn på en blodprop, såsom:

   • smertefuld hævelse og rødmen af benene

   • pludselige brystsmerter

   • vejrtrækningsbesvær.


  For yderligere oplysninger se ”Blodpropper i en vene (venøs tromboemboli)”.


  Bemærk: Estrofem mite er ikke et præventionsmiddel.

  Hvis der er gået mindre end 12 måneder siden din sidste menstruation eller du er under 50 år gammel, skal du muligvis stadig bruge et præventionsmiddel for at undgå graviditet. Spørg din læge til råds.


  HRT og kræft

  Øget fortykkelse af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi) og kræft i livmoderslimhinden (endometriekræft) Behandling med HRT med østrogen alene, kan øge risikoen for øget vækst af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi) og kræft i livmoderslimhinden (endometriekræft).


  Behandling med gestagen i tillæg til østrogen i minimum 12 dage for hver 28 dages cyklus beskytter dig mod denne ekstra risiko. Din læge vil ordinere gestagen separat, hvis du stadig har din livmoder. Hvis din livmoder er blevet fjernet (hysteretomi), drøft da med lægen om du sikkert kan tage dette produkt uden gestagen.


  Sammenligning

  Hos kvinder i alderen 50 til 65 år, der stadig har en livmoder og som ikke tager HRT, vil i gennemsnit 5 ud af 1.000 blive diagnosticeret med endometriekræft.


  Hos kvinder i alderen 50 til 65 år, der stadig har en livmoder og som får HRT med østrogen alene, vil mellem 10 og 60 kvinder ud af 1.000 blive diagnosticeret med endometriekræft (dvs. mellem 5 til 55 ekstra tilfælde), afhængig af dosis og behandlingsperiode.


  Uventet blødning

  Du vil få en månedlig blødning (en såkaldt ophørsblødning) under behandling med Estrofem mite. Men hvis du får uventede blødninger eller pletblødninger udover din månedlige blødning, som:

  • forekommer efter de 6 første måneder

  • starter efter du har taget Estrofem mite i mere end 6 måneder

  • forekommer efter du er stoppet med at tage Estrofem mite skal du kontakte din læge hurtigst muligt.


   Brystkræft

   Der er påvist øget risiko for brystkræft ved hormonerstatningsbehandling (HRT) med kombineret østrogen-gestagen eller med østrogen alene. Den øgede risiko afhænger af, hvor længe du bruger HRT. Den øgede risiko viser sig inden for 3 års brug. Efter ophør af HRT falder den øgede risiko med tiden, men risikoen kan bestå i 10 år eller mere, hvis du har brugt HRT i mere end 5 år.


   Sammenligning

   Ud af 1.000 kvinder i alderen 50-54 år, der ikke får hormonerstatningsbehandling, diagnosticeres i gennemsnit 13-17 med brystkræft i løbet af en periode på 5 år. Blandt kvinder på 50 år, der påbegynder HRT med østrogen alene i 5 år, vil der være

   16-17 tilfælde pr. 1.000 brugere (dvs. yderligere 0-3 tilfælde).

   Blandt kvinder på 50 år, der påbegynder HRT med kombineret østrogen og gestagen i 5 år, vil der være 21 tilfælde pr. 1.000 brugere

   (dvs. yderligere 4-8 tilfælde).


   Ud af 1.000 kvinder i alderen 50-59 år, der ikke får HRT, diagnosticeres i gennemsnit 27 med brystkræft i løbet af en periode på 10 år.

   Blandt kvinder på 50 år, der påbegynder HRT med østrogen alene i 10 år, vil der være 34 tilfælde pr. 1.000 brugere (dvs. yderligere 7 tilfælde).

   Blandt kvinder på 50 år, der påbegynder HRT med kombineret østrogen og gestagen i 10 år, vil der være 48 tilfælde pr. 1.000 brugere (dvs. yderligere

   21 tilfælde).


   Regelmæssig undersøgelse af dine bryster.

   Kontakt din læge hvis du bemærker ændringer såsom:

  • forhøjninger eller fordybninger i huden

  • ændringer af brystvorten

  • knuder, som du kan se eller føle.


  Du anbefales desuden at deltage i mammografi eeningsprogrammer, hvis du får det tilbudt.

