Hjemmeside Hjemmeside
AstraZeneca

Leflunomide Teva
leflunomide


Indlægsseddel: Information til brugeren


Leflunomide Teva 10 mg filmovertrukne tabletter

leflunomid


Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Oversigt over indlægssedlen:


 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Leflunomide Teva

 3. Sådan skal du tage Leflunomide Teva

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

  Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. Virkning og anvendelse


  Leflunomide Teva tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes antireumatisk medicin. Det indeholder det aktive stof leflunomid.


  Leflunomide Teva bruges til at behandle voksne med aktiv reumatoid artrit.


  Reumatoid artrit er en invaliderende form for gigt. Symptomerne er bl.a. en betændelseslignende tilstand i leddene, hævelse, besvær med at bevæge sig og smerter. Andre symptomer, der påvirker hele kroppen er appetitløshed, feber, mangel på energi og anæmi (mangel på røde blodlegemer).


 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Leflunomide Teva Tag ikke Leflunomide Teva

  • hvis du er allergisk over for leflunomid (specielt en alvorlig hudreaktion, ofte ledsaget af feber, ledsmerter, røde pletter på huden eller blærer, f.eks. Steven-Johnson syndrom) eller over for nogen af de andre indholdsstofer i Leflunomide Teva (anført i pkt. 6).

  • hvis du har leverproblemer.

  • hvis du lider af en alvorlig sygdom, der påvirker dit immunsystem, f.eks. aids.

  • hvis du har problemer med din knoglemarv, eller hvis du har et lavt antal røde eller hvide blodlegememer, eller et reduceret antal blodplader som følge af andre sygdomme end reumatoid artrit.

  • hvis du lider af en alvorlig infektion.

  • hvis du lider af moderate til svære nyreproblemer.

  • hvis du har et alvorligt lavt antal proteiner i dit blod (hypoproteinæmi).

  • hvis du er gravid, tror du er gravid eller ammer


  Advarsler og forsigtighedsregler

  Kontakt lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, før du tager Leflunomide Teva


  • hvis du allerede har et lavt antal røde eller hvide blodlegemer (anæmi eller leukopeni), lavt antal blodplader, som kan øge blødninger eller blodudtrædninger (trombocytopeni), lav knoglemarvsfunktion, eller hvis du risikerer, at din knoglemarv ikke fungerer ordentligt, kan din læge råde dig til at tage visse lægemidler til at fremskynde udrensningen af Leflunomide Teva fra din krop.

  • hvis du udvikler hævede og svampede gummer, sår, og løse tænder (en smitsom mundsygdom, der kaldes ulcerøs stomatitis), skal du kontakte din læge, som måske vil råde dig til at holde op med at tage Leflunomide Teva.

  • hvis du skifter over til anden medicin til behandling af din reumatoid artrit, eller hvis du fornylig har taget lægemidler, som kan være skadelige for din lever eller dit blod, vil din læge måske råde dig til at tage bestemte typer medicin for at fremskynde udrensningen af Leflunomide Teva fra kroppen eller vil måske kontrollere dig hyppigt, når du begynder at tage Leflunomide Teva.

  • hvis du nogensinde har haft tuberkulose eller interstitiel lungesydom (en lungesygdom).

   Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

  • hvis du er en mand og ønsker at blive far. Da det ikke kan udelukkes, at Leflunomide Teva findes i sæden, skal der bruges pålidelig prævention under behandlingen med Leflunomide Teva. Mænd, der ønsker at få børn, skal kontakte lægen, der kan tilfåde at stoppe med at tage Leflunomide Teva og ordinere bestemte typer medicin, der kan udrense Leflunomide Teva fra kroppen hurtigt og tilstrækkeligt. Det er nødvendigt, at du får taget en blodprøve for at sikre, at Leflunomide Teva er udrenset fra din krop. Derefter skal du vente mindst 3 måneder yderligere, inden du forsøger at blive far.


  Leflunomide Teva kan lejlighedsvis medføre problemer med dit blod, din lever, dine lunger, eller nerverne i dine arme eller ben. Det kan også medføre alvorlige allergiske reaktioner, eller øge risikoen for en alvorlig infektion. For at få mere information om dette, skal du læse afsnit 4 (Bivirkninger).


