Hjemmeside Hjemmeside
International Commitee of the Red Cross

Voltaren Ophtha

Indlægsseddel: Information til brugeren


Voltaren Ophtha 1 mg/ml, øjendråber, opløsning

diclofenac


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Udseende og pakningsstørrelser

Voltaren Ophtha fås i pakninger, der indeholder 1 flaske med 5 ml.


Indehaver af markedsføringstilladelsen GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS Postboks 61

Rødovre


Fremstiller

Laboratoires THEA, 12, rue Louis Blériot, 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2, Frankrig


Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2020