  I forbindelse med mammografi eening, er det vigtigt at du oplyser sygeplejersken eller sundhedspersonalet, som foretager røntgenundersøgelsen, at du tager HRT, da denne medicin kan påvirke resultatet af mammografi ved at øge vævstætheden i dine bryster. Der hvor tætheden af vævet i brystet er forøget, kan mammografi måske ikke påvise alle knuder.


  Kræft i æggestokkene

  Kræft i æggestokkene (ovariecancer) ses sjældent - langt sjældnere end brystkræft. HRT-behandling med østrogen alene eller med kombineret østrogen og gestagen er blevet forbundet med en let øget risiko for kræft i æggestokkene.


  Risikoen for kræft i æggestokkene afhænger af kvindens alder. Eksempel: Blandt kvinder i alderen 50-54 år, som ikke tager HRT, diagnosticeres kræft i æggestokkene hos ca. 2 ud af 2.000 kvinder i løbet af en periode på 5 år. Blandt kvinder, som har taget HRT i 5 år, vil der være ca. 3 tilfælde for hver 2.000 brugere (dvs. ca. 1 yderligere tilfælde).


  Virkning af HRT på hjerte og kredsløb Blodpropper i en vene (trombose)

  Risikoen for blodpropper i venerne er omkring 1,3 til 3 gange højere hos HRT brugere end hos ikke-brugere, især i det første behandlingsår.


  Blodpropper kan være alvorlige, og hvis én bevæger sig til lungerne, kan det medføre brystsmerter, vejrtrækningsbesvær, bevidstløshed eller i værste fald død.


  Du har større risiko for at få en blodprop i venerne jo ældre du bliver, samt hvis en eller fl e af følgende tilstande er gældende for dig. Kontakt lægen hvis du har en af nedenstående tilstande:

  • du ikke er i stand til at gå eller stå i længere tid pga. en større operation, tilskadekomst eller sygdom (se også afsnit 3, ”Hvis du har brug for en operation”)

  • du er svært overvægtig (BMI der er over 30 kg/m2)

  • du har problemer med blodpropdannelse, som skal langtidsbehandles med medicin, der anvendes til at forebygge blodpropper

  • hvis en nær slægtning på et tidspunkt har haft en blodprop i benet, lungen eller et andet organ

  • du har systemisk lupus erythematosus (SLE)

  • du har kræft.


  Ved symptomer på en blodprop, se “Stop med at bruge Estrofem mite og kontakt straks lægen”.


  Sammenligning

  Blandt kvinder i 50’erne, som ikke tager HRT, forventes i gennemsnit 4 til 7 ud af 1.000 at få en blodprop i en vene over en 5-års periode.


  Blandt kvinder i 50’erne, som har taget østrogen-gestagen HRT i over 5 år, vil der være 9 til 12 tilfælde ud af 1.000 behandlede (dvs. 5 ekstra tilfælde). Blandt kvinder i 50’erne, der har fået fjernet livmoderen og som har taget HRT med østrogen alene i over 5 år, vil der være 5 til 8 tilfælde ud af

  1.000 behandlede (dvs. 1 ekstra tilfælde).


  Hjerte-karsygdom

  Der er ingen beviser for, at HRT vil hjælpe med at forebygge et hjerteanfald.


  Kvinder, der er fyldt 60 år, og som tager østrogen-gestagen HRT, vil have lidt større sandsynlighed for at udvikle en hjertesygdom end de, der ikke tager HRT. Blandt kvinder der har fået fjernet livmoderen og som tager HRT med østrogen alene, er der ingen forøget risiko for at udvikle en hjertesygdom.


  Slagtilfælde

  Risikoen for at få slagtilfælde er omkring 1,5 gange højere hos kvinder der tager HRT, end de der ikke gør. Antallet af ekstra slagtilfælde forårsaget ved brugen af HRT stiger med alderen.


  Sammenligning

  Blandt kvinder i 50’erne, som ikke tager HRT, vil i gennemsnit 8 ud af 1.000 forventes at få et slagtilfælde over en 5-års periode. Blandt kvinder i 50’erne, som tager HRT, vil der være 11 tilfælde ud af 1.000 behandlede over 5 år (dvs. 3 ekstra tilfælde).


  Andre tilstande

  HRT vil ikke forebygge tab af hukommelsen. Noget tyder på at der er en højere risiko for mulig tab af hukommelsen hos kvinder, der starter med at tage enhver form for HRT efter 65-års alderen. Spørg din læge til råds.


