Hjemmeside Hjemmeside
AstraZeneca

Medicinsk Oxygen Strandmøllen
oxygen

Indlægsseddel: Information til brugeren


Medicinsk Oxygen Strandmøllen 100%, medicinsk gas, kryogen


Oxygen


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid Medicinsk Oxygen Strandmøllen nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig..


Udseende og pakningsstørrelser

Medicinsk Oxygen Strandmøllen er farveløst, lugtfrit og uden smag.


Alle beholdere er vakuumisolerede fremstillet af rustfrit stål og aluminium beregnet til opbevaring af lavtemperatur kondenserede gasser ved cirka -180 °C.


Tankvogne vil kun blive anvendt som endelig beholder med lukkesystem, når produktet leveres til stationære opbevaringsbeholdere til kryogen gas, der håndteres af andre end indehaveren af markedsføringstilladelsen.


Beholdertyper er som følger: Mobile kryogenbeholdere, tankvogne og stationære opbevaringsbeholdere til kryogen gas.


Mobile kryogenbeholdere har en kapacitet fra 5 til 1000 liter. Tankvogne har en kapacitet fra 2.000-40.000 liter.

Stationære opbevaringsbeholdere til kryogen gas har en kapacitet fra 2.000-60.000 liter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:


Strandmøllen A/S Strandvejen 895

DK -2930 Klampenborg Danmark


Fremstiller: Strandmøllen A/S Industribuen 32 DK-5592 Ejby

Danmark eller

Strandmöllen AB Näsvägen 22

SE-341 34 Ljungby Sverige


Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark: Medicinsk Oxygen Strandmøllen Island: Lyfjasúrefni Strandmøllen Sverige: Medicinsk Oxygen Strandmøllen

Tyskland: Medizinischer Sauerstoff Strandmöllen


Denne indlægsseddel blev senest revideret 10/2018.