Hjemmeside Hjemmeside
Zalando

Tadalafil STADA
tadalafil

Indlægsseddel: Information til patienten


Tadalafil Stada 20 mg filmovertrukne tabletter Tadalafil


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Tadalafil Stada.


Vær opmærksom på at seksuel aktivitet indebærer en mulig risiko for patienter med hjertesygdom, fordi aktiviteten giver ekstra anstrengelse til hjertet. Hvis du har problemer med hjertet, bør du tale med din læge.


Inden du begynder at tage tabletterne, skal du tale med din læge, hvis du har:


Hvis du oplever en pludselig nedsættelse af synet eller tab af synet, skal du stoppe med at tage Tadalafil Stada og straks kontakte din læge.


Nedsat eller pludseligt høretab er blevet set hos nogle patienter, der tager tadalafil. Selvom det ikke vides om hændelsen er direkte relateret til tadalafil, skal du straks stoppe med at tage Tadanafil STADA, hvis du oplever nedsat eller pludseligt høretab. Kontakt straks lægen.


Tadalafil Stada er ikke beregnet til kvinder.


Børn og unge

Tadalafil Stada er ikke beregnet til børn og unge under 18 år.


Brug af anden medicin sammen med Tadalfil Stada

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Tag ikke Tadalafil Stada hvis du også bruger nitrater.

Visse lægemidler kan blive påvirket af Tadalafil Stada, eller de kan påvirke, hvor godt Tadalafil Stada virker. Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du allerede tager:


Hjertetilfælde og slagtilfælde er også set sjældent hos mænd, som tager tadalafil. De fleste af disse mænd havde eksisterende hjerteproblemer, før de tog medicinen.


Delvis, midlertidig eller permanent nedsættelse eller tab af synet på det ene eller begge øjne er set sjældent.


Andre sjældne bivirkninger, som ikke blev set i kliniske studier på patienter, er set hos mænd, der tog tadalafil. Disse bivirkninger omfatter:


Tabletkerne Lactosemonohydrat

CroscarmellosenatriumNatriumlaurilsulfat Hydroxypropylcellulose

Polysorbat Magnesiumstearat


Filmovertræk Hypromellose 2910 (E464) Lactosemonohydrat Titandioxid (E171) Triacetin

Talcum (E553b) Gul jernoxid (E172)


Udseende og pakningsstørrelser


Gule kapselformede, bikonvekse filmovertrukne tabletter præget med ”T 20” på den ene side og uden prægning på den anden side og med nominelle dimensioner 13.5 mm x 6.6 mm.


Blisterpakninger med 2, 4, 8 12, 24 eller 48 filmovertrukne tabletter Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller


STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel Tyskland


Dansk repræsentant STADA Nordic Aps Marielundvej 46A DK-2730 Herlev


Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2017