  Brug af anden medicin sammen med Estrofem mite

  Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller, for nyligt har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin


  Noget medicin kan påvirke virkningen af Estrofem mite.

  Dette kan føre til uregelmæssig blødning. Dette gælder følgende medicin:

  • Medicin mod epilepsi (f.eks barbiturater, phenytoin og carbamazepin)

  • Medicin mod tuberkulose (f.eks. rifampicin, rifabutin)

  • Medicin mod HIV-infektion (f.eks nevirapin, efavirenz, ritonavir og nelfi vir)

  • Naturlægemidler, som indeholder perikum (Hypericum perforatum).


   Brug af Estrofem mite sammen med mad og drikke

   Tabletterne kan tages med eller uden mad og drikke.


   Graviditet og amning

   Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.


   Graviditet

   Estrofem mite benyttes kun til behandling af kvinder i overgangsalderen. Hvis du bliver gravid, skal du stoppe behandlingen med Estrofem mite og kontakte din læge.


   Amning

   Du må ikke tage Estrofem mite hvis du ammer.


   Trafi - og arbejdssikkerhed

   Estrofem mite påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafi en.


   Estrofem mite indeholder lactose

   Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.


   Laboratorieundersøgelser

   Hvis du skal have taget en blodprøve, så fortæl lægen eller laboratoriepersonalet, at du tager Estrofem mite, da dette lægemiddel kan påvirke visse prøveresultater.

 3. Sådan skal du tage Estrofem mite

  image

  Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.


  Hvis du har fået din livmoder fjernet, eller hvis du ikke har vaginale blødninger og du ikke tager andre HRT produkter, kan du starte behandlingen med Estrofem mite når som helst.


  Tag én tablet dagligt fortrinsvis på samme tidspunkt hver dag.

  Når alle 28 tabletter i kalenderpakningen er taget, fortsættes behandlingen næste dag med en ny kalenderpakning. Se ”BRUGERVEJLEDNING” til sidst i denne indlægsseddel for instruktion i brug af kalenderpakningen.

  Din læge vil ordinere så lav en dosis som muligt i den kortest mulige periode, som giver dig symptomlindring. Tal med din læge, hvis du mener, at denne dosis er for stærk eller ikke er stærk nok.


  Hvis du har fået fjernet livmoderen, udskriver lægen ikke gestagen (et andet kvindeligt kønshormon), medmindre du har endometriose (en tilstand, hvor væv fra livmoderslimhinden fi uden for livmoderen).


  Hvis du har taget et andet HRT-produkt indtil nu, bør du spørge lægen eller på apoteket, hvornår du skal starte din behandling med Estrofem mite.


  Hvis du oplever gennembrudsblødninger eller pletblødninger, er det normalt ikke noget at være bekymret over, især ikke under de første par måneder af behandlingen med HRT (se også afsnit 2, ”HRT og kræft”, ”Øget vækst af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi)” og ”kræft i livmoderslimhinden (endometriekræft)” for mere information).


  Hvis du har taget for mange Estrofem mite

  Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget fl e Estrofem mite tabletter, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). En overdosis af Estrofem mite kan medføre, at du føler dig syg eller kaster op.


  Hvis du har glemt at tage Estrofem mite

  Hvis du har glemt at tage en tablet på det sædvanlige tidspunkt, tag den da inden for de næste 12 timer. Hvis der er gået mere end 12 timer, springes den glemte tablet over, og behandlingen fortsættes som sædvanlig næste dag. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. At glemme en dosis kan øge sandsynligheden for gennembrudsblødning og pletblødning, hvis du stadig har en livmoder.


  Hvis du holder op med at tage Estrofem mite

  Kontakt lægen, hvis du ønsker at stoppe behandlingen med Estrofem mite. Lægen vil forklare virkningen af at stoppe behandlingen og tale med dig om andre behandlingsmuligheder.


  Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.


  Hvis du skal have foretaget en operation

  Hvis du skal opereres, så fortæl lægen at du tager

  Estrofem mite. Det kan være nødvendigt at stoppe med at tage Estrofem mite omkring 4 til 6 uger inden operationen, for at nedsætte risikoen for blodpropper (se afsnit 2, ”Blodpropper i en vene (trombose)”. Spørg din læge hvornår du kan starte med at tage Estrofem mite igen.


 4. Bivirkninger

  image

  Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.