  Din læge vil tage regelmæssige blodprøver før og under behandling med Leflunomide Teva for at overvåge dine blodceller og din lever. Din læge vil også kontrollere dit blodtryk jævnligt, da Leflunomide Teva kan medføre en stigning i blodtrykket.


  Børn og teenagere

  Leflunomide Teva anbefales ikke til børn og unge under 18 år.


  Brug af anden medicin sammen med Leflunomide Teva

  Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin, har brugt det for nylig eller planlægger at bruge det.


  Dette er særligt vigtigt, hvis du tager:

  • anden medicin mod reumatoid artrit, såsom methotrexat og azathioprin (immunhæmmende medicin), chloroquin og hydroxychloroquin (malariamedicin), guld (til indtagelse gennem munden eller via injektion), og Penicillamin. Da disse lægemidler kan øge risikoen for bivirkninger, bør du ikke tage dem, mens du tager Leflunomide Teva.

  • colestyramin (bruges til at reducere kolesteroltallet og til at behandle kløe forbundet med gulsot) eller aktivt kul, da disse lægemidler kan nedsætte den mængde Leflunomide Teva, der optages i kroppen.

  • andre lægemidler, som nedbrydes af et enzym, der kaldes CYP2C9, f.eks. phenytoin (til behandling af epilepsi), warfarin og phenprocoumon (blodfortyndende) og tolbutamid (til


   behandling af type 2-diabetes). Tal med din læge for at finde ud af, om evt. noget af den medicin, du tager, nedbrydes af CYP2C9.


   Hvis du allerede tager non-steroid antiinflammatorisk medicin (NSAID) og/eller kortikosteroider, kan du fortsætte med at tage dem, efter du er begyndt at tage Leflunomide Teva.


   Vaccinationer

   Hvis du skal vaccineres, skal du spørge din læge til råds. Visse vacciner bør ikke gives under behandling med Leflunomide Teva og i et vist stykke tid efter endt behandling.


   Brug af Leflunomide Teva sammen med mad, drikke og alkohol

   Da eventuelle leverskader forvoldt af alkohol kan forværres af behandling med Leflunomide Teva,

   anbefales det ikke at drikke alkohol under behandling med Leflunomide Teva.


   Graviditet og amning

   Tag ikke Leflunomide Teva hvis du er gravid, eller har en formodning om, at du er gravid. Hvis du er gravid eller bliver gravid, mens du tager Leflunomide Teva, er der en øget risiko for at få et barn med alvorlige medfødte misdannelser.


   Hvis du stadig kan blive gravid, må du ikke tage Leflunomide Teva uden at bruge sikker prævention i mindst 2 år efter endt behandling. Denne periode kan forkortes til få uger, hvis du tager lægemidler, som efter din læges mening øger udskillelsen af Leflunomide Teva fra din krop.


   Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

   Hvis du har en formodning om, at du er gravid, mens du tager Leflunomide Teva, skal du omgående kontakte din læge for at få foretaget en graviditetstest. Hvis testen bekræfter, at du er gravid, kan din læge drøfte risikoen ved graviditet med dig. Din læge kan anbefale en behandling med bestemte lægemidler for at udvaske Leflunomide Teva fra din krop hurtigt og tilstrækkeligt, da dette kan nedsætte risikoen for dit barn.


   Hvis du planlægger at blive gravid, efter du er stoppet i behandling med Leflunomide Teva, skal du sikre dig, at alle spor af Leflunomide Teva i kroppen er væk, før du forsøger at blive gravid. Dette skal bekræftes ved en blodprøve. Hvis Leflunomide Teva er udskilt tilstrækkeligt fra din krop, skal du vente mindst yderligere 6 uger, inden du bliver gravid.


   Kontakt din læge for yderligere information om blodprøverne.


   Leflunomide Teva kan overføres til brystmælk. Du må derfor ikke amme, mens du er i behandling med produktet.


   Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.


   Trafik og arbejdssikkerhed

   Leflunomide Teva kan gøre dig svimmel. Dette kan hæmme din evne til at koncentrere dig og reagere fornuftigt. Hvis dette sker, må du hverken køre eller betjene maskiner.


   Leflunomide Teva indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.


 3. Sådan skal du tage Leflunomide Teva


  Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.


  Den læge, som sætter dig i behandling med Leflunomide Teva, og som rådgiver dig undervejs, skal være erfaren i behandlingen af reumatoid artrit.


