Hjemmeside Hjemmeside
International Commitee of the Red Cross

Fluoxetin Actavis

Indlægsseddel: Information til brugeren Fluoxetin Actavis

20 mg opløselige tabletter

Fluoxetin


image

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

  1. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fluoxetin Actavis opløselige tabletter indeholder

Aktivt stof: Fluoxetin 20 mg som fluoxetinhydrochlorid

Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, vandfri kolloid silica, magnesiumstearat.


Udseende og pakningsstørrelser Udseende

Fluoxetin Actavis er en hvid, opløselig tablet med delekærv på den ene side.


Pakningsstørrelser

10, 10x1, 12, 14, 20, 28, 30, 30x1, 50, 100 og 250 opløselige tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller


Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island.


Repræsentant i Danmark

Actavis A/S, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte.


image

Fremstiller

Actavis Nordic A/S, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte.

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegur 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island


Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne

Danmark og Island: Fluoxetin Actavis Malta: Afeksin


Denne indlægsseddel blev senest revideret februar 2013