  De følgende sygdomme er oftere rapporteret hos kvinder der tager HRT, end hos kvinder der ikke tager HRT:

  • brystkræft

  • unormal vækst af eller kræft i livmoderslimhinden (endometriehyperplasi eller kræft)

  • kræft i æggestokkene

  • blodpropper i venerne i ben eller lunger (tromboembolisme)

  • hjerte-karsygdom

  • slagtilfælde

  • mulig hukommelsestab hvis behandling med HRT er påbegyndt i en alder over 65 år. For mere information om disse bivirkninger se afsnit 2.

   Hypersensitivitet/allergi (Ikke almindelige bivirkninger – kan forekomme hos færre end

   1 ud af 100 behandlede). Selv om det er sjældent, kan hypersensitivitet/allergi forekomme. Tegn på hypersensitivitet/allergi kan inkludere et eller fl e af de følgende symptomer: Udslæt, kløe, hævelse, åndedrætsbesvær, lavt blodtryk (bleg og kold hud, hurtig hjertebanken), svimmelhed og svedeture.

   Disse symptomer kan være tegn på en anafylaktisk reaktion/chok. Hvis et af de nævnte symptomer forekommer, skal du stoppe med at tage Estrofem mite og straks søge lægehjælp.


   Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10 behandlede)

  • Depression

  • Hovedpine

  • Mavepine

  • Kvalme

  • Kramper i benene

  • Smerter i brystet, spænding i brystet eller forstørrelse af brystet

  • Væskeansamling (ødem)

  • Vægtstigning.


   Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 100 behandlede)

  • Unormalt syn

  • Blodpropper i venerne (venøs emboli)

  • Halsbrand (dyspepsi)

  • Opkastning

  • Luft i maven eller oppustethed

  • Galdesten

  • Kløen eller udslæt (urticaria).


   Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede)

  • Uregelmæssige underlivsblødninger*

  • Migræne eller forværret migræne

  • Slagtilfælde

  • Svimmelhed

  • Diarré

  • Hårtab (alopeci)

  • Forhøjet blodtryk.


   *hvis ordineret til kvinder med livmoder


   Følgende bivirkninger er rapporteret med andre HRT præparater:

  • Galdeblæresygdom

  • Søvnløshed

  • Epilepsi

  • Ændring i spontandrift, fortrinsvis det seksuelle (libido)

  • Infektion i underlivet forårsaget af svamp

  • Forværring af astma

  • Forskellige hudsygdomme:

   • Misfarvning af huden, især på ansigtet og nakken, også kendt som ”graviditets pletter” (chloasma)

   • Smertefulde rødlige knuder i huden (erythema nodosum)

   • Røde eller violette misfarvninger af huden og/eller slimhinder (vaskulær purpura)

   • Skydeskive-formet rødligt udslæt eller sår (erythema multiforme).


    Indberetning af bivirkninger

    Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

    Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1

    DK-2300 København S

    Websted: www.meldenbivirkning.dk


    Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 5. Opbevaring

  image

  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares koldt.

  Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afl t, toilettet eller skraldespanden.


 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

image

Estrofem mite indeholder


Udseende og pakningsstørrelser Udseende

Estrofem mite fi vertrukne tabletter er røde og runde med en diameter på 6 mm. Tabletterne er præget med NOVO 282 på den ene side.


Pakningsstørrelser

Estrofem mite fås i en pakningsstørrelse à 3x28 fi vertrukne tabletter.

Indehaver af markeds- føringstilladelsen: 2care4

Stenhuggervej 12

6710 Esbjerg V


Fremstiller:

2care4 Stenhuggervej 12-14

6710 Esbjerg V


Estrofem er et registreret varemærke, der tilhører Novo Nordisk Health Care AG. Estrofem mite svarer til Estrofem.

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2021.

Brugervejledning.

Sådan bruges kalenderpakningen

 1. Sådan sætter du ugedagsskiven

  Drej midterskiven, således at ugedagen står ud for den lille plastikspids.

 2. Sådan tager du den første tablet ud

  Knæk plastikspidsen af og vip den første tablet ud.

 3. Ugedagsskiven drejes hver dag

Drej den gennemsigtige skive med uret i pilens retning frem til næste ugedag. Vip næste tablet ud. Husk at tage en tablet hver dag.

Du kan først dreje den gennemsigtige skive, når du har fjernet tabletten i åbningen.


image