  Den sædvanlige startdosis er 100 mg én gang dagligt i 3 dage. Derefter er dosis 10 mg eller 20 mg én gang dagligt, afhængig af sygdommens sværhedsgrad.


  Leflunomide Teva-tabletter skal synkes hele med masser af vand. Leflunomide Teva kan tages enten med eller uden mad.


  Det varer 4 til 6 uger, før du begynder at føle bedring i din sygdom. Nogle patienter kan efter 4 til 6 måneders behandling stadig opleve bedring.


  Du skal almindeligvis fortsætte med at anvende Leflunomide Teva i en længere periode.


  Hvis du har taget for meget Leflunomide Teva

  Hvis du eller en anden sluger en masse tabletter på én gang, eller hvis du har en formodning om, at et barn har slugt nogle tabletter, skal du omgående kontakte dit nærmeste hospitals skadestue eller din læge. Du skal medbringe denne indlægsseddel, evt. resterende tabletter og beholderen med på hospitalet eller til lægen, således at de ved, hvilken slags tabletter der er blev taget.


  Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

  Hvis du har glemt at tage Leflunomide Teva

  Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du indtage den manglende tablet, så snart du kommer i tanke om det. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.


  Spørg lægen, på apoteket eller sundhedspersonalet, hvis du har evt. yderligere spørgsmål om brugen af dette lægemiddel.


 4. Bivirkninger

  Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Fortæl omgående lægen og stop med at tage Leflunomide Teva:

  • hvis du føler dig svag, føler dig ør i hovedet eller svimmel, eller har åndedrætsbesvær, da

   disse symptomer kan være tegn på en alvorlig allergisk reaktion.

  • hvis du får udslæt, eller mundsår, da disse kan være tegn på alvorlige, nogle gange livstruende reaktioner (f.eks. Steven-Johnson syndrom, toksisk epidermisk nekrolyse, erhytheme multiforme).


   Fortæl omgående lægen, hvis du oplever:

  • bleghed i huden, træthed eller blå mærker, da disse kan være tegn på blodsygdomme forårsaget af en ubalance i de forskellige typer blodceller, som blodet er sammensat af.

  • træthed, mavesmerter, eller gulsot (gul misfarvning af øjne eller hud), da disse kan være tegn på alvorlige problemer, såsom leversvigt, der kan være dødelig.

  • alle symptomer på en infektion såsom feber, ondt i halsen, eller hoste, da dette lægemiddel kan øge risikoen for at få en alvorlig infektion, der kan være livstruende.

  • hoste eller åndedrætsproblemer, da disse kan være tegn på lungebetændelse (interstitial lungesygdom).


  • usædvanlig prikken, svaghed eller smerte i dine hænder eller fødder, da dette kan være tegn på problemer med dine nerver (perifer neuropati).


   Almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer):

  • svag stigning i blodtryk

  • et mindre fald i antallet af hvide blodlegemer, hvilket øger risikoen for infektioner (leukopeni).

  • hudfornemmelser, som f.eks. brænden, stikken, kløe, eller prikken (paræstesi)

  • hovedpine

  • svimmelhed

  • diaré.

  • kvalme

  • opkastning

  • mundsår eller betændelsestilstand i munden

  • mavesmerter

  • øget hårtab

  • eksem

  • udslæt

  • kløe

  • tør hud

  • smerter, hævelse og ømhed, som regel i hånden eller håndleddet

  • en stigning af visse enzymer i blodet (kreatininphosphokinase)

  • appetitløshed

   Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

  • vægttab (sædvanligvis ubetydeligt)

  • mangel på eller tab af styrke (slaphed)

  • milde allergiske reaktioner

  • en stigning i nogle leverprøveresultater

  • gener fra nerverne i arme eller ben (perifer neuropati).


   Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1ud af 100 personer):

  • fald i antallet af røde blodlemeter, som kan gøre huden bleg og forårsage slaphed eller åndenød (anæmi)

  • let fald i antallet af blodplader, hvilket øger risikoen for blødning eller blodudtrædninger.

  • smagsforstyrrelser

  • nældefeber

  • seneruptur

  • lavt kaliumniveau i blodet, hvilket giver muskelsvaghed, kramper eller unormal puls.

  • en stigning i fedtniveauet i blodet (kolesterol og triglycerider).

  • et fald i fosfatniveauet i blodet.

  • angst


   Sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer):

  • alvorlig stigning i blodtryk

  • alvorligt fald i antallet af blodlegemer, hvilket kan forårsage slaphed, blodudtrædning eller øge risikoen for infektioner

  • alvorligt fald i antallet af hvide blodlegemer, hvilket øger risikoen for infektioner (leukopeni).

  • blodsygdom

  • lungebetændelse (interstitial lungesygdom), som kan være livstruende.

  • en stigning i lactatdehydrogenase (et enzym i blodet)

  • alvorlige infektioner kaldet sepsis, som kan være livstruende.

  • gulsot (leverbetændelse)

  • gulning af huden eller af det hvide i øjnene som følge af lever- eller blodproblemer (gulsot) .


   Meget sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 personer):

  • en infektion, der er kendetegnet ved høj feber, ondt i halsen, hudlæsioner og et udtalt fald i antallet af hvid blodlegemer (agranulocytose).

  • betændelse i bugspytkirtlen, hvilket kan give svære smerter i maven og ryggen.

  • alvorlige, nogle gange livstruende reaktioner (Stevens-Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, erythema multiforme).

  • svær allergisk reaktion.

  • betændelse i de små blodkar (vaskulitis, herunder kutan nekrotisk vasculitis).

  • svær leverskade (d.v.s. leversvigt, levernekrose), som kan være livstruende.


   Ikke kendte bivirkninger (hyppighed kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data):

  • nyresvigt.

  • abnormt fald i blodets indhold af urinsyre.

  • reversibel mandlig infertilitet.

  • kutan lupus (karakteriseret ved udslæt/rødmen på hudområder udsat for lys)

  • psoriasis (ny eller forværret).


   Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller blive værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.


 5. Opbevaring


  Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

  Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.


  Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, som står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  For tabletter opbevaret i glas: Må ikke opbevares over 30 °C. For tabletter opbevaret i blister: Må ikke opbevares over 25 °C.


  Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanen.


 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Leflunomide Teva indeholder


Leflunomide Teva’s udseende og pakningsstørrelse

Leflunomide Teva 10 mg filmovertrukne tabletter er hvide, runde filmovertrukne tabletter præget med “10” på den ene side og “L” på den anden.


Leflunomide Teva på tabletglas fås i pakningsstørrelser på 30 og 100 filmovertrukne tabletter. Leflunomide Teva i blisterpakninger fås i pakningsstørrelser på 28, 30 og 100 filmovertrukne tabletter.


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Teva Pharma B.V Computerweg 10

3542 DR Utrecht Holland


Hvis du vil have yderligere oplysninger om Leflunomide Teva, skal du henvende dig til den lokale repræsentant:


Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A. Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Litauen

UAB “Sicor Biotech” Tel: +370 5 266 02 03


Bulgarien

Тева Фармасютикълс България ЕООД Teл: +359 2 489 95 82

Luxemburg

Teva Pharma Belgium S.A. Tél/Tel: +32 3 820 73 73


Den Tjekkiske Republik

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251 007 111

Ungarn

Teva Magyarország Zrt Tel.: +36 1 288 64 00


Danmark

Teva Denmark A/S Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Drugsales Ltd.

Τel: +356 21 419070


Tyskland

Teva GmbH

Tel: (49) 731 402 08

Nederlandene

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 800 0228400


Estland

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS Tlf: +47 66 77 55 90


Grækenland

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Østrig

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: +43 1 97 00 7


Spanien

Teva Pharma, S.L.U Tél: +(34) 91 387 32 80

Polen

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel.: +(48) 22 345 93 00


Frankrig

Teva Santé

Tél: +(33) 1 55 91 7800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda Tel: (351) 21 476 75 50


Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o. Tel: +385 1 37 20 000

Rumænien

Teva Pharmaceuticals S.R.L Tel: +4021 230 65 24


Irland

Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +353 51 321740

Slovenien

Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 1 58 90 390


Ísland

ratiopharm Oy Sími: +358 20 180 5900

Slovakiet

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +(421) 2 5726 7911


Italien

Teva Italia S.r.l.

Tel: +(39) 028917981

Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900


Cypern

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +(46) 42 12 11 00


Letland

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā Tel: +371 67 784 980

England

Teva UK Limited

Tel: +(44) 1977 628500


Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Denne indlægsseddel blev senest ændret {MM/ÅÅÅÅ}.


Du kan finde yderligere information om Leflunomide Teva på det Europæiske Lægemidddelagenturs hjemmeside