Hjemmeside Hjemmeside
Zalando

Metoprololsuccinat Paranova
metoprolol


Indlægsseddel: Information til brugeren

Metoprololsuccinat Paranova 50 mg depottabletter

metoprololsuccinat


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

skraldespanden.


  1. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Metoprololsuccinat Paranova indeholder:

magnesiumstearat, majsstivelse, dispergeret polyacrylat 30%, kolloid vandfri silica, saccharose, talcum og titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser:

Metoprololsuccinat Paranova 50 mg er hvide, aflange tabletter med delekærv på begge sider. Metoprololsuccinat Paranova 50 mg findes i pakningsstørrelserne 30 og 100 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack A/S Marielundvej 46D, 2. tv DK-2730 Herlev

Denne indlægsseddel blev senest ændret 12